Moralność dzieci w wieku szkolnym

Dziecko w wieku szkolnym posiada coraz więcej kontaktów społecznych z rówieśnikami. Jest to także dla niego okazja, by zrewidować zasady i normy obowiązujące w domu rodzinnym z tymi, które obowiązują wśród rówieśników. Istotną kwestią w przypadku dzieci w wieku szkolnym jest to, że wchodzą one w liczne interakcje społeczne. Niejednokrotnie na tle nowej grupy – swojej klasy – mogą przekonać się, jak inni oceniają ich zachowanie i jak wyglądają na tle innych dzieci, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad. Często jest tak, że dziecko wchodzące w wiek szkolny łamie pewne zasady regulaminu szkolnego dla samego faktu przypodobania się rówieśnikom. Okazuje się, że potrzeba zaskarbienia sobie sympatii nowej grupy rówieśniczej jest silniejsza, niż wpojone dotychczas dziecku zasady i normy społeczne.

Rozwój moralny

Moralność u ucznia

Piaget – psycholog dziecięcy – uważa, że dzieci rozpoczynające naukę w szkole – w wieku ok. 7 lat – wchodzą na drugie stadium rozwoju moralnego. Polega...

Specyficzną cechą dzieci wchodzących w wiek szkolny jest także to, że są one w stanie uogólniać pojęcia moralne. Potrafią one wyciągnąć szersze wnioski z otaczającego je świata. Tak jak przedszkolak jest w stanie zakodować sobie, że zabieranie innemu dziecku łopatki w piaskownicy jest złe, tak uczeń już rozumie, że zabieranie innym ludziom wszelkiej ich własności jest złe, bo sama kradzież jest zachowaniem niewłaściwym.

Uczeń przekraczający mury szkolne dowiaduje się nt. obowiązujących w niej zasad. Nauczyciel – wychowawca ustala pewne zasady, np. przed zjedzeniem drugiego śniadania cała klasa idzie myć ręce. I oczekuje od uczniów, że będą tej zasady przestrzegać.

Także kontakty z rówieśnikami, w które wchodzi uczeń podczas zabaw na podwórku, obfitują w różnego rodzaju zasady, ot chociażby zabawy w chowanego, czy berka. Uprawianie sportu przez małe dziecko to także szereg zasad, np. na rowerze należy jeździć prawą stroną ulicy. To właśnie dzięki zasadom, które należy przestrzegać dzieci otrzymują wytyczne, jak należy postępować, by dostosować się do powszechnie panujących norm.

Jak zbudować swój autorytet u dziecka?

Autorytet to podstawa w relacji rodzic-dziecko, jednak nie każdy rodzic potrafi go zbudować. Niestety, sam fakt bycia rodzicem nie oznacza automatycznie,...

Dyscyplina, sumienie i bohaterowie

Jeśli chcemy właściwie ukształtować postawę moralną swojego dziecka winniśmy wprowadzić pojęcie dyscypliny. Chodzi o to, by dziecko wiedziało, że istnieją określone zasady, że ponosi się określone konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania ich oraz, że za dostosowywanie się do nich można liczyć na określoną nagrodę.

Istotną kwestią w przypadku dzieci w wieku szkolnym jest także prawidłowe kształtowanie sumienia dziecka. Chodzi o to, by uczeń umiał rozpoznać, co jest dobre, a co jest złe. Warto, by nabył on już tę umiejętność w momencie kiedy wejdzie w wiek dojrzewania.

Ważną cechą ucznia rozpoczynającego szkołę jest to, że lubi się on identyfikować z jakąś postacią, ma on swojego bohatera. Często jest to nauczyciel, który stanowi dla dziecka najwyższy autorytet. Czasami jest nim bohater z popularnych filmów, czy komiksów. I właśnie owa identyfikacja z bohaterem jest niezwykle istotnym elementem kształtowania się pojęć moralnych u dzieci. Mały człowiek właśnie od swojego guru uczy się zasad, norm i pewnych zachowań. Dlatego niezwykle ważne jest, by nasze dzieci wchodzące w okres szkolny miały właściwych bohaterów. Takich, od których będą mogły nauczyć się wielu dobrych zachowań i relacji z innym człowiekiem.

Małgorzata Żmudzka-Kosała, 11 miesięcy temu

Bibliografia

  • Hurlock E. B., Rozwój dziecka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

Wspomaganie w rozwoju

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Wspomaganie w rozwoju
Wspomaganie w rozwoju

Chłopiec idzie do szkoły

Chłopiec idzie do szkoły

do rozwoju małych chłopców? Jaka aktywność? Bardzo cenna jest dla takich dzieci możliwość poznawania świata poprzez osobiste doświadczenie. Chłopiec

Wspomaganie w rozwoju

Czterodniowy tydzień w szkole poprawia wyniki w nauce

Czterodniowy tydzień w szkole poprawia wyniki w nauce

Weekend trwający 3 dni i krótszy tydzień nauki? To marzenie wielu uczniów, które wcale nie należy do sfery fantazji. Takie rozwiązanie wprowadziło wiele szkół w Stanach Zjednoczonych. Jak wydłużenie weekendów wpływa na wyniki w nauce? Długie weekendy...

Wspomaganie w rozwoju

Jak zachęcić ucznia do nauki?

Jak zachęcić ucznia do nauki?

wyobraźnię dziecka, a oprócz tego wspólne spędzanie czasu i wymiana przemyśleń są bardzo ważne dla rozwoju malucha.

Wspomaganie w rozwoju

Mały urwis

Mały urwis

Jak nie nauczyć dziecka złych nawyków? Często rodzice nieświadomie „programują" swoje dzieci na małe potworki - sprawdź jak uniknąć takich sytuacji.

Wspomaganie w rozwoju

Ile waży tornister ucznia?

Ile waży tornister ucznia?

Ciężkie jest życie ucznia! I to wcale nie w przenośni. Wiedza niestety nie tylko kosztuje, ale i swoje waży. Obecnie w tornistrze uczeń nosi bibliotekę ze sklepem papierniczym w jednym. Każdy przedmiot to co najmniej jedna książka plus ćwiczenia w formacie...

Wspomaganie w rozwoju

Zajęcia dla ucznia

Zajęcia dla ucznia

, obowiązek odrabiania lekcji to zadania, które wcale nie są łatwe do realizacji. Jak zachęcić małego ucznia do rozwoju? Czym go zainspirować? Zajęcia

Wspomaganie w rozwoju

"Niegrzeczne zachowanie"

"Niegrzeczne zachowanie"

-7278-023-4., IIg F. L., Ames L. B., Rozwój psychiczny dziecka. Od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańskie Wydawnictwo

Wspomaganie w rozwoju

Dziecko idzie do szkoły

Pierwszy dzień w szkole to duże wydarzenie dla każdego dziecka. Aby świeżo upieczony uczeń dobrze wspominał początek swojej edukacji, warto przygotować go na tę okazję. Nie wystarczy szkolna wyprawka i szykowne ubranie. Pierwszy dzień szkoły warto najpierw...