Trwa ładowanie...

Cesarskie cięcie

Cesarskie cięcie

Cięcie cesarskie (łac. Sectio caesarea), zwane cesarką, jest poważnym zabiegiem chirurgicznym. Chirurg, poprzez rozcięcie w powłokach brzusznych oraz macicy, wyjmuje z niej dziecko. Zabieg ten, powinien być wykonywany wyłącznie ze wskazań medycznych. W sytuacji, gdy poród naturalny jest niemożliwy, lub nagle dochodzi do jego zatrzymania, bądź z innych, zagrażających życiu lub zdrowiu matki/dziecka, komplikacji porodowych. Coraz popularniejsze cięcie cesarskie na życzenie, czyli bez wskazań medycznych, jest niezgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Również WHO go nie zaleca.


Historia zabiegu chirurgicznego, zwanego cięciem cesarskim, jest długa. Wzmianki o nim odnaleźć można nawet w legendach helleńskich. W starożytnym Rzymie istniało prawo, które zakazywało pogrzebania kobiety ciężarnej. Najpierw trzeba było z jej ciała wydobyć dziecko. Z czasów nam bliższych pochodzą ,mniej lub bardziej wiarygodne wzmianki, na temat przeprowadzanych cesarek.

Jednak wszystkie one miały jedną wadę-ratowały wyłącznie dziecko. Śmiertelność matek była stuprocentowa. Stan ten udało się zmienić położnikowi, E. Porro. Nowe praktyki i standardy, które wprowadził, zmniejszyły śmiertelność ciężarnych do 25%. W Polsce pierwszy zabieg cięcia cesarskiego wykonał Ksawery Dybka (1731- 1826).

Tyle historia. Współcześnie, wraz ze wzrostem bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji, wydłuża się lista wskazań do cięcia cesarskiego. Kiedyś był to wyłącznie zabieg ratujący życie matki i/lub dziecka. Obecnie, dla wielu kobiet zaczyna być synonimem idealnego porodu. Nawet jeżeli nie ma wskazań medycznych, przyszłe matki usiłują przekonać lekarza, by tak właśnie rozwiązał ich ciążę. Często nie mają świadomości, że jest to poważna operacja brzuszna. Śmiertelność z nią związana nadal, dwu a nawet czterokrotnie, przewyższa tą, przy porodach siłami natury.

Część kobiet obstaje przy cesarce ze strachu o życie dziecka, inne boją się bólu porodowego, są też takie, które chcą porodu szybkiego, zaplanowanego i bez wysiłku. Niektórzy lekarze dość chętnie wykonują cesarkę, by nikt nie zarzucił im zaniedbań. Jednak większość z nich, podobnie jak WHO, stoi na stanowisku, by cięcie cesarskie wykonywać wyłącznie ze wskazań medycznych. Dlatego też, nim kobieta zdecyduje się na cesarkę w prywatnej klinice, musi poznać szczegóły przebiegu cesarki oraz zagrożenia z nią związane. Lekarz jest zobowiązany poinformować ciężarną o tym, jakie są wady cesarskiego cięcia.

Decyzja o nim powinna zapaść po przeanalizowaniu wszystkich potencjalnych korzyści i szkód. Jednak gdy sytuacja tego wymaga, a cięcie cesarskie jest jedynym ratunkiem, nie można go odkładać.