Dokuczanie w szkole

Etap wchodzenia w grupę rówieśników jest dla dziecka istotnym momentem utożsamiania się z osobami pod pewnymi względami podobnymi do niego, a jednak wykazującymi różnice. To, czy dziecko zostanie zaakceptowane przez kolegów i koleżanki z klasy, jest kamieniem milowym w jego integracji z grupą społeczną oraz w budowaniu własnego poczucia tożsamości.

Przyczyny dokuczania w szkole

10 zabaw z dziećmi w deszczowe dni

Wolny weekend to czas, który często spędzamy z całą rodziną, oglądając film w telewizji. Często w trakcie reklam dopada nas wtedy wilczy głód i mamy ochotę...

Nie ma problemu, jeśli dziecko jest lubiane i łatwo nawiązuje kontakty. Jego rozwój emocjonalny przebiega wówczas harmonijnie i wzrasta jego poczucie pewności siebie. Inaczej sprawa wygląda w przypadku dzieci, które po wejściu w grupę rówieśników gorzej się adaptują, nie wykazują umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów oraz brak im pewności siebie. Takie dzieci często narażone są na zaczepki ze strony innych, bywają wyśmiewane, izolowane z różnego rodzaju zabaw i aktywności grupowej. Zdarzają się także przypadki, kiedy rówieśnicy są dla nich tak surowi, że notorycznie dokuczają im, robiąc sobie z nich tzw. kozła ofiarnego.

Polecane wideo:

Z reguły jest tak, że rówieśnicy kłócą się i godzą między sobą, bo to naturalne zachowanie, podczas którego każda ze stron uczy się bronić „swojego terytorium”. Nazywamy to konfrontacją. Pożyteczną umiejętnością jest umieć wchodzić w taką sytuację, a przy tym wyjść z niej cało. Cywilizowane przejawy konfrontacji powinny mieć oblicze prowadzące do kompromisu. Przypadek, kiedy grupa rówieśników znajduje kozła ofiarnego, na którym „trenuje” swoje atawistyczne zapędy, to nie jest niestety cywilizowana konfrontacja i z pewnością niczego dobrego nie nauczy żadnej ze stron. Proces grupowy ma to do siebie, że zachodzą w nim sytuacje, kiedy każdy odgrywa jakąś rolę. Wśród dzieciaków „odgrywanie” ról przywódcy czy kozła ofiarnego to ich metoda na poradzenie sobie z emocjonalnie trudną sytuacją w połączeniu z umiejętnościami społecznymi wyniesionymi z domu.

Czasem o dzieciach, które dokuczają innym, mówi się, że to „trudne dzieci”. Jednak bliższe prawdy jest pojęcie, że to nie dzieci są trudne, tylko same mają z czymś trudności. A że ich rozwój emocjonalny to proces długotrwały i niestabilny, naiwnie jest wymagać od nich umiejętności, których czasem brak niejednemu dorosłemu. Czynniki ryzyka, które wskazują na występowanie zjawiska dokuczania w szkole to takie, które zachodzą w domu rodzinnym obydwu stron. Dokuczające dzieci mogą pochodzić z domów, gdzie nieco zaniedbano je wychowawczo, gdzie zamiast nauczyć je współpracy w grupie, wzmocniono w nich egoistyczne postawy, że „wszystko mogą dostać albo siłą wywalczyć”.

Z kolei dzieci, którym inni dokuczają, mogą być wychowane na grzeczne, uprzejme i uległe osoby, które nie potrafią bronić ani swojego zdania, ani walczyć o swoje racje. Wiedzą, że zawsze mogą liczyć na wsparcie rodziców i że wielu spraw nie muszą załatwiać same. Problemem, który powoduje iskrzenie w kontaktach z innymi dziećmi, może być właśnie ów różny sposób wychowania, inne wzorce i różnice indywidualne. Dla dziecka rówieśnicy są bardzo ważni. Największym lękiem jest „bycie nielubianym”, bo też potrzeba przynależności do grupy jest bardzo silna. Dlatego warto wskazać dziecku, któremu rówieśnicy dokuczają, kierunek myślenia, że nie z każdym można się zaprzyjaźnić, że w życiu tak już jest, że spotykają nas dobre i złe chwile. Najważniejsze, że rozczarowania są po to, aby potrafić podejmować decyzje na przyszłość i umieć dokonywać wyborów.

Jak pomóc dziecku, któremu inni dokuczają?

Jeśli dziecko jest emocjonalnie rozbite i wspomina o chęci zmiany szkoły, to oczywisty sygnał, że sprawa wymaga interwencji dorosłych. Jako troskliwy rodzic możesz w sposób rzeczowy i spokojny odbyć rozmowę z wychowawcą klasy, sam na sam. Można starać się o wsparcie pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, pedagoga z rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub kuratorium oświaty nadzorującego tę szkołę. Poprosić uprawnione do tego instytucje o wsparcie postawy mającej na celu wyegzekwowanie działań naprawczych ze strony nauczycieli. Zadaniem szkoły jest bowiem zapewnienie wszystkim uczniom takich warunków do nauki, rozwoju oraz nawiązywania niezwykle ważnych kontaktów społecznych, aby każde dziecko mogło w sposób należyty wykorzystać swój potencjał, zgodnie z zasadą poszanowania godności i równości praw.

Czasem jeszcze warto zastanowić się, czy my, dorośli, bojąc się o nasze dzieci, nie projektujemy na nie naszych emocji, naszego strachu, gniewu i niechęci, tym samym nie ucząc ich konstruktywnego poradzenia sobie z trudną sytuacją, a pogłębiając ich przeżycia.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Niepowodzenia szkolne
Niepowodzenia szkolne

Przenosiny do innej klasy

Przenosiny do innej klasy

Przeniesienie ucznia do innej klasy na prośbę rodzica może mieć miejsce według obowiązującego statutu szkoły. Przyczyny przeniesienia: zła adaptacja dziecka do klasy, zmiana miejsca zamieszkania, inne czynniki.

Niepowodzenia szkolne

Terapia pedagogiczna

rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji, dostrzeganie uzdolnień dziecka, usuwanie...

Niepowodzenia szkolne

Zmiana szkoły

Zmiana szkoły to duże wydarzenie dla dziecka, a także dla rodziców. Decyzję tę trzeba dobrze przemyśleć, gdyż dziecko może trafić „z deszczu pod rynnę" i nie odnaleźć się wśród nowych kolegów i nauczycieli. Należy pamiętać, że częste zmiany szkoły nie...

Niepowodzenia szkolne

Homeschooling - plusy i minusy

Homeschooling - plusy i minusy

Homeschooling nie jest wymysłem naszych czasów. Jeszcze w XIX wieku dzieci z zamożnych i arystokratycznych rodzin miały swoich guwernerów. W domu uczyły się języków obcych, sztuki, literatury, historii. Obecnie edukacja domowa nie jest tak powszechna,...

Niepowodzenia szkolne

Nowa uczennica

Nowa uczennica

Kiedy już decyzja o wyborze nowej szkoły zostanie podjęta, dobrze jest porozmawiać z wychowawcą, aby przygotował klasę na powitanie nowego członka grupy. Dziecku będzie miło, jeśli pierwszego dnia zostanie powitany, np. kartką z podpisami nowych kolegów...

Niepowodzenia szkolne

Znęcanie się w szkole

Znęcanie się w szkole nad młodszymi uczniami to niepokojące zjawisko, choć niestety, coraz częstsze. Koty, czyli uczniowie młodszych klas są prześladowani i zmuszani do wykonywania poniżających czynności. Do przemocy dochodzi najczęściej w szkole gimnazjalnej,...

Niepowodzenia szkolne

Problemy z czytaniem i pisaniem

kiedy rodzice nie zauważą pierwszych sygnałów świadczących o trudnościach szkolnych. Dziecko, które wyróżnia się na tle klasy **nieumiejętnością (...) i pisaniem? W zależności od powodów, które mogą przyczynić się do powstania **trudności...

Niepowodzenia szkolne

Przeniesienie do innej klasy

Przeniesienie ucznia do innej klasy na prośbę rodzica może mieć miejsce według obowiązującego statutu szkoły. Przyczyny przeniesienia: zła adaptacja dziecka do klasy, zmiana miejsca zamieszkania, inne czynniki. Bez względu na powód przeniesienia...

Niepowodzenia szkolne

Jak uczyć dziecko angielskiego?

Obecnie znajomość języków obcych jest niezbędna. Wielu rodziców decyduje się uczyć swoje dziecko angielskiego już od małego. Dorośli mają nadzieję, że tym samym ułatwią swojej pociesze start w dorosłe życie. Nauka angielskiego dla najmłodszych...