Znęcanie się w szkole

Znęcanie się w szkole nad młodszymi uczniami to niepokojące zjawisko, choć niestety, coraz częstsze. Koty, czyli uczniowie młodszych klas są prześladowani i zmuszani do wykonywania poniżających czynności. Do przemocy dochodzi najczęściej w szkole gimnazjalnej, choć nie jest to regułą. Obecnie ze zjawiskiem „fali” można się ze tknąć w szkołach o wszystkich poziomach nauczania. Dyrekcja szkoły i nauczyciele najczęściej nie wiedzą o drugim życiu szkoły lub ignorują niepokojące sygnały.

Polecane wideo:

Formy i przyczyny przemocy w szkole

Przemoc i agresja w szkole nie ograniczają się tylko do formy fizycznej. Pojawia się również przemoc psychiczna. Zjawisko to coraz bardziej się nasila. Pierwsze zmasowanie przejawy agresji wśród młodzieży zanotowano w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Termin „fala” został przejęty ze słownictwa wojskowego. Znęcanie się w szkole nosi również miano "kocenia", "tępienia kotów", mobbingu. Przemoc i agresja w szkole nie ograniczają się konkretnego typu szkoły. Fala jest zauważalna w szkole podstawowej, gimnazjalnej (najczęściej) i liceum.

Przemoc psychiczna w szkole cały czas się nasila. Wpływają na to:

  • pogarszające się stosunki w rodzinie,
  • negatywne oddziaływanie subkultur tworzonych przez młodzież,
  • stosowanie środków odurzających,
  • coraz częstsza depresja (która wynika między innymi z braku perspektyw rozwojowych),
  • negatywny wpływ wywierany przez media.

Ofiary przemocy w szkole

Ofiarami przemocy i agresji w szkole są najczęściej pierwszoklasiści. Badania wykazały, że osoby padające ofiarą fali wyróżniają się zachowaniem, wiekiem, budową ciała, wyglądem zewnętrznym, wynikami w nauce, miejscem zamieszkania. Nie jest to regułą, dużo uczniów uważa, że ofiara może się stać każdy, niezależnie od powyższym wytycznych.

Ofiary przemocy psychicznej mogą zwracać na siebie uwagę okazywanym strachem, nieufnością, nieśmiałością, nieprzystosowaniem do otoczenia oraz zamknięciem w sobie. Takie osoby mają najczęściej szczupłą budowę ciała. Prześladowców mogą też sprowokować uczniowie wygadani, pewni siebie, demonstrujący posiadanie drogich rzeczy i ubrań.

Sprawcy przemocy w szkole

Osoby odpowiedzialne za zjawisko fali mają zazwyczaj dużą pewność siebie. Chcą imponować innym. Charakteryzuje ich głupota, odwaga, agresywność i zarozumialstwo. Prześladowcami są najczęściej uczniowie otaczający się dużą grupą znajomych, zachowujący się bezczelnie wobec nauczycieli, szukający zaczepki. Ich zachowanie jest też głośne, a sposób wyrażania wulgarny. Oprawcy stosują różne formy przemocy. Tym samym rekompensują sobie swoje braki. Ich zachowanie może wynikać z nudów, chęci imponowania kolegom, chęci zabawy. Kocenie jest też formą kary za podlizywanie się nauczycielom.

Jak sobie radzić z przemocą i agresją w szkole?

Fala w szkole jest zjawiskiem rzadko wykrywanym. Ofiary godzą się na wszystko, byleby tylko prześladowcy dali im spokój. Uczniowie żyją w strachu, lecz wiedzą, że za poskarżenie się nauczycielowi grozi im kara. Pomocy szukają wśród starszych kolegów, którzy mogą sprzeciwić się przemocy i agresji w szkole. Jednak jest to po prostu odpowiedź agresją na agresję.

Ofiary przemocy mogą i powinny szukać pomocy u wychowawców klas i dyrektora. Mogą też zwrócić się do rodziców. W niektórych szkołach zatrudnia się ochroniarzy, którzy mają pilnować porządku i dyscypliny, a także zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Prześladowani uczniowie, którzy liczą tylko na siebie, mogą sobie nie poradzić.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Niepowodzenia szkolne
Niepowodzenia szkolne

Przenosiny do innej klasy

Przenosiny do innej klasy

Przeniesienie ucznia do innej klasy na prośbę rodzica może mieć miejsce według obowiązującego statutu szkoły. Przyczyny przeniesienia: zła adaptacja dziecka do klasy, zmiana miejsca zamieszkania, inne czynniki.

Niepowodzenia szkolne

Homeschooling - plusy i minusy

Homeschooling - plusy i minusy

i przejść procedury biurokratyczne. Zalety homeschoolingu Poświęcanie czasu dziecku Edukacja domowa ma tę przewagę nad szkolną

Niepowodzenia szkolne

Terapia pedagogiczna

, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji, dostrzeganie uzdolnień dziecka, usuwanie przeszkód adaptacyjnych ucznia w środowisku...

Niepowodzenia szkolne

Zmiana szkoły

Zmiana szkoły to duże wydarzenie dla dziecka, a także dla rodziców. Decyzję tę trzeba dobrze przemyśleć, gdyż dziecko może trafić „z deszczu pod rynnę" i nie odnaleźć się wśród nowych kolegów i nauczycieli. Należy pamiętać, że częste zmiany szkoły nie...

Niepowodzenia szkolne

Nowa uczennica

Nowa uczennica

Kiedy już decyzja o wyborze nowej szkoły zostanie podjęta, dobrze jest porozmawiać z wychowawcą, aby przygotował klasę na powitanie nowego członka grupy. Dziecku będzie miło, jeśli pierwszego dnia zostanie powitany, np. kartką z podpisami nowych kolegów...

Niepowodzenia szkolne

Dokuczanie w szkole

Dokuczanie w szkole

. Jako troskliwy rodzic możesz w sposób rzeczowy i spokojny odbyć rozmowę z wychowawcą klasy, sam na sam. Można starać się o wsparcie pedagoga szkolnego

Niepowodzenia szkolne

Problemy z czytaniem i pisaniem

kiedy rodzice nie zauważą pierwszych sygnałów świadczących o trudnościach szkolnych. Dziecko, które wyróżnia się na tle klasy nieumiejętnością (...) szkolnej. Jak pomóc dziecku, które ma problemy z czytaniem i pisaniem? W...

Niepowodzenia szkolne

Problemy z pisaniem

pisania nie spowodowały większych niepowodzeń szkolnych i nie zniechęciły całkowicie szkraba do nauki. (...) pod względem manualnym do chwytania długopisów, ołówków i kredek. Z czego to może wynikać, według psychologów?...

Niepowodzenia szkolne

Jak uczyć dziecko angielskiego?

Obecnie znajomość języków obcych jest niezbędna. Wielu rodziców decyduje się uczyć swoje dziecko angielskiego już od małego. Dorośli mają nadzieję, że tym samym ułatwią swojej pociesze start w dorosłe życie. Nauka angielskiego dla najmłodszych przypomina...