Trwa ładowanie...

Poród bliźniąt

Avatar placeholder
06.09.2016 12:08
Poród bliźniąt
Poród bliźniąt (Zdjęcie bliźniąt autorstwa Nate Davis / CC BY-SA 2.0)

Poród bliźniąt to dużo większe zagrożenie dla matki i dzieci niż poród jednego dziecka. Ciąża mnoga wiąże się z większym ryzykiem powikłań niż inne ciąże. W przypadku ciąży wielopłodowej w większości przypadków dochodzi do porodu przed terminem. Wcześniaki ze względu na niecałkowitą dojrzałość narządów wymagają intensywnej opieki szpitalnej, u nich dochodzi także częściej do powikłań poporodowych.

spis treści

1. Ciąża bliźniacza

Ryzyko związane z powikłaniami ciąży jest większe w przypadku ciąż wielopłodowych niż jednopłodowej. Bliźnięta jednojajowe są z reguły mniejsze niż bliźnięta dwujajowe, a niska waga urodzeniowa wiąże się z wieloma możliwymi powikłaniami i wadami wrodzonymi. Dzieci jednojajowe mają gorsze warunki rozwoju wewnątrzmacicznego niż bliźnięta dwujajowe czy pojedyncze płody. Mogą otrzymywać mniej pokarmu, może dochodzić do przetaczania krwi płodowo-płodowego, a ich pępowiny mogą się zapętlać i zaciskać, co prowadzi do niedotlenienia. Przetaczanie krwi wpływa negatywnie na układ krążenia obydwu płodów, i może wywołać u nich wady serca. W wyniku powikłań może dojść nawet do śmierci jednego lub obu płodów. Ciąża mnoga kończy się w większości przypadków przedwczesnym porodem. Wcześniaki wymagają szpitalnej opieki ze względu na niedostateczną dojrzałość wielu narządów.

U matki w ciąży wielopłodowej częściej niż u innych matek dochodzi do gestozy (zakażenia ciążowego) i stanu przedrzucawkowego. Często porody w przypadku ciąży mnogiej są porodami zabiegowymi, właśnie ze względu na możliwe komplikacje zarówno u dzieci, jak i u matki.

2. Poród w ciąży bliźniaczej

Zobacz film: "Jakie są wskazania do wywołania porodu?"

Podczas porodu kilkorga dzieci często pojawia się łożysko przodujące lub przedwczesne odklejenie się łożyska, a także wypadnięcie pępowiny. Dzieje się tak dlatego, że łożysko ma większą powierzchnię w przypadku kilku płodów, a także dlatego, że po urodzeniu pierwszego dziecka dochodzi do pęknięcia worka owodniowego i silnych skurczów macicy.

Skurcze macicy są zbyt słabe i nieskoordynowane, by poród przebiegał sprawnie. Macica jest po prostu bardziej rozciągnięta niż w przypadku pojedynczej ciąży. Po porodzie może dojść nawet do poporodowej atonii macicy, która uniemożliwia skurczenie się jej po porodzie, i może także wywołać obfite krwawienie.

Jeśli w łonie matki znajduje się więcej niż jedno dziecko, zwiększa się ryzyko, że jedno z nich lub dwoje dzieci ułożą się nieprawidłowo do porodu. Często płody układają się miednicowo, co wymaga porodu zabiegowego, najczęściej cesarskiego cięcia. Dzieci mogą utrudniać sobie wzajemnie przejście przez kanał rodny. Nierzadko dochodzi do zaklinowania się główek w kanale rodnym.

Najlepsze rokowania dla ciąży mnogiej i bezpiecznego porodu ma poród naturalny, siłami natury, przy ułożeniu obojga dzieci główkowo, czyli prawidłowo. Przeżywalność bliźniąt zależy od tego, w którym momencie ciąży przyszły na świat. Jeśli są wcześniakami, pojawia się dodatkowe ryzyko. Jednak nawet bliźniaki o bardzo niskiej wadze urodzeniowej, około 2500 gramów, mają większe szanse na przeżycie niż pojedynczy wcześniak o takiej samej wadze urodzeniowej. Ich waga jest zmniejszona przez fakt, że były razem w łonie matki, ale ich całe organizmy są już wykształcone, mimo że lżejsze.

Następny artykuł: Ułożenie pośladkowe dziecka
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze