Wycieńczenie porodowe

Wycieńczenie porodowe to stan, w którym w wyniku nadmiernego przedłużania się pierwszego lub drugiego okresu porodu może dochodzić u płodu do zaburzeń przepływu pępowinowego oraz zaburzeń akcji serca i niedotlenienia wewnątrzmacicznego. Stan taki jest dla rodzącego się dziecka bardzo niebezpieczny i w razie wystąpienia takich zmian wymaga podjęcia szybkich działań mających na celu wywołanie porodu. Początkowo podejmuje się próby pobudzenia czynności skurczowej macicy za pomocą wlewu z oksytocyny. Jeśli nie przynosi to żadnych rezultatów, a stan dziecka wskazuje na niebezpieczeństwo wystąpienia niedotlenienia wewnątrzmacicznego, lekarz prowadzący podejmuje decyzję o zakończeniu ciąży drogą cesarskiego cięcia.

Polecane wideo:

Przedłużanie się porodu

Wykończenie po porodzie

Poród zaczyna się w momencie wystąpienia regularnej czynności skurczowej przynajmniej co 10 minut. W pierwszym okresie porodu, pod wpływem skurczów macicy,...

Poród zaczyna się w momencie wystąpienia regularnej czynności skurczowej przynajmniej co 10 minut. W pierwszym okresie porodu, pod wpływem skurczów macicy, dochodzi do skracania i stopniowego rozwierania się szyjki macicy aż do pełnego rozwarcia na około 10 cm. Wyróżnia się tu fazę utajoną, zwaną fazą wolnego rozwierania (do momentu rozwarcia szyjki na około 3-4 cm) oraz fazę aktywną, czyli fazę szybkiego rozwierania (od 3-4 cm aż do pełnego rozwarcia). Jeżeli czynność skurczowa macicy jest zbyt słaba, skracanie i rozwieranie się szyjki zachodzi zbyt wolno lub wręcz nie postępuje, prowadząc do nadmiernego wydłużania się pierwszego okresu porodu. Jeżeli faza utajona u pierworódek trwa powyżej 18 godzin, a u wieloródek powyżej 14 godzin i nie przechodzi w fazę aktywną, świadczy to o nieprawidłowym przebiegu porodu. Podobnie w fazie aktywnej szyjka powinna się rozwierać o około 1,2 cm na godzinę u pierworódki i 1,5 cm na godzinę u wieloródki. Jeśli jest inaczej, oznacza to, że pierwszy okres porodusię przedłuża lub nawet nie postępuje. Jest to sytuacja niebezpieczna dla płodu, gdyż może dojść do spadku przepływu maciczno-łożyskowego i w rezultacie do niedotlenienia i zaburzeń tętna u płodu jako efekt wycieńczenia porodowego spowodowanego jego przedłużaniem się. Podobna sytuacja może mieć miejsce w drugim okresie porodu, czyli w okresie od momentu całkowitego rozwarcia do urodzenia się dziecka. Prawidłowo nie powinien on trwać dłużej niż 2 godziny. Przyczyną jego przedłużania się może być również wtórne osłabienie czynności skurczowej macicy, co także sprzyja niedotlenieniu wewnątrzmacicznemu i stanowi zagrożenie dla dziecka.

Postępowanie w przypadku przedłużania się porodu

W sytuacji, gdy poród się przedłuża konieczne jest przede wszystkim uważne monitorowanie czynności serca płodu oraz czynności skurczowej macicy za pomocą kardiotokografii KTG. Pozwoli to wcześnie rozpoznać sytuację zagrożenia i podjąć odpowiednie działania. Na początku należy wykluczyć jako przyczynę braku postępu porodu dysproporcję między budową miednicy rodzącej, a wielkością płodu. Następnie jeśli skurcze macicy są zbyt słabe stosuje się wlew z oksytocyny, która ma za zadanie nasilić czynność skurczową. Jeśli pęcherz płodowy nie pękł i wody nie odeszły, a główka dziecka jest już ustalona w kanale rodnym, pomóc w nasileniu skurczów macicy może także ostrożne przekłucie pęcherza płodowego. Obserwacja wypływającego płynu owodniowego może także wskazywać na stan płodu, gdyż często w przypadku niedotlenienia dziecko oddaje smółkę, co nadaje płynowi owodniowemu zielonkawe zabarwienie. Jeśli pomimo tych działań poród nadal postępuje zbyt wolno należy rozważyć wykonanie cięcia cesarskiego, zwłaszcza, jeśli w zapisie KTG pojawią się nieprawidłowości, gdyż dalsze oczekiwanie może nasilić wycieńczenie porodowe i zagrażać życiu płodu.

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Wycieńczenie porodowe
Wycieńczenie porodowe

Wykończenie po porodzie

Wykończenie po porodzie

Poród zaczyna się w momencie wystąpienia regularnej czynności skurczowej przynajmniej co 10 minut. W pierwszym okresie porodu, pod wpływem skurczów macicy, dochodzi do skracania i stopniowego rozwierania się szyjki macicy aż do pełnego rozwarcia na około...

Sposoby wywoływania porodu

Herbata z liści malin

Herbata z liści malin

wycieńczenie porodowe, a nawet niedotlenienie dziecka w czasie przechodzenia przez kanał rodny.

Parcie w klęku z pomocą osoby towarzyszącej

Parcie porodowe

Parcie porodowe

Osoba towarzysząca przy porodzie to duże wsparcie i pomoc dla rodzącej.

Zalety porodu w domu

Domowy poród

Domowy poród

Poród w domu to duże przeżycie dla kobiety. Intymna atmosfera pozwala łatwiej znieść bóle porodowe i cieszyć się pierwszymi chwilami życia swojego dziecka. Liczą się potrzeby kobiety.

Poród naturalny

Porodowe niezbędniki

Porodowe niezbędniki

Niejedna ciężarna kobieta zastanawia się, jakie są potrzebne rzeczy do porodu. Co spakować do torby? O czym nie można zapomnieć? Do szpitala warto spakować się najlepiej na sześć tygodni przed planowanym terminem porodu.

Jak wyglada poród w wodzie?

Wanna czy basen?

Wanna czy basen?

Wanna do porodu nie stanowi, niestety, wyposażenia wszystkich polskich szpitali położniczych. Jest jednak bardzo ważnym urządzeniem sali porodowej, ponieważ pozwala na skuteczne redukowanie bólu porodowego.

Wychowanie malucha

Dzieci mogą zasnąć wszędzie

Dzieci mogą zasnąć wszędzie

Każde miejsce jest dobre Bywa, że bardzo ciężko przekonać dziecko do pójścia spać. Kiedy rodzice są już zmęczeni, dzieci potrafią bawić się i biegać po domu z ogromną energią. Jak się okazuje, totalne wycieńczenie małych bohaterów często...

Kleszcze, próżnociąg (vacuum)

Kleszcze przy porodzie

Kleszcze przy porodzie

okołoporodowych. Poród zabiegowy przy użyciu kleszczy jest stosowany wtedy, gdy parcie porodowe z powodu wyczerpania kobiety jest nieskuteczne lub gdy rodząca ma wadę serca.

Zalety porodu rodzinnego

Poród w gronie rodziny

Poród w gronie rodziny

Poród w domu to duże przeżycie dla kobiety. Intymna atmosfera pozwala łatwiej znieść bóle porodowe i cieszyć się pierwszymi chwilami życia swojego dziecka. Liczą się potrzeby kobiety.