Jak podzielić majątek po rozstaniu?

Z chwilą zawarcia małżeństwa, powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przed ślubem decydują się na podpisanie intercyzy, na mocy której od początku małżeństwa każde z nich będzie tworzyło swój majątek osobisty, a wspólny dorobek w ogóle nie powstanie.

Podział majątku

Najczęściej jednak partnerów łączy wspólnota majątkowa i w chwili rozstania zastanawiają się, jak podzielić gromadzony przez lata dorobek.  

Polecane wideo:

Zanim jednak zaczną ustalać, komu mają przypaść konkretne przedmioty czy nieruchomości, konieczne jest zakończenie ustroju wspólności. Należy pamiętać, że w świetle prawa najpierw powstać musi rozdzielność majątkowa (etap pierwszy), bo to ona otwiera drogę do podziału majątku (etap drugi).

Gdy małżonkowie chcą zgodnie ze sobą współdziałać, mogą pójść do notariusza i podpisać umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. Dokument ma skutek natychmiastowy.  

W przypadku, gdy małżonkowie są skonfliktowani, każdy z nich może złożyć w sądzie pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej (opłata sądowa wynosi 200 złotych). Pozew składa się w sądzie rejonowym.

Sąd przychyli się do niego, gdy będzie przekonany, że zachodzą „ważne powody”, aby ustanowić rozdzielność. Takim czynnikiem może być fakt, iż małżonkowie od dawna są w separacji faktycznej. Rozdzielność ustanawia się też jeśli doszło np. do trwonienie majątku przez jednego z nich. Powodem działania sądu jest również alkoholizm, narkomania, hazard, niezaspokajanie potrzeb rodziny, uporczywe dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych (zagrażających materialnym podstawom bytu rodziny).

W praktyce prawniczej obserwujemy, że najwięcej pozwów opiera się właśnie na przesłance separacji faktycznej. Często zdarzają się sytuacje, gdy małżeństwo od lat przeżywa kryzys, strony nie rozmawiają ze sobą albo są w ostrym konflikcie i nie ma między nimi nawet przepływu informacji na temat podejmowanych przez nich decyzji, które dotyczą wspólnego majątku.

Jak ustalić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem wskazanym w wyroku. Zwykle jest to dzień wydania wyroku czy złożenia pozwu, ale w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą. W tym celu bada, od kiedy małżonkowie nie współdziałają w zarządzaniu zasobami finansowymi.  

Rozdzielność majątkowa powstaje także z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego i wyroku orzekającego separację, o czym decyduje sąd okręgowy.

Pamiętajmy, że w sytuacji, gdy postępowanie o rozwód czy separację jest długotrwałe, np. toczy się z ustaleniem winy, warto rozważyć równolegle złożenie w sądzie rejonowym pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, gdyż jest duża szansa na to, że wyrok uprawomocni się wcześniej niż rozwodowy. Droga do podziału majątku będzie wtedy otwarta, mimo iż małżeństwo nadal będzie formalnie trwało.

Tekst autorstwa Kancelarii radcy prawnego Dorota Kupper

radca prawny Dorota Kupper, 11 miesięcy temu

Rozwód i separacja

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Rozwód i separacja
Rozwód i separacja

Emocje związane z rozwodem

Emocje związane z rozwodem

Rozwód, obok śmierci małżonka i ciężkiej choroby, to jedna z najbardziej stresogennych sytuacji w życiu. Rozstanie z małżonkiem

Rozwód i separacja

Ojciec po rozwodzie

Ojciec po rozwodzie

obowiązek alimentacji. W wyniku rozwodu rodziców dzieci zostają emocjonalnie i fizycznie oddalone od taty. Szacuje się, że zaledwie 4% ojców sprawuje (...) zaległości w nauce. Tata a rozwód Po rozstaniu z małżonką...

Rozwód i separacja

Rozwód a dziecko

Rozwód a dziecko

Z roku na rok rośnie liczba rozwodów w Polsce. Choć wydaje się, że rozpad małżeństwa to sprawa wyłącznie rozstających się partnerów (...) , to jednak najbardziej rozwód przeżywają niczemu niewinne dzieci. Bardzo często...

Rozwód i separacja

Jak wychowywać dziecko po rozwodzie?

Jak wychowywać dziecko po rozwodzie?

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Kiedy jednak silne emocje opadną, czas na powrót do rzeczywistości. Opieka nad dzieckiem (...) , że razem z rozwodem pozbędzie się byłego partnera na dobre....

Rozwód i separacja

Rozwód czy separacja?

Rozwód czy separacja?

Coraz częściej małżonkowie stają przed trudnym wyborem. Wystąpić o rozwód? A może ubiegać się o separację małżeńską? Jaka decyzja będzie bardziej (...) ? Kiedy rozwód? Rozwód małżonków...

Rozwód i separacja

Jak żyć po rozwodzie?

Jak żyć po rozwodzie?

Życie po rozwodzie wydaje się ponure, przykre, bezsensowne. Mieliście przed sobą tyle planów i marzeń, a nagle wszystko runęło w gruzach. Rozstanie przekreśliło wszystkie zamierzenia.

Rozwód i separacja

Jak przeprowadzić dziecko przez rozwód rodziców?

Jak przeprowadzić dziecko przez rozwód rodziców? Odtwórz wideo

Około połowa interwencji Rzecznika Praw Dziecka dotyczy spraw związanych z rozwodami. Rodzice często zapominają, że oprócz nich jest jeszcze dziecko (...) , dla którego rozstanie również jest traumą. O tym, jak się zachowywać podczas...

Rozwód i separacja

Jak przetrwać rozwód?

Rozwód, obok śmierci małżonka i ciężkiej choroby, to jedna z najbardziej stresogennych sytuacji w życiu. Rozstanie z małżonkiem (...) człowieka i przetrwać rozwód? Zdrada a rozwód Ludzie rozstają...

Rozwód i separacja

Przyczyny rozwodów

Przyczyny rozwodów

małżonkami para niekiedy decyduje się na rozwód. Dlaczego małżeństwa decydują się na tak drastyczny krok? Czy konfliktom nie można było przeciwdziałać (...) ? Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce? Powody...