Trwa ładowanie...

Metody farmakologiczne

Avatar placeholder
07.11.2014 09:43
Metody farmakologiczne
Metody farmakologiczne

Metody farmakologiczne łagodzenia bólu porodowego pomagają w skuteczny sposób zmniejszyć odczuwane przez kobietę bóle towarzyszące skurczom macicy. Proste farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego mogą być stosowane wtedy, gdy anestezjolog nie jest dostępny cały czas na oddziale położniczym. Leki przeciwbólowe stosowane są domięśniowo lub dożylnie i nie mają wpływu na płód. Farmakoterapia w niwelowaniu bólów porodowych sprawdza się u około 60% pacjentek.

    • *Działanie leków znoszących

bóle porodowe nie ogranicza się wyłącznie do zmniejszania bólu. Leki te mogą wpływać na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego rodzącej kobiety i wywoływać takie objawy, jak senność, zaburzenia orientacji, nudności czy wymioty. Stosowanie tych leków powinno się ograniczać wyłącznie do wczesnego etapu porodu i tylko w sytuacji, gdy nie możliwości znieczulenia zewnątrzoponowego lub podpajęczynówkowego . Wykorzystanie leków przeciwbólowych w drugim okresie porodu może grozić u dziecka zaburzeniami oddychania i osłabionym odruchem ssania.

Do bezpiecznych metod farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu należy znieczulenie przewodowe , a więc zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe. Kobieta jest wówczas świadoma przebiegu porodu, lecz nie odczuwa nic od pasa w dół. Czasami kobiety mogą odczuwać delikatne mrowienie czy zdrętwienie nóg. W niektórych sytuacjach stosowane jest także znieczulenie wziewne – zazwyczaj jest to mieszanina gazu rozweselającego z tlenem. Wszelkie metody łagodzenia bólu porodowego powinny być objęte nadzorem lekarskim.

Następny artykuł: Znieczulenie nerwu sromowego
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze