Inicjacja nikotynowa

Wiek inicjacji nikotynowej z roku na rok ulega obniżeniu. Po pierwszego papierosa sięgają już uczniowie klas szkół podstawowych, nawet w okolicach 10. roku życia. Szacuje się, że codziennie zaczyna palić około 500 dzieci. Wtajemniczenie nikotynowe staje się nierzadko udziałem maluchów, które zostają namówione do zapalenia przez swoich rówieśników. Mimo wielu kampanii antynikotynowych, nie widać realnego spadku fascynacji papierosami. Dla wielu dzieci nikotynizm świadczy o byciu „dorosłym”. Problem zdają się ignorować nauczyciele i rodzice, którzy nie kontrolują wydatków swoich dzieci, a statystyki mówią same za siebie. Dzieci na paczki papierosów wydają przeciętnie ponad 2 tysiące złotych.

Polecane wideo:

Dlaczego dzieci zaczynają palić papierosy?

Palenie papierosów staje się względnie bezpieczną alternatywą dla inicjacji narkotykowej czy picia alkoholu. Brak widocznych negatywnych efektów działania nikotyny na organizm zachęca dzieci do sięgania po następne papierosy.

Palenie papierosów przez nieletnich

Wiek inicjacji nikotynowej z roku na rok ulega obniżeniu. Po pierwszego papierosa sięgają już uczniowie szkół podstawowych - nierzadko już 10 - latki....

Kampanie antynikotynowe, nagłaśniające konsekwencje palenia, zdają się być mało skuteczne i nie przemawiają do wyobraźni dzieci. Dla nastolatków zagrożenie astmą, kataraktą, rakiem płuc czy nawet ryzyko spadku popędu seksualnego i wydolności organizmu wydaje się być odległe w czasie, jakby ich w ogóle nie dotyczyło. Młodzież ignoruje argumenty dorosłych, a jednocześnie nie przejawia zainteresowania, czym tak naprawdę jest nikotyna, tytoń albo rośliny Nicotiana tabacum.

Dlaczego młodzi sięgają po papierosy? Chcą poczuć się dorośli, chcą zaimponować rówieśnikom albo nie potrafią odmówić namawiani przez kolegów, by się zaciągnąć. Nie potrafią powiedzieć asertywnie „NIE”. Ulegają presji otoczenia i wykazują grupowy konformizm – „Skoro wszyscy palą, to i ja mogę”. Jeszcze inni czują się zachęcani przez dorosłych, np. rodziców, którzy sami palą i w ten sposób modelują zachowania młodych. Nie bez znaczenia jest też wpływ środków masowego przekazu, które prezentują reklamy firm tytoniowych i pobudzają zainteresowanie papierosami wśród młodych, między innymi hasłami typu: „Zapal, poczuj przypływ energii, poznaj smak przygody” itp.

Dla niektórych możliwość zapalenia papierosa oznacza uczestniczenie w swoistym rytuale wtajemniczenia, przełamania tabu. Dziecko czuje, że uczestniczy w czymś zakazanym, a jednocześnie pociągającym. Niektórzy zapalają pierwszego papierosa pchani ciekawością poznawczą, jak to jest, jak smakuje, co się wtedy czuje itp. Możliwość palenia papierosów to łatwy sposób na pokazanie buntu nastolatka i chęć podkreślenia własnej autonomii. Motywów do zapalenia jest bardzo wiele, ale rzesza młodych zapomina, że ten jeden papieros był o jednym papierosem za dużo, bo doprowadził do uzależniania, nałogu, ze szponów którego później w życiu dorosłym trudno się wyrwać.

Motywacja i okoliczności palenia papierosów

Palenie papierosów stanowi przejaw potrzeby eksperymentowania ze sobą i światem. Na jaki wiek przypada inicjacja nikotynowa? Dlaczego dzieci palą? W jakich okolicznościach? Gdzie? Jakie prezentują postawy wobec nikotynizmu? Wielu młodych mówi, że zapaliło z ciekawości, inni z fascynacji „zakazanym” albo chęci przypodobania się grupie. Niektórzy dla przyjemności lub z potrzeby ciągłej stymulacji. Część dlatego, że czuli przyzwolenie społeczne albo by się odprężyć, pozbyć stresów i poczuć, jak dorosły. Niestety mały odsetek dzieci ma świadomość toksyczności nikotyny. Palą zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Młodzież zaczyna palić średnio przed 13. rokiem życia. Gdzie najczęściej dochodzi do wtajemniczenia nikotynowego? Na podwórku, w czasie wakacji, na obozie, podczas zabawy dyskotekowej, a niekiedy w domu, a nawet w szkole.

Środowisko dorosłych coraz bardziej akceptuje fakt, że młodzi palą papierosy, co zachęca ich do sięgania po nie ponownie. Niektóre dzieci palą nawet na przerwach w szkole, co świadczy o braku kontroli zachowania młodych ze strony pedagogów. Najczęściej pali się w gronie znajomych i kolegów. Na początkupalenie papierosów ma charakter sporadyczny, potem może pojawić się uzależnienie od nikotyny i dziecko zaczyna palić częściej i więcej. Na upowszechnienie się nikotynizmu wśród dzieci ma wpływ pozytywna postawa rodziców wobec papierosów. Problem palenia papierosów coraz bardziej się upowszechnia, dlatego należy powziąć odpowiednie kroki, by walczyć z tym „cichym zabójcą”. Coraz wcześniej i coraz więcej młodych sięga po papierosy, ignorując konsekwencje dla zdrowia. Należy wprowadzać działania profilaktyczne i interwencyjne już na etapie szkoły podstawowej. Palenie tytoniu bowiem to nie tylko ryzyko raka płuc w perspektywie długofalowej, ale też konsekwencje dla intelektu dziecka, jak np. spadek koncentracji uwagi czy problemy z pamięcią.

Bibliografia

  • Cekiera Cz., Zatoński W., Palenie tytoniu. Wolność czy zniewolenie?, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, ISBN 83-7306-005-7.
  • Elliott J., Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, WSiP, Warszawa 2000, ISBN 83-02-07781-X.
  • Keplinger A., (red.), Młodzież w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, ISBN 83-229-2115-2.

Wychowanie i psychologia ucznia

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Inicjacja nikotynowa
Inicjacja nikotynowa

Palenie papierosów przez nieletnich

Palenie papierosów przez nieletnich

Wiek inicjacji nikotynowej z roku na rok ulega obniżeniu. Po pierwszego papierosa sięgają już uczniowie szkół podstawowych - nierzadko już 10 - latki.

Inicjacja nikotynowa

Przyczyny palenia papierosów

Palenie papierosów jest postrzegane przez młodzież jako przejaw dorosłości. Szacuje się, że inicjacja nikotynowa w Polsce przypada już na wiek około (...) , coraz częściej sięgając po paczki papierosów. Wiek inicjacji...

Inicjacja nikotynowa

Szkodliwość palenia papierosów

jest wtedy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Odczuwamy głód nikotynowy, który może zaspokoić tylko kolejny papieros. Z czasem, aby osiągnąć ten sam

Inicjacja nikotynowa

Gdy dziecko pali

Dla wielu rodziców szokującym odkryciem jest fakt, że ich dziecko pali papierosy. Palenie tytoniu jest często postrzegane przez młodych ludzi jako rodzaj czynności ułatwiającej nawiązanie kontaktów społecznych. Może być także traktowane jako wspólna towarzyska...

Inicjacja nikotynowa

Palenie u młodzieży

Palenie u młodzieży

Palenie papierosów jest postrzegane przez młodzież jako przejaw dorosłości. Szacuje się, że inicjacja nikotynowa w Polsce przypada już na wiek około

Inicjacja nikotynowa

Papierosy

Papierosy

Gdy dziecko pali, konsekwencje uzależnienia od nikotyny są jeszcze gorsze. Im dłużej trwa się w nałogu i im wcześniej się zacznie, tym dłużej nasz organizm wystawiany jest na działanie szkodliwych substancji.

Inicjacja nikotynowa

Palenie wśród młodzieży

Palenie wśród młodzieży

na co dzień. To sprawia, że są bardziej skłonni do szukania ukojenia w nałogu nikotynowym. Kolejną bardzo ważną przyczyną palenia papierosów przez młodzież

Uczeń

Wychowanie i psychologia ucznia

? Niepowodzenia w szkole. Inicjacja seksualna i często brak wiedzy na temat seksu i antykoncepcji. Inicjacja narkotykowa, alkoholowa i nikotynowa (...) w tym czasie mogą zaowocować w przyszłości problemami...

Inicjacja narkotykowa

Konopia indyjska

Konopia indyjska

Czy marihuana to narkotyk? Pytanie to zadaje sobie wielu rodziców, których dzieci zostały przyłapane na zażywaniu tej substancji. Wciąż wiele osób twierdzi, że palenie marihuany nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych.

Inicjacja alkoholowa

Pierwszy kontakt z piwem

Pierwszy kontakt z piwem

W ostatnich latach wśród wielu polskich nastolatków, pierwsze piwo stało się symbolem inicjacji w niecierpliwie oczekiwaną dorosłość. Statystyki pokazują, że już co drugi młody człowiek poniżej 16 r.ż. miał w ustach smak piwa.