Prawo do informacji

Każda pacjentka ma prawo do informacji na temat własnego stanu zdrowia i stanu zdrowia jej dziecka. Informacje, jakie są przekazywane pacjentce powinny być pełne, jasne i zrozumiałe (przekazane w sposób zrozumiały dla pacjenta), informować ją o ewentualnych negatywnych skutkach podejmowanych działań medycznych. Niestety, nie zawsze jest tak, że prawo dostępu do informacji jest w pełni realizowane. Niejednokrotnie pacjentka nie jest w dostateczny sposób poinformowana o ryzyku związanym z danym zabiegiem, sposobem leczenia itp.; informacje nie zawsze są przekazywane w sposób jasny i zrozumiały dla kobiety.

Polecane wideo:

Ustawa o prawach pacjenta

Każdy pacjent ma prawo do poznania pełnych informacji na temat własnego stanu zdrowia (także do dostępu do dokumentacji medycznej), szczególnie kobieta ciężarna, która przygotowuje się do porodu. Informacja o stanie zdrowia powinna być pełna i zrozumiała dla pacjentki. Zarówno lekarze, jak i pielęgniarki czy położne powinny przekazać kobiecie wszystkie informacje o stanie jej zdrowia jej dziecka w prosty i zrozumiały dla niej sposób. Wszystkie specjalistyczne terminy medyczne powinny być tak „przetłumaczone”, by kobieta je zrozumiała i mogła przyswoić. Przygotowując kobietę lub jej dziecko do zabiegu, personel medyczny jest zobligowany do przedstawienia jej wszystkich informacji na temat tego zabiegu, tj. poinformować, czy grozi on niebezpiecznymi skutkami w razie niepowodzenia, jakie powikłania się z nim wiążą itp. Dzięki temu będzie mogła ona podjąć świadomą decyzję, czy decyduje się na wykonanie jakiegoś zabiegu, operacji itp.

Prawo pacjenta do informacji na temat własnego stanu zdrowia gwarantują pacjentowi przepisy prawne, w szczególności:

• art. 31 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, art. 9 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 20 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej - przepisy te mówią o obowiązku udzielenia przez personel medyczny zrozumiałych informacji o stanie zdrowia pacjentki oraz jej dziecka, przewidywanym rozwoju choroby, dających się przewidzieć następstwach choroby i wykonywanych zabiegów medycznych; ograniczenie lub zatajenie informacji o zdrowiu pacjenta jest możliwe tylko wówczas, gdy informacje takie, zdaniem lekarza, mogłyby mieć negatywny wpływ na zdrowie pacjenta; w takich przypadkach pełnych informacji o stanie zdrowia chorego lekarz udziela upoważnionej przez pacjenta osobie;

• art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji Bioetycznej – mówi on o prawie do informacji na temat stanu swojego zdrowia; artykuł ten wspomina także o tym, że jeśli pacjent nie chce znać informacji o swoim stanie zdrowia, lekarz nie powinien ich mu udzielać i zachować tzw. tajemnicę lakrską.

Prawa pacjenta w Polsce

Niestety, nie zawsze zdarza się tak, że rodząca zostaje w pełni poinformowany o swoim stanie zdrowia. Dostęp do informacji bywa ograniczony z następujących powodów:

  • pracownicy służby zdrowia nie udzielają zrozumiałych i jasnych dla pacjentki informacji;
  • osoby przekazujące informacje manipulują nimi tak, by wywołać zgodę na dany zabieg, sposób leczenia itp.;
  • lekarze i inni pracownicy służby zdrowia nie udzielają informacji na temat szkodliwości i ewentualnego ryzyka stosowania danego leku;
  • brakuje wyznaczonej osoby, która mogłaby reprezentować pacjentkę;
  • ukrywanie informacji o powikłaniach poporodowych, które mogą dotyczyć matki lub dziecka.

Jeśli przekazywane ci informacje mają taką formę, masz prawo zgłaszać zażalenia i domagać się pełni informacji o stanie zdrowia swojego i dziecka.

Prawo do informacji gwarantuje każdej kobiecie wiedzę na temat stanu jej zdrowia i zdrowia jej dziecka. Udzielane informacje powinny być pełne, zrozumiałe, jasne i niezmanipulowane.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Prawa kobiety rodzącej
Prawa kobiety rodzącej

Prawa w szpitalu

Prawa w szpitalu

Zanim pojedziesz rodzić sprawdź jakie masz prawa jako rodząca.

Prawa kobiety rodzącej

Siedem słów, które warto znać przed porodem

Siedem słów, które warto znać przed porodem

nad rodzącą i noworodkiem masz takie prawo. A personel szpitala ma z kolei obowiązek dokument respektować i - jeśli ze względu na okoliczności nie będzie mógł (...) praktyka w polskich szpitalach. Tylko nielicznym kobietom...

Prawa kobiety rodzącej

Mąż przy porodzie

Mąż przy porodzie

Obecność męża przy porodzie gwarantują kobiecie przepisy prawne mówiące o tym, że każdy pacjent ma prawo do dodatkowej opieki medycznej sprawowanej (...) przez osobę bliską z grona rodziny lub przyjaciół. W tzw. porodzie...

Prawa kobiety rodzącej

Tajemnica lekarska

zawodu medycznego. Tajemnica lekarska jest regulowana przez przepisy prawa oraz Kodeks etyki lekarskiej, a jej złamanie wiąże się z konsekwencjami (...) prawa do wykonywana zawodu, czasowe odebranie prawa...

Prawa kobiety rodzącej

Prawa i przywileje świeżo upieczonej mamy

Prawa i przywileje świeżo upieczonej mamy

na karmienie. To tylko niektóre z praw świeżo upieczonej mamy. Jakie przywileje przysługują obecnie rodzącym? Od 2011 roku obowiązuje w Polsce (...) Masz prawo do kontaktu z dzieckiem "skóra do skóry"...

Prawa kobiety rodzącej

Dokumentacja medyczna pacjenta

Dokumentacja medyczna pacjenta zawiera jego szczegółowe dane osobowe, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, opis historii choroby itp. Jest to tzw. dokumentacja medyczna indywidualna, którą prowadzi zakład...

Prawa kobiety rodzącej

Zgoda na leczenie

bezpośredniego kontaktu z pacjentem bądź jego przedstawicielem, a stan pacjenta zagraża życiu lub zdrowiu. Świadoma zgoda pacjenta Prawo do wyrażenia zgody (...) na leczenie lub odmowy jej udzielenia wynika z konstytucyjnych praw...