Trwa ładowanie...

Rozwój przedszkolaka

Rozwój przedszkolaka

Za początek wieku przedszkolnego uznaje się trzeci rok życia.To wiek, w którym dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną. To również przełomowy moment w jego rozwoju społecznym. Wchodzi on wówczas w zupełnie nowy świat. Staje się członkiem nowej społeczności, w której pojawiają się obce osoby dorosłe i zupełnie obce dzieci. Jak je wówczas wspierać? Warto dawać dziecku okazje do poznawania nowych osób, oczywiście pod własnym nadzorem. Może to być chociażby plac zabaw lub klubik malucha. Ważne również jest jasne określenie systemu zasad, które obowiązują dziecko w jego otoczeniu, jak również wyjaśnienie konsekwencji ich naruszenia i nieprzestrzegania. Ogromną rolę we wspieraniu rozwoju społecznego odgrywają rozmowy z dzieckiem oraz modelowanie właściwych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi.


Jest to czas, w którym dziecko potrafi swobodnie się przemieszczać, rozmawia, potrafi wykonać już samodzielnie wiele czynności. Umiejętności ruchowe rozwijają się z każdym dniem. Przedszkolaki bardzo szybko rosną, przybierają na wadze. Pamiętajmy, że rozwój fizyczny powinien być kontrolowany przez rodziców i lekarzy. Przeciętny wzrost dzieci przedszkolnych waha się pomiędzy 90 a 110 cm, a średnia waga to 12- 18 kg. Przedszkolaki mają już wszystkie zęby mleczne (jest ich 20), a około 6 roku życia pierwsze z nich zaczynają wypadać. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, dziecko powinno być pod stałą opieką specjalisty.

W okresie edukacji przedszkolnej można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój mowy. Pojawia się wiele nowych słów, zdania zaczynają być złożone i często mają związek przyczynowo-skutkowy. Dziecko w tym wieku zaczyna także orientować się w czasie i przestrzeni. Potrafi też posługiwać się sztućcami, większość kontroluje czynności fizjologiczne, uczy się rozbierać, później zdobywa umiejętność samodzielnego ubierania się.

Dziecko w wieku od 3 do 5 lat bardzo szybko uczy się i doskonali swoje umiejętności. W tym okresie kształtuje się jego charakter i zainteresowania. Głównie jednak zajmuje się zabawą, podczas której zadziwia nas dociekliwością i ciekawością świata.