Trwa ładowanie...

Rozwód czy separacja?

Avatar placeholder
27.04.2017 09:02
Rozwód czy separacja?
Rozwód czy separacja? (Ilustracja / Shutterstock)

Coraz częściej małżonkowie stają przed trudnym wyborem. Wystąpić o rozwód? A może ubiegać się o separację małżeńską? Jaka decyzja będzie bardziej korzystna dla obydwu stron? Czy w ogóle można w obliczu takich decyzji mówić o czymś bardziej lub mniej korzystnym? Ważnym pytaniem, które musisz sobie zadać jest pytanie o waszą przyszłość. Czy macie nadzieję na powrót do siebie? Czy to, co było między wami na zawsze umarło? Co z waszym majątkiem? Co z domem na kredyt czy samochodem? Jak wygląda wasza aktualna sytuacja osobista i majątkowa w związku małżeńskim i co chcecie w niej zmienić?

spis treści

1. Kiedy rozwód?

Rozwód małżonków wywołuje daleko idące skutki aniżeli separacja. Stosunek prawny małżeństwa zostaje rozwiązany. W świetle prawa stają się obcymi dla siebie ludźmi. Jedyna kwestia, jaka pozostaje niezmienna i utrzymana, to stosunek powinowactwa. Małżonkowie posiadający małoletnie dzieci nadal są obowiązani współdziałać w sprawach ich utrzymania i wychowania. Mają oni równe prawa do dzieci, a ich źródłem jest stosunek rodzicielstwa. Oczywiście sąd w postępowaniu sądowym konkretyzuje, kto ma prawo do kontaktów, prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, alimenty na rzecz dziecka, obowiązek roztoczenia opieki na osobą i majątkiem dziecka.

Wszelkieświadczenia alimentacyjne mogą być zasądzone w postępowaniu o rozwód albo też po jego orzeczeniu, w sytuacji gdy małżonek uprawniony zgłosi takowe żądanie w ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

Zobacz film: "Jak zadbać o prawidłowe relacje z dzieckiem?"

Zgoda współmałżonka na orzeczenie rozwodujest niezbędna wtedy, gdy małżonek występujący o rozwód przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli jest winny zaistniałej sytuacji.

2. Separacja małżeńska

Separacja jest rozwiązaniem dla osób, które nie są zadowolone ze swojego pożycia małżeńskiego i chcą zmienić dotychczasowe życie, unikając nieustannych problemów, kłótni czy kryzysów. Odseparowanie małżonków ma na celu ograniczenie kontaktów pomiędzy nimi na bliżej nieokreślony czas. Stwarza to małżonkom możliwość głębszego zastanowienia się nad własnym związkiem. Niejednokrotnie życie w odosobnieniu i czas doprowadzają do zgody między małżonkami, a następnie zniesienia separacji oraz powrotu do pełnoprawnego charakteru małżeństwa.

Oczywiście nie ma obowiązku pojednania. Po jakimś czasie jedno z nich lub oboje mogą wnieść pozew rozwodowy. W postępowaniu o separację sąd reguluje sprawy osobiste i majątkowe małżonków. Zakres rozstrzyganych kwestii jest identyczny, jak w postępowaniu o rozwód, czyli alimenty dla dzieci, alimenty dla współmałżonka, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, sposób korzystania z mieszkania, podział mieszkania, przyznanie mieszkania na własność, eksmisja współmałżonka z mieszkania czy podział majątku.

Do ustanowienia separacji nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka. W tej sytuacji orzeczenie separacji zwolni małżonka z większości obowiązków małżeńskich i ułatwi późniejsze uzyskanie rozwodu.

Jaka jest główna różnica między separacją a rozwodem? Taka, że małżonek przebywający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa.

Następny artykuł: Rozwód i co dalej?
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze