Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Mgr Anna Czupryniak

Przeniesienie dziecka do innej klasy - jak napisać podanie? Argumenty, wzór prośby o przeniesienie

Przeniesienie do innej klasy może wynikać m.in. z konfliktów w grupie rówieśniczej
Przeniesienie do innej klasy może wynikać m.in. z konfliktów w grupie rówieśniczej (Adobe Stock)

Przeniesienie ucznia do innej klasy na prośbę rodzica może mieć miejsce według obowiązującego statutu szkoły. Przyczyny przeniesienia: zła adaptacja dziecka do klasy, zmiana miejsca zamieszkania, inne czynniki. Bez względu na powód przeniesienia ucznia do innej klasy, warto dobrze się nad tym zastanowić, rozważyć wszystkie za i przeciw, a w razie konieczności, wziąć pod uwagę inne opcje. Jak napisać podanie o zmianę klasy? Jakie argumenty powinna zawierać prośba o przeniesienie do innej klasy?

spis treści

1. Kiedy przenieść dziecko do innej klasy?

Kiedy napisać podanie o przeniesienie do innej klasy? Uczniowie często myślą o zmianie klasy z powodów towarzyskich lub edukacyjnych. W pierwszym przypadku zazwyczaj jest to wynik konfliktów w grupie rówieśniczej lub uczeń chce takiej zmiany, ponieważ w równoległej klasie jest więcej osób, które zna i lubi. Często sytuacja ta zdarza się na początku edukacji.

Zmiana klasy dziecka zdaża się również w starszych rocznikach, jednak w tym przypadku zwykle przeważają względy edukacyjne - w liceach klasy są profilowane i niektóre przedmioty realizowane są w rozszerzeniu. Uczeń ma wtedy możliwość przygotowania się do matury z danego przedmiotu w rozszerzonej formie.

Zobacz film: "Dlaczego dziewczynki mają lepsze oceny w szkole?"

Czasem decyzja o przeniesieniu do innej klasy nie wychodzi od ucznia lub jego rodziców. W przypadku uczniów przeszkadzających na lekcji, pogarszających się w nauce, agresywnie się zachowujących wobec kolegów i koleżanek z klasy oraz w sposób rażący wobec nauczyciela, przeniesienie do innej klasy może być formą kary.

Przeniesienie do innej klasy to wbrew pozorom także ogromny stres dla osoby, której to dotyczy. Nawet jeśli wiąże się to z dalekosiężnymi korzyściami na przyszłość, moment zmiany niesie ze sobą niepokój i wahanie. Dlatego warto zawsze przyjrzeć się sytuacji indywidualnej ucznia z różnych płaszczyzn, by ostatecznie mu pomóc, a nie go skrzywdzić.

2. Przeniesienie do innej klasy - powody

Jakie mogą być zatem powody przeniesienia ucznia do innej klasy? Oto kilka najczęściej występujących:

 • zła adaptacja dziecka w klasie;
 • maluch jest "kozłem ofiarnym";
 • przeniesienie ucznia za karę, za naganne sprawowanie;
 • chęć dołączenia do osób z innej klasy;
 • przeprowadzka;
 • złe relacje dziecka z wychowawcą danej klasy.
Problemy wychowawcze
Problemy wychowawcze
przeczytaj artykuł

3. Ile trwa przeniesienie do innej klasy?

Często rodzice zastanawiają się, jak długo trwa przeniesienie do innej klasy. Wygląda to następująco: gdy zostanie złożone podanie o zmianę klasy, dyrektor placówki ma kilkanaście dni na analizę oraz podjęcie ostatecznej decyzji. Często kontaktuje się z rodzicami, zanim prześle oficjalną odpowiedź.

4. Jak napisać podanie o przeniesienie do innej klasy?

Jeśli jesteśmy zdecydowani, żeby przenieść dziecko do innej klasy, powinniśmy napisać podanie o przeniesienie do dyrektora szkoły. Powinno zawierać:

 • dane szkoły, do której chodzi dziecko;
 • prośbę o przeniesienie dziecka do innej klasy;
 • imię i nazwisko dziecka;
 • datę urodzenia dziecka;
 • adres zamieszkania dziecka;
 • pesel;
 • nazwę klasy lub profil, do której chcemy przenieść dziecko;
 • podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Jak napisać prośbę o przeniesienie do innej klasy, aby było skuteczne? Podanie o przeniesienie do innej klasy - argumenty:

 • przeniesienie wychowawcze ucznia dla dobra grupy — odseparowanie dziecka w przypadku dokuczania innym (na wniosek wychowawcy);
 • konflikty w grupie;
 • odstawanie poziomem od innych dzieci (dla wybitnie utalentowanych dzieci);
 • zmiana profilu klasy, spowodowana zainteresowaniami naukowymi w innych dziedzinach od tych, które można rozwijać dzięki dotychczasowemu profilowi w klasie;
 • wyższy poziom nauczania z przedmiotu, na którym bardzo dziecku zależy ze względu na plany zawodowe;
 • chęć lepszego przygotowania się do matury z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w innej klasie.

Podanie o przeniesienie dziecka do innej klasy - wzór (przykład podania do szkoły):

W prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę, np. „Lublin, 1 września 2023 r.” Na początku wpisujemy swoje dane, a nieco niżej dane szkoły oraz adresata podania, czyli dyrektora placówki. Dalej piszemy tytuł: „PODANIE”.

Poniżej piszemy zdanie: „Zwracam się z prośbą o przeniesienie mojego dziecka Adama Kochanowskiego, ucznia klasy 1a, urodzonego 01.05.2015 r. w Lublinie, nr PESEL XXXXXXXXXXX, zamieszkałego w Lublinie przy ulicy XXXX, do równoległej klasy 1b.

Prośbę swą motywuję (i tu wpisujemy powody, dla których podjęliśmy taką decyzję)”.

Aby podanie było ważne, wystarczy podpis jednego rodzica. Dla ułatwienia kontaktu możemy podać także numer telefonu do siebie, co może usprawnić komunikację.

Tak napisane podanie do dyrektora szkoły o przeniesienie do innej klasy powinno doprowadzić do przeniesienia dziecka.

Jak napisać podanie o przeniesienie ucznia do innej szkoły? W przypadku chęci przeniesienia dziecka do innej placówki sytuacja wygląda bardzo podobnie - należy napisać podanie o przeniesienie do innej szkoły.

Argumenty będą podobne, ponieważ przyczyny przeniesienia do innej szkoły zwykle pokrywają się z powodami przeniesienia dziecka do innej klasy. Podanie o przeniesienie dziecka do innej szkoły należy złożyć do dyrektora szkoły, do której obecnie uczęszcza dziecko.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Następny artykuł: Terapia pedagogiczna
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze