Podział majątku po rozwodzie

Jeśli para nie podpisała przed ślubem intercyzy, wraz z zawarciem związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że dorobek w czasie trwania małżeństwa jest ich wspólnym majątkiem. Gdy para decyduje się na rozwód, wspólność majątkowa przestaje obowiązywać, a oboje małżonkowie mogą ubiegać się o podział majątku. Jeśli są zgodni odnośnie do podziału, wystarczy skorzystać z pomocy notariusza. Jeżeli jednak małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia, spotykają się w sądzie.

1. Dzielenie majątku po rozwodzie

Podział majątku u notariusza przebiega w drodze umowy zawartej między byłymi małżonkami. Z kolei w sądzie można dokonać podziału jeszcze w czasie postępowania rozwodowego (w sądzie okręgowym) lub w oddzielnym postępowaniu o podział wspólnego majątku (w sądzie rejonowym). Najbardziej korzystne jest porozumienie się z byłym małżonkiem w kwestii zgromadzonych dóbr. Podział należy zawrzeć w umowie sporządzonej przez notariusza, zwłaszcza jeśli w majątku znajdują się nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalów mieszkalnych. Usługi notariusza nie są tanie, ale w porównaniu do sprawy w sądzie można znacznie szybciej i taniej podzielić się majątkiem z byłym małżonkiem. W przypadku sprawy sądowej konieczne jest zapłacenie wpisu sądowego. Często istnieje także konieczność powołania biegłego. Warto uświadomić sobie, że sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie są jednymi z najdłuższych i najbardziej uciążliwych. Ustalenie składu majątku i jego wycena nie są bowiem łatwe.

Zobacz film: "Ciekawe gry i zabawy dla całej rodziny"

Przy podziale majątku po rozwodzie stosuje się zasadę, iż dobra należy podzielić po równo. Czasami jednak taki podział jest niekorzystny dla jednej ze stron. Wówczas jeden z małżonków może wnioskować o uwzględnienie swojego udziału w zgromadzonych dobrach. Jeśli jeden z małżonków uchylał się od łożenia na rodzinę lub jest winien rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd może zdecydować o zmniejszeniu przyznanej mu części majątku. Sąd jest zobowiązany uwzględnić również pracę włożoną w wychowywanie dzieci i pracę w gospodarstwie domowym. Jeśli kobieta nie pracowała lub zarabiała niewiele, ale jednocześnie wychowywała dzieci, sąd decyduje, że jej udział w majątku wspólnym jest taki sam jak męża.

2. Majątek osobisty

Czasami część majątku wspólnego jest wynikiem nakładów poczynionych z majątku osobistego tylko jednego z małżonków. Majątek osobisty to przedmioty, które małżonkowie uzyskali przed ślubem oraz dobra zakupione dzięki środkom z majątku osobistego (np. kupno mieszkania przez małżonkę za pieniądze uzyskane ze sprzedaży działki po dziadkach). W praktyce często jest trudno udowodnić, że konkretne dobra stanowią majątek osobisty, w polskim prawie rodzinnym obecna jest bowiem wyraźna preferencja wspólności majątkowej małżonków. Za majątek wspólny pary małżonków uznaje się dochody każdego z małżonków, przedmioty zakupione w czasie trwania małżeństwa, dochody uzyskane z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego obojga małżonków, a także środki, które zostały zgromadzone na rachunku pracowniczego lub otwartego funduszu emerytalnego obojga małżonków. Z kolei do majątku osobistego zaliczają się dobra pozyskane przed ślubem, udziały w spółkach cywilnych, spadki i darowizny, prawa twórcy wynalazku, prawa niezbywalne (np. prawa autorskie, prawo do renty), przedmioty służące do zaspokajania potrzeb osobistych jednego z małżonków (biżuteria, ubrania), nagrody za osiągnięcia jednego z małżonków, wynagrodzenia niewypłacone przez pracodawcę oraz dobra zakupione za składniki majątku osobistego.

spis treści
rozwiń
Następny artykuł: Prawo do dziecka po rozwodzie

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.