Trwa ładowanie...

Znęcanie się w szkole

Avatar placeholder
19.12.2013 14:26
Znęcanie się w szkole
Znęcanie się w szkole

Znęcanie się w szkole nad młodszymi uczniami to niepokojące zjawisko, choć niestety, coraz częstsze. Koty, czyli uczniowie młodszych klas są prześladowani i zmuszani do wykonywania poniżających czynności. Do przemocy dochodzi najczęściej w szkole gimnazjalnej, choć nie jest to regułą. Obecnie ze zjawiskiem „fali” można się ze tknąć w szkołach o wszystkich poziomach nauczania. Dyrekcja szkoły i nauczyciele najczęściej nie wiedzą o drugim życiu szkoły lub ignorują niepokojące sygnały.

spis treści

1. Formy i przyczyny przemocy w szkole

Przemoc i agresja w szkole nie ograniczają się tylko do formy fizycznej. Pojawia się również przemoc psychiczna. Zjawisko to coraz bardziej się nasila. Pierwsze zmasowanie przejawy agresji wśród młodzieży zanotowano w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Termin „fala” został przejęty ze słownictwa wojskowego. Znęcanie się w szkole nosi również miano "kocenia", "tępienia kotów", mobbingu. Przemoc i agresja w szkole nie ograniczają się konkretnego typu szkoły. Fala jest zauważalna w szkole podstawowej, gimnazjalnej (najczęściej) i liceum.

Przemoc psychiczna w szkole cały czas się nasila. Wpływają na to:

Zobacz film: "Jak możesz pomóc maluchowi odnaleźć się w nowym środowisku?"
  • pogarszające się stosunki w rodzinie,
  • negatywne oddziaływanie subkultur tworzonych przez młodzież,
  • stosowanie środków odurzających,
  • coraz częstsza depresja (która wynika między innymi z braku perspektyw rozwojowych),
  • negatywny wpływ wywierany przez media.

2. Ofiary przemocy w szkole

Ofiarami przemocy i agresji w szkole są najczęściej pierwszoklasiści. Badania wykazały, że osoby padające ofiarą fali wyróżniają się zachowaniem, wiekiem, budową ciała, wyglądem zewnętrznym, wynikami w nauce, miejscem zamieszkania. Nie jest to regułą, dużo uczniów uważa, że ofiara może się stać każdy, niezależnie od powyższym wytycznych.

Ofiary przemocy psychicznej mogą zwracać na siebie uwagę okazywanym strachem, nieufnością, nieśmiałością, nieprzystosowaniem do otoczenia oraz zamknięciem w sobie. Takie osoby mają najczęściej szczupłą budowę ciała. Prześladowców mogą też sprowokować uczniowie wygadani, pewni siebie, demonstrujący posiadanie drogich rzeczy i ubrań.

3. Sprawcy przemocy w szkole

Osoby odpowiedzialne za zjawisko fali mają zazwyczaj dużą pewność siebie. Chcą imponować innym. Charakteryzuje ich głupota, odwaga, agresywność i zarozumialstwo. Prześladowcami są najczęściej uczniowie otaczający się dużą grupą znajomych, zachowujący się bezczelnie wobec nauczycieli, szukający zaczepki. Ich zachowanie jest też głośne, a sposób wyrażania wulgarny. Oprawcy stosują różne formy przemocy. Tym samym rekompensują sobie swoje braki. Ich zachowanie może wynikać z nudów, chęci imponowania kolegom, chęci zabawy. Kocenie jest też formą kary za podlizywanie się nauczycielom.

4. Jak sobie radzić z przemocą i agresją w szkole?

Fala w szkole jest zjawiskiem rzadko wykrywanym. Ofiary godzą się na wszystko, byleby tylko prześladowcy dali im spokój. Uczniowie żyją w strachu, lecz wiedzą, że za poskarżenie się nauczycielowi grozi im kara. Pomocy szukają wśród starszych kolegów, którzy mogą sprzeciwić się przemocy i agresji w szkole. Jednak jest to po prostu odpowiedź agresją na agresję.

Ofiary przemocy mogą i powinny szukać pomocy u wychowawców klas i dyrektora. Mogą też zwrócić się do rodziców. W niektórych szkołach zatrudnia się ochroniarzy, którzy mają pilnować porządku i dyscypliny, a także zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Prześladowani uczniowie, którzy liczą tylko na siebie, mogą sobie nie poradzić.

Następny artykuł: Bunt
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze