Zabiegi okołoporodowe

Poród, jako naturalny finał naturalnego procesu, jakim jest ciąża, powinien przebiegać, ni mniej ni więcej, tylko naturalnie. Oczywiście, gdy brak przeciwwskazań. Oznacza to, że interwencje medyczne w jego trakcie muszą zostać ograniczone do minimum. To fizjologia, przy wsparciu położnej, prowadzi rodzącą do szczęśliwego zakończenia akcji porodowej. Tylko wtedy dziecko przychodzi na świat w możliwie łagodny sposób, a ryzyko wystąpienia komplikacji okołoporodowych maleje.

Polecane wideo:

W praktyce jednak, poród bez kilku rutynowych zabiegów zdarza się rzadko. Golenie krocza i lewatywa to te, z których szpitale rezygnują najłatwiej.

Nacięcie krocza to prawie standard. Nie jest też wyjątkiem przebijanie pęcherza płodowego w celu wywołania porodu .Działania te w określonych sytuacjach mają medyczne uzasadnienie. Niektóre ułatwiają, inne przyśpieszają akcję porodową. Jednak stosowane bez potrzeby zamiast pomóc, mogą zaszkodzić. Nie mogą stanowić standardu opieki porodowej. Również monitorowanie czynności serca dziecka musi być prowadzone z rozsądkiem. W sposób ciągły tylko wówczas, gdy są wskazania.

Niekiedy jednak porody nie przebiegają, tak, jak by się chciało. Czasem akcja nagle wyhamowuje w 2 okresie porodu lub pogarsza się stan dziecka i konieczna jest natychmiastowa interwencja. W sytuacji takiej dochodzi do tzw. porodu zabiegowego. W zależności od okoliczności lekarze przy użyciu kleszczy lub próżno ciągu pomagają maluszkowi przyjść na świat. Są również sytuacje, w których jedynym rozwiązaniem jest błyskawiczne cięcie cesarskie .

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Zabiegi okołoporodowe
Zabiegi okołoporodowe

Badania przy porodzie

Badania przy porodzie

KTG to jedno z badań, które będą przeprowadzane w czasie porodu.

Zabiegi okołoporodowe

Nacięcie krocza

to inaczej epizjotomia. Nacinanie krocza wykonywane jest podczas porodu siłami natury. Celem zabiegu jest uchronienie kobiety przed samoistnym (...) pęknięciem krocza oraz pochwy. Mimo że z chirurgicznego punktu widzenia nacięcie krocza...

Zabiegi okołoporodowe

Monitorowanie czynności serca płodu

prawdopodobieństwem śmiertelności okołoporodowej oraz przy porodach indukowanych. Poza tym, zapis tonów serca płodu jest obarczony ryzykiem błędu. O ile zapis

Zabiegi okołoporodowe

Masaż szyjki

Masaż szyjki macicy jest jednym z zabiegów okołoporodowych, które służą indukcji porodu, czyli wywołaniu akcji porodowej poprzez pobudzenie skurczów (...) szyjki macicy przed porodem, trzeba znać położenie łożyska. Nie...

Zabiegi okołoporodowe

Przebicie pęcherza płodowego (amniotomia)

. Następstwem zabiegu może być pęknięcie szyjki macicy i zwiększenie obciążenia dla główki dziecka. Sztuczne otwarcie pęcherza płodowego (...) płodowego poród powinien zakończyć się w przeciągu dwunastu godzin. Wraz z upływem czasu wzrasta...

Zabiegi okołoporodowe

Rzecznik Praw Obywatelskich broni standardów opieki okołoporodwej

Rzecznik Praw Obywatelskich broni standardów opieki okołoporodwej

opieki okołoporodowej, jakie mają wejść wskutek nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Nowela zakłada, że minister zdrowia może w drodze (...) przy tym, że nie zamierza likwidować osiągnięć medycznych ostatnich lat i standardy...

Zabiegi okołoporodowe

Kleszcze, próżnociąg (vacuum)

porodu zabiegowego ze strony dziecka to, m.in. ryzyko niedotlenienia płodu, podczas którego może wystąpić zamartwica okołoporodowa. Dzieje (...) ciałko noworodka w stronę ujścia pochwy. Zazwyczaj wystarczą dwa-trzy skurcze parte, by...

Masaż szyjki

Rozwarcie macicy

Rozwarcie macicy

Rozwieranie szyjki macicy to proces długotrwały dla rodzącej, która od początku porodu tylko czeka na magiczne 10 cm.

Kleszcze, próżnociąg (vacuum)

Kleszcze przy porodzie

Kleszcze przy porodzie

okołoporodowych. Poród zabiegowy przy użyciu kleszczy jest stosowany wtedy, gdy parcie porodowe z powodu wyczerpania kobiety jest nieskuteczne lub gdy rodząca ma wadę serca.

Przebicie pęcherza płodowego (amniotomia)

Rola płynu owodniowego

Rola płynu owodniowego

Płyn owodniowy stanowi naturalne środowisko życia dla rozwijającego się przez dziewięć miesięcy płodu. Płyn owodniowy razem z maluszkiem znajduje się w szczelnie zamkniętym worku, który tworzą błony płodowe. Wody płodowe są dla maluszka przede wszystkim...