Inicjacja alkoholowa

Alkoholizm to niestety jeden z głównych nałogów w Polsce. Od maleńkości jesteśmy oswajani z mocno zakrapianymi trunkami uroczystościami rodzinnymi typu imieniny, urodziny czy ślub. Mentalność społeczeństwa polskiego daje przyzwolenie, nawet najmłodszym, dla popijania piwka albo „smakowania” winka. Nie dziwi zatem fakt, że po alkohol sięgają coraz młodsze pokolenia, a wiek inicjacji alkoholowej z roku na rok obniża się. Relatywnie częściej po alkohol sięgają dzieci w wieku dorastania. Eksperymentują z różnymi używkami, nie tylko z alkoholem. Próbują papierosów albo narkotyków. Na ten okres rozwojowy przypada też niejednokrotnie inicjacja seksualna. Pierwsze kontakty płciowe młodzieży nierzadko mają miejsce po wypiciu alkoholu, który znosi kontrolę własnych zachowań.

Polecane wideo:

Zabawy z alkoholem

Alkoholizm młodzieży to sytuacja, na którą w naszym społeczeństwie nie powinno być przyzwolenia. Reagować powinni rodzice, a także sprzedawcy alkoholu,...

Przyczyny picia alkoholu wśród młodzieży

Okres dorastania to czas „burzy i naporu”. Nastolatek poszukuje swojego miejsca w świecie, określa własną tożsamość, buduje poczucie „Ja”. Czasem sposobem demaskowania swojej natury jest eksperymentowanie z różnego typu używkami, między innymi z alkoholem. Dlaczego dzieci zaczynają pić? Z różnych powodów. Piją dla towarzystwa, np. na dyskotece, na imprezie u znajomych, piją z potrzeby zaimponowania innym, chęci poczucia się jak dorosły, piją z ciekawości, piją, bo inni piją. Ulegają namowom rówieśników, nie potrafią ulec presji otoczenia, a poza tym zależy im na akceptacji kolegów, więc głupio odmówić. Młodzież sięga po alkohol, bo czuje przyzwolenie dla picia ze strony dorosłych. Nierzadko sami rodzice modelują postawy aprobujące alkohol, gdyż w domu borykają się z problemem alkoholowym.

Alkohol jest też środkiem rozwiązywania trudności rodzinnych. Wódką czy piwem można zapić problemy, zapomnieć o szarej rzeczywistości. Alkohol także „dodaje” odwagi, człowiek staje się bardziej towarzyski i rozmowny, co stanowi „lekarstwo” dla nieśmiałych nastolatków. Picie alkoholu przez młodzież stanowi też sposób kontestacji świata, to wyraz młodzieńczego buntu, chęci poszerzenia swojej autonomii i swobody działania. Znaczny procent nastolatków sięga po alkohol przed osiągnięciem pełnoletniości. Łatwy dostęp do trunków wpływa też na szerzący się problem alkoholizmu wśród młodzieży. Nikt nie pyta ich w sklepie o dowód osobisty, zatem daje niemą zgodę: „Idź i pij”.

Skutki wczesnej inicjacji alkoholowej

Rygorystyczne zakazy rodziców co do picia alkoholu jedynie podsycają fascynację młodzieży piwem czy wódką. Pojawia się chęć przełamania tabu, „zakazany owoc” kusi coraz bardziej. Sposób picia prezentowany w młodości wykazuje tendencję do utrwalania lub pogłębiania się w życiu dorosłym. Konsoliduje się swoisty rytuał i styl picia. Jeżeli ktoś spożywał alkohol od czasu do czasu, sporadycznie, dla towarzystwa, w granicach akceptowanych społecznie, w życiu dorosłym również odznacza się podobnym stosunkiem do alkoholu – pije okazjonalnie. Jeśli jednak dziecko piło coraz więcej i coraz częściej, może już w okresie adolescencji uzależnić się od alkoholu, a problem choroby alkoholowej będzie wracał w życiu dorosłym. Młodzi ignorują konsekwencje zdrowotne picia wódki. Wydaje się im, że alkoholizm to problem, który ich nie dotyczy.

Tymczasem młody człowiek potrzebuje mniejszych dawek, by uzależnić się od alkoholu. Poza tym alkohol zaburza percepcję, ogranicza zdolność logicznego myślenia i możliwości pamięciowe, co przekłada się na negatywne wyniki w nauce. Nadużywanie alkoholu przez młodych koresponduje też z innymi patologiami, jak chuligaństwo, ryzykowny seks z wieloma partnerami, bójki, kradzieże, pobicia itp. Młody człowiek zatraca się powoli. Nie ma kontroli nad ilością spożywanych trunków. Statystyki wskazują, że inicjacja alkoholowa przypada średnio na wiek 11-15 lat. Wcześniej i częściej po alkohol sięgają chłopcy niż dziewczęta. W jakich okolicznościach dzieci najczęściej piją? Wśród znajomych, np. na imprezie, w dyskotece, na wakacjach. Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom picia alkoholu przez młodzież? Uświadamiać o skali zjawiska, nie dawać akceptacji dla spożycia nawet niskoprocentowych alkoholi, jak piwo czy wino i przede wszystkim być wyczulonym na wszelkie przejawy nadużywania alkoholu przez dzieci. Dobre relacje z rodzicami stanowią bowiem skuteczny bufor chroniący przed popadnięciem w różnego rodzaju ryzykowne zachowania.

Bibliografia

  • Climati C., Dzieci nocy. Dyskoteki, ecstasy i alkohol. Nowe rodzaje samotności czy ciemność wymagająca rozjaśnienia?, Jedność, Kielce 2003, ISBN 83-7224-736-6.
  • Maxwell R., Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców, GWP, Gdańsk 2001, ISBN 83-85416-97-8.
  • Vogler R.E., Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie”, PARPA, Warszawa 1999, ISBN 83-86103-96-5.
  • Zieliński A., Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2006, ISBN 83-89566-13-3.

Wychowanie i psychologia ucznia

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Inicjacja alkoholowa
Inicjacja alkoholowa

Jak rozmawiać z dzieckiem o alkoholu?

Dzieci w różnym wieku przejawiają zainteresowanie używkami. Niewątpliwy wpływ na to ma sposób wychowania i styl życia rodziny. Dzieci potrzebują przede wszystkim poczucia więzi i przynależności do rodziny. Chcą czuć, że są kochane, rozumiane i pragną...

Inicjacja alkoholowa

Zabawy z alkoholem

Zabawy z alkoholem

Alkoholizm młodzieży to sytuacja, na którą w naszym społeczeństwie nie powinno być przyzwolenia. Reagować powinni rodzice, a także sprzedawcy alkoholu, którzy nie powinni pozwalać na kupowanie go przez nieletnich.

Inicjacja alkoholowa

Pierwszy kontakt z piwem

Pierwszy kontakt z piwem

W ostatnich latach wśród wielu polskich nastolatków, pierwsze piwo stało się symbolem inicjacji w niecierpliwie oczekiwaną dorosłość. Statystyki pokazują, że już co drugi młody człowiek poniżej 16 r.ż. miał w ustach smak piwa.

Inicjacja alkoholowa

Dziecko a alkohol

Dziecko a alkohol

Dzieci w różnym wieku przejawiają zainteresowanie używkami. Niewątpliwy wpływ na to ma sposób wychowania i styl życia rodziny. Dzieci potrzebują przede wszystkim poczucia więzi i przynależności do rodziny.

Inicjacja alkoholowa

Alkohol i młodzież

często problem alkoholowy nastolatków jest bagatelizowany przez rodziców, którzy przecież najbardziej mogą pomóc dziecku. Dlaczego młodzież pije alkohol (...) . Jest to dla nich sposób na uzyskanie akceptacji kolegów i koleżanek. Prawda...

Inicjacja alkoholowa

Pierwsze piwo

Pierwsze piwo

W ostatnich latach wśród wielu polskich nastolatków, pierwsze piwo stało się symbolem inicjacji w niecierpliwie oczekiwaną dorosłość. Statystyki (...) po raz pierwszy piwo, niewielu zdaje sobie sprawę, że zbyt wczesna oraz zbyt intensywna...

Uczeń

Wychowanie i psychologia ucznia

? Niepowodzenia w szkole. Inicjacja seksualna i często brak wiedzy na temat seksu i antykoncepcji. Inicjacja narkotykowa, alkoholowa i nikotynowa (...) w tym czasie mogą zaowocować w przyszłości problemami...

Inicjacja nikotynowa

Palenie u młodzieży

Palenie u młodzieży

Palenie papierosów jest postrzegane przez młodzież jako przejaw dorosłości. Szacuje się, że inicjacja nikotynowa w Polsce przypada już na wiek około

Inicjacja nikotynowa

Palenie papierosów przez nieletnich

Palenie papierosów przez nieletnich

Wiek inicjacji nikotynowej z roku na rok ulega obniżeniu. Po pierwszego papierosa sięgają już uczniowie szkół podstawowych - nierzadko już 10 - latki.