Podział obowiązków małżeńskich

O dojrzałości człowieka, który wkracza w dorosłe życie, świadczy między innymi zdolność podjęcia nowych ról społecznych takich, jak małżonek, rodzic czy pracownik, a także umiejętność pogodzenia dwóch najważniejszych sfer życiowych – rodzinnej i zawodowej. Niestety szybkie tempo życia, natłok obowiązków pracowniczych, presja czasu nie idą w parze z pielęgnowaniem uczuć rodzinnych. Brakuje wolnych chwil na zabawę z dziećmi i wspólny czas z małżonkiem. Do tego dochodzą kłótnie o podział obowiązków małżeńskich – kto sprząta, pierze, odwozi dzieci do szkoły, płaci rachunki za prąd i wynosi śmieci. Czasami niepozmywane naczynia urastają do rangi niebotycznego problemu. Jak racjonalnie dzielić się obowiązkami domowymi?

Rola mężczyzny i kobiety w rodzinie

Stres w rodzinie a problemy z wagą

Źródło stresu: zbyt mało czasu na odpoczynek. Gorączkowe tempo życia może prowadzić do nadwagi u członków rodziny. Badania pokazują, że chroniczny stres...

Z racji różnic fizjologicznych, jak i odmiennej percepcji społecznej, rozwój ról mężczyzny i kobiety przebiega odmiennie. Od dorosłego mężczyzny tradycyjnie oczekuje się założenia rodziny, dbania o nią i zapewnienia jej odpowiedniego poziomu egzystencji. Stąd też aktywność młodego mężczyzny, małżonka, nakierowana jest na znalezienie właściwej pracy. Zdobycie środków pieniężnych to nie jedyny motyw podejmowania pracy przez mężczyznę. Aktywność zawodowa dla płci brzydszej stanowi źródło samorealizacji – to jeden z podstawowych celów jego życia. Mężczyzna nie ma zazwyczaj przerw w pracy w związku z opieką nad dziećmi. Aktualnie jednak coraz częściej spotyka się model rodziny, w którym zarówno żona, jak i mąż angażują się w życie rodzinne i wychowywanie pociech. Jednak aktywność rodzinna zazwyczaj nie ma decydującego wpływu na karierę zawodową mężczyzny. Jego zainteresowania zawodowe i aktywność społeczna rozwijają się niezależnie od zmian zachodzących w rodzinie.

Inaczej przebiega rozwój kobiety. Jej życie wyznaczają w dużej mierze wydarzenia rodzinne, np. ciąża, połóg, a następnie opieka nad dziećmi, prowadzenie domu. Najczęściej, ze względu na obowiązki rodzinne, kobieta wycofuje się z aktywności zawodowej, przynajmniej czasowo, a niekiedy całkowicie rezygnuje z pracy na rzecz rodziny. Tylko kobiety stoją przed dylematem: praca zawodowa czy macierzyństwo. Możliwość rozwoju zawodowego stanowi również dla kobiet źródło satysfakcji, szczególnie gdy zdobyły wykształcenie i atrakcyjną posadę. Jak pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi? Alternatywą stała się obecnie moda na ojcostwo i tzw. tacierzyństwo. Już powoli w niebyt odchodzi model rodziny, w którym mężczyzna zarabia na dom, a kobieta siedzi w kuchni i bawi dzieci.

Style życia kobiety

Można wyróżnić sześć stylów życia kobiety, w ramach których próbuje ona godzić sferę zawodową z obowiązkami domowymi:

  • wzorzec kariery domowej – kobieta zaraz po skończeniu szkoły wychodzi za mąż i poświęca się życiu rodzinnemu;
  • wzorzec kariery konwencjonalnej – kobieta pracuje zawodowo przed zawarciem związku małżeńskiego, a po zamążpójściu podejmuje wyłącznie obowiązki domowe;
  • wzorzec stałej kariery zawodowej – zaangażowanie kobiety tylko w aktywność zawodową;
  • dwutorowa kariera rodzinno-zawodowa – kobieta po zdobyciu wykształcenia wychodzi za mąż i kontynuuje pracę zawodową, prowadząc jednocześnie dom i realizując się jako matka;
  • wzorzec kariery przerywanej – okresy pracy zawodowej i pracy wyłącznie domowej nawzajem się przeplatają w zależności od wieku dzieci i potrzeb finansowych rodziny;
  • wzorzec kariery niestabilnej – kobieta okresowo podejmuje pracę poza domem, zależnie od warunków ekonomicznych i stanu zdrowia.

Można stwierdzić jednak generalną prawidłowość, że mężczyźni czerpią satysfakcję głównie z aktywności zawodowej i społecznej, natomiast kobiety z opieki nad dziećmi, jak i kariery zawodowej. Czasami kobiety podejmują pracę nie tyle ze względów zarobkowych, co z chęci wyrwania się z monotonii życia domowego. Z czasem zaczyna ich męczyć rutyna, ciągłe sprzątanie, zmywanie, prasowanie i opieka rodzicielska. Pragną porozmawiać z innymi kobietami, pójść na zakupy, podyskutować o codziennych sprawach z innymi ludźmi niż małżonek czy teściowa.

Jak dzielić obowiązki małżeńskie?

Niestety ze względu na mocno ugruntowany w naszej kulturze tradycyjny model rodziny, mężczyźni zmęczeni po pracy, czując, że wypełnili swój moralny obowiązek zarobienia na dom, domagają się obiadu, sięgają po zimne piwko i rozkładają się z pilotem w ręku przed telewizorem. Kobieta zostaje z obowiązkami domowymi sama – musi pamiętać o zapłaceniu wszystkich rachunków, ratach spłat kredytu, terminach szczepień dzieci, nie mówiąc już o zmywaniu naczyń, odkurzaniu, praniu, prasowaniu i wyrzucaniu śmieci. Kobiety aktywne zawodowo wcale nie mają taryfy ulgowej, tak samo zmęczone po pracy jak małżonek muszą zapomnieć o chwilach relaksu i zabrać się, np. za odrabianie lekcji z dziećmi. Kiedy kobieta pozostaje ze wszystkimi lub większością obowiązków sama, rodzi się frustracja i kumuluje się gniew, który w końcu może wybuchnąć w postaci awantury.

Najlepiej, by małżonkowie na bieżąco komunikowali o swoich kłopotach, trudnościach, oczekiwaniach i potrzebach. Nie można milczeć, żywiąc nadzieję, że małżonek się domyśli, że nie radzimy sobie z nawałem obowiązków. Skoro jakoś się wyrabiamy na zakrętach i nie domagamy się pomocy, partner może nie wyjść z inicjatywą wsparcia. Warto na samym początku związku ustalić model funkcjonowania rodziny – kto, za co odpowiada, kiedy decyzje podejmuje się wspólnie i jakim wymaganiom należy stawiać czoła razem. Negocjacji wymagają nawet błahe sprawy, jak odkładanie rzeczy na miejsce, dbanie o porządek w szafkach czy dyżury wyjść z psem na spacer. Brak precyzyjnych ustaleń na pewno z czasem przyczyni się do konfliktu, dlatego najlepiej od początku rozmawiać ze sobą szczerze, otwarcie, bez aluzji, słownych podchodów, jasno i konkretnie.

Bibliografia

  • Harwas-Napierała B. Trempała J., (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa 2006, ISBN 83-01-14151-4.

Konflikty między rodzicami

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Konflikty między rodzicami
Konflikty między rodzicami

Zięć i teściowa

Zięć i teściowa

? Czy istnieje idealny zięć i idealna teściowa? Na pewno nie. I o ile to zwykle między synową a teściową dochodzi do scysji, to jednak relacje na linii (...) przestrzeni, którą powinien mieć każdy związek. Nierzadko złe relacje między...

Konflikty między rodzicami

Zaufanie w związku

Zaufanie w związku

między małżonkami? Czasami źródłem niepokoju nie musi być rywalka - inna kobieta, która może zawrócić w głowie partnerowi. Przyczyną nieufności

Konflikty między rodzicami

Teściowa a synowa

Konflikt między teściową a synową to temat stary jak sama instytucja małżeństwa. Teściowa jawi się często jako stara jędza, która poucza (...) się jako potencjalne rywalki, które muszą ze sobą konkurować. Każda próbuje udowodnić swoją...

Konflikty między rodzicami

Różnica wieku w związku

wpływa na nieporozumienia i konflikty między partnerami. Bardzo często pojawia się też lęk o trwałość relacji i wątpliwości, czy partner traktuje (...) też w naszym otoczeniu można zauważyć związki, w których różnica...

Konflikty między rodzicami

Zdrada w związku

jej przyczyny są złożone. Być może sprowokowało ją zachowanie któregoś z partnerów lub jakieś wewnętrzne konflikty targające osobą zdradzającą: jej fantazje

Konflikty między rodzicami

Kłótnie o pieniądze

Konflikty w związku są nieuniknione bowiem mimo miłości, tolerancji, szacunku i wsparcia, para to nadal konfrontacja dwóch autonomicznych jednostek (...) domowego (np. kupno samochodu czy remont domu), wówczas para dyskutuje nad alternatywnymi...

Konflikty między rodzicami

Teściowie

Teściowie

Przyczyn kłótni z teściami może być całe mnóstwo. Czasem spotyka się nawet toksycznych teściów, którzy na każdym kroku pragną podkreślać, że młoda para jest od nich zależna i na pewno nie poradziłaby sobie w dorosłym życiu, gdyby nie ich wsparcie i pomoc.

Konflikty między rodzicami

Kłotnia w związku

Kłotnia w związku

W relacji z drugim człowiekiem nie da się uniknąć kłótni i drobnych sprzeczek. Nie da się przed nimi ustrzec, ale tak naprawdę: nie warto. Sprzeczki wcale nie muszą oznaczać niczego złego.

Konflikty między rodzicami

Związek na odległość

Związek na odległość oznacza tęsknotę i poczucie samotności. Gdy kogoś kochamy, chcemy być z nim blisko, nie tylko emocjonalnie, ale także pod względem geograficznym. Możliwość spędzania razem wolnego czasu tworzy aurę intymności i zażyłości. Miłość potrzebuje...

Konflikty między rodzicami

Życie w biegu

Czas nie próżnuje. Czas to ludożerca. Patrząc przez pryzmat ostatnich tragicznych wydarzeń, które dotknęły całą Polskę i każdego z nas z osobna, dostrzegamy jak kruche jest życie ludzkie, jak szybko można je utracić. Minął bardzo ciężki tydzień, a my...