Inteligencja emocjonalna dziecka

Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozumienia własnych emocji i radzenia sobie z nimi oraz rozumienia i współodczuwania stanów emocjonalnych innych ludzi. Rozwój inteligencji emocjonalnej następuje w okresie przedszkolnym, kiedy dziecko uczy się diagnozowani a i rozumienia emocjiswoich i swojego otoczenia, zbiera doświadczenia i uczy się radzenia z problemami. Inteligencja emocjonalna dziecka została podzielona na główne kompetencje: rozwój etyczny, empatia, uczciwość i przestrzeganie zasad moralnych oraz rozwiązywanie problemów.

Polecane wideo:

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna u przedszkolaka

Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozumienia własnych emocji i radzenia sobie z nimi oraz rozumienia i współodczuwania stanów emocjonalnych innych...

Termin inteligencja emocjonalna (ang. Emotional Intelligence Quotient - EQ, bądź Emotional Intelligence - EI) oznacza kompetencję człowieka, które pozwalają mu na zrozumienie własnych stanów emocjonalnych i stanów emocjonalnych innych osób. W zakres terminu wchodzi także umiejętności właściwe używanie własnych emocji. Naukowcy zajmujący się tą tematyką wyróżniają następujące modele inteligencji emocjonalnej. Ich zdaniem jest to:

  • zdolność rozumienia własnych i cudzych emocji, samomotywacja, empatia i zdolności o charakterze społecznym;
  • dostrzeganie emocji, myślenie biorące pod uwagę emocję, rozumienie i kierowanie emocjami;
  • inteligencja intrapersonalna i interpersonalna, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, zdolności adaptacyjne i ogólny nastrój.

Rozwój inteligencji emocjonalneju dzieci następuje w wieku przedszkolnym. W tym czasie dzieci poznają swoje emocje i emocje innych osób, uczą się różnicowania życia emocjonalnego i doznań uczuciowych, które są ich udziałem. Jest to początek kształtowania tzw. uczuć wyższych, które odgrywają ogromną rolę w dorosłym życiu. Dzięki inteligencji emocjonalnej człowiek uczy się adekwatnych do danej sytuacji zachowań i pokonywania problemów. Na rozwój inteligencji emocjonalnej duży wpływ ma otoczenie, w którym dziecko dorasta.

Inteligencja emocjonalna u dzieci

Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnymi problematyka inteligencji emocjonalnej jest rozpatrywana w czterech zakresach. Są to: rozwój etyczny dziecka, empatia dziecka, uczciwość i przestrzeganie zasad moralnych przez dziecko, rozwiązywanie problemów przez dziecko. Charakterystyka każdego z aspektów wygląda następująco:

  • rozwój etyczny dziecka - nabywanie umiejętności, które pozwalają na odróżnianie dobra od zła, zachowania dobrego od złego; rozwój etyczny dziecka pozwala mu na odczuwanie wstydu, gdy zrobiło coś źle, poczucia winy oraz buntu, jeśli zostały złamane praktykowane przez niego zasady moralne;
  • empatia dziecka - przejawiają się troską o innych ludzi i umiejętnością odczuwania miłości wobec innych;
  • uczciwość i przestrzeganie zasad moralnych przez dziecko - ta umiejętność emocjonalna pozwala przedszkolakowi odróżnić rodzaje kłamstw - dziecko odwołuje się do kłamstwa, gdy coś mu się nie udało lub gdy chce zwrócić na siebie uwagę lub ukryć coś złego, co zrobiło; dopiero w wieku 4 latach dziecko zaczyna rozumieć, że mówienie nieprawdy i oszukiwanie jest czymś złym;
  • rozwiązywanie problemów przez dziecko - oznacza, że dziecko widzi możliwości alternatywnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia; umiejętność ta powstaje na bazie doświadczenia dziecka, jeśli go nie posiada, wówczas kieruje się własną intuicją.

Rozwój emocjonalny dziecka i związany z nim problem kształtowania inteligencji emocjonalnej szeroko opisał amerykański naukowiec Daniel Goleman w książce „Inteligencja emocjonalna” z 1995. Jego publikacja jest podstawą do większości rozważań na ten temat.

Ewelina Stanios

Redakcja parenting.pl, ponad rok temu

Rozwój emocjonalny przedszkolaka

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Rozwój emocjonalny przedszkolaka
Rozwój emocjonalny przedszkolaka

Dlaczego warto przytulać dzieci?

Dlaczego warto przytulać dzieci?

ich łączy. Czułość ze strony rodziców wspomaga rozwój dziecka i zaspokaja jego potrzeby emocjonalne. Dla kontrastu, chłód emocjonalny w domu rodzinnym

Rozwój emocjonalny przedszkolaka

Dlaczego warto się przytulać?

Dlaczego warto się przytulać?

zdrowie, rozwój, a nawet wzrost! Ale to nie wszystko - czuły dotyk usprawnia także działanie układu odpornościowego, krążeniowego i oddechowego (...) . Noworodki, które są często przytulane szybciej przybierają na wadze, co ma istotny...

Rozwój emocjonalny przedszkolaka

Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

Jeśli rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym przebiega prawidłowo, są one w stanie wyrazić podstawowe uczucia i nazwać je. W tym etapie (...) rozwoju emocje dzieci są związane z daną sytuacją...

Rozwój emocjonalny przedszkolaka

Rozwój trzylatka

Rozwój trzylatka

U trzylatka silnie manifestowana jest potrzeba rozładowania emocji.

Rozwój emocjonalny przedszkolaka

Jak rozpoznać objawy ADHD u dziecka?

Jak rozpoznać objawy ADHD u dziecka?

Czym jest ADHD? Większość dzieci jest z natury żywiołowa. Czasem nie wynika to z charakteru, ale z choroby. Jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń u dzieci jest ADHD. Szacuje się, że dotyka ono od 5 do 9 proc. populacji, przy czym trzykrotnie częściej...