Prawo do dziecka po rozwodzie

Prawo do dziecka po rozwodzie to jedna z ważniejszych kwestii, które musi rozstrzygnąć sąd w każdej sprawie rozwodowej. Od tego, czy prawo do opieki nad dzieckiem otrzyma matka, ojciec, bądź też oboje, zależy dobro dziecka, a także jego przyszłość. Wiele zależy do tego czy rozwodzący się małżonkowie potrafią dojść do porozumienia w tej sprawie, czy decyzję musi podjąć sąd.

Pomysły na rodzinne spędzanie czasu

Wspólne rodzinne wyjścia, wyjazdy oraz spędzanie razem popołudnia i weekendu są fundamentem wzajemnych więzi w rodzinie. To właśnie o takich chwilach najczęściej...

Rozwód a wspólna opieka nad dzieckiem

Rozwód to nie tylko formalne rozwiązanie małżeństwa. Dzięki rozwodowi ustala się kilka bardzo ważnych kwestii dotyczących życia byłych małżonków i ich wspólnych dzieci:

Polecane wideo:

 • przeprowadza się podział majątku małżeńskiego,
 • ustala się wysokość alimentów,
 • przyznaje się prawo do dziecka po rozwodzie jednemu z małżonków lub obojgu rodzicom,
 • podejmuje się decyzję o tym, gdzie zamieszka dziecko po rozwodzie rodziców,
 • decyduje się o formie kontaktów z dzieckiem drugiego małżonka.

W orzeczeniu rozwodowym sąd może przyznać pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy małżonkowie zawrą porozumienie wychowawcze - rodzaj umowy określającej zasady wspólnej opieki nad dzieckiem. Sąd może zaakceptować takie porozumienie, jeśli uzna, że jest ono dobre dla dziecka.

Porozumienie wychowawcze obejmuje:

 • wysokość alimentów,
 • termin wypłacania alimentów,
 • zasady kontaktów dziecka z rodzicami,
 • postanowienia dotyczące ferii, wakacji i świąt dziecka,
 • zasady kontaktów z dziadkami dziecka,
 • postanowienia dotyczące kształcenia dziecka.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Nawet jeśli sąd przyzna pełnię praw rodzicielskich jednemu z małżonków, zazwyczaj nadal ma on prawo do współdecydowania o ważnych krokach w życiu dziecka. Są to na przykład decyzje dotyczące:

 • wyboru szkoły,
 • zamieszkania dziecka,
 • leczenia dziecka,
 • wyboru miejsca na wakacje dziecka,
 • wyboru zajęć pozaszkolnych dla dziecka.

Tak samo dzieje się z prawem do widywania dziecka - ma je także rodzic, który nie otrzymał prawa do opieki nad dzieckiem. Sąd rozwodowy nie może zabronić żadnemu z rodziców widywania dziecka. Jeśli jest taka potrzeba, sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy – wkracza on w przypadku, kiedy między rodzicami nie może dojść do porozumienia, jeśli chodzi o kontakty z dzieckiem. W przeciwnym jednak wypadku rodzic może:

 • utrzymywać z dzieckiem kontakt bezpośredni, spotykać się z nim,
 • zabierać dziecko poza miejsce zamieszkania,
 • prowadzić z dzieckiem korespondencję.

  Rozwód rodziców to zawsze bardzo trudna sytuacja dla dziecka. Prawo do dziecka po rozwodzie w jakimś stopniu zachowuje oboje rodziców, z wyjątkiem szczególnych sytuacji. Bardzo ważne, aby kontakty z dzieckiem mieli zarówno matka, jak i ojciec.

Rozwód i separacja

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Wyniki

mika17 • ostatni post 2 tygodnie temu

1
Artykuły Rozwód i separacja
Rozwód i separacja

Emocje związane z rozwodem

Emocje związane z rozwodem

Rozwód, obok śmierci małżonka i ciężkiej choroby, to jedna z najbardziej stresogennych sytuacji w życiu. Rozstanie z małżonkiem

Rozwód i separacja

Rozwód czy separacja?

Rozwód czy separacja?

Coraz częściej małżonkowie stają przed trudnym wyborem. Wystąpić o rozwód? A może ubiegać się o separację małżeńską? Jaka decyzja będzie bardziej (...) ? Kiedy rozwód? Rozwód małżonków...

Rozwód i separacja

Ojciec po rozwodzie

Ojciec po rozwodzie

obowiązek alimentacji. W wyniku rozwodu rodziców dzieci zostają emocjonalnie i fizycznie oddalone od taty. Szacuje się, że zaledwie 4% ojców sprawuje (...) zaległości w nauce. Tata a rozwód Po rozstaniu z małżonką...

Rozwód i separacja

Rozwód a dziecko

Rozwód a dziecko

Z roku na rok rośnie liczba rozwodów w Polsce. Choć wydaje się, że rozpad małżeństwa to sprawa wyłącznie rozstających się partnerów (...) , to jednak najbardziej rozwód przeżywają niczemu niewinne dzieci. Bardzo często...

Rozwód i separacja

Jak wychowywać dziecko po rozwodzie?

Jak wychowywać dziecko po rozwodzie?

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Kiedy jednak silne emocje opadną, czas na powrót do rzeczywistości. Opieka nad dzieckiem (...) , że razem z rozwodem pozbędzie się byłego partnera na dobre....

Rozwód i separacja

Jak podzielić majątek po rozstaniu?

rozwodowego i wyroku orzekającego separację, o czym decyduje sąd okręgowy. Pamiętajmy, że w sytuacji, gdy postępowanie o rozwód czy separację jest długotrwałe, np. toczy się z ustaleniem winy, warto...

Rozwód i separacja

Podział majątku po rozwodzie

Jeśli para nie podpisała przed ślubem intercyzy, wraz z zawarciem związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że dorobek w czasie trwania małżeństwa jest ich wspólnym majątkiem. Gdy para decyduje się na rozwód,...

Rozwód i separacja

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa oznacza fachowo zniesienie z mocą wsteczną wszystkich skutków wynikających z zawarcia małżeństwa. Wyjątek stanowi jednak sytuacja dzieci, które pochodzą z unieważnionego małżeństwa - zachowują one status dzieci pochodzących z...

Rozwód i separacja

Jak przetrwać rozwód?

Rozwód, obok śmierci małżonka i ciężkiej choroby, to jedna z najbardziej stresogennych sytuacji w życiu. Rozstanie z małżonkiem nie musi jednak oznaczać końca świata. Po emocjonalnym uporaniu się z negatywnymi emocjami, żalem, poczuciem...