Rozwój fizyczny przedszkolaka

Wiek przedszkolny, czyli okres średniego dzieciństwa, trwa od 4. do 6. roku życia. Następuje wówczas znaczny rozwój motoryczny i sensoryczny umożliwiający poruszanie się dziecka w najbliższym otoczeniu i docieranie do interesujących obiektów. Dzieci przedszkolne charakteryzuje silna potrzeba ruchu, tzw. głód ruchu, stanowiący podstawę ich ogromnej ruchliwości. Rozwój fizyczny dziecka odznacza się też znacznymi postępami w zakresie czynności samoobsługowych – mycia rąk, samodzielnego korzystania z toalety, ubierania się i spożywania posiłków. Doskonali się motoryka duża i mała oraz zmieniają się proporcje sylwetki dziecka.

Polecane wideo:

Rozwój somatyczny dzieci przedszkolnych

Aktywność fizyczna dziecka

Wiek przedszkolny to czas dużej aktywności fizycznej dzieci. Można zacząć rozwijać preferowane sporty.

Dziecko, wkraczając w wiek przedszkolny, ma wszystkie zęby mleczne, swobodnie porusza się, chodząc i biegając, jest dość samodzielne w zakresie samoobsługi. Widać także znaczne osiągnięcia w rozwoju motorycznym i somatycznym. Zmiany w zakresie wzrostu i wagi nie są już tak intensywne jak w poprzednim okresie – w wieku poniemowlęcym (2.-3. rok życia). Średnio sześcioletnie dziewczynki mierzą około 116 cm, a chłopcy blisko 118 cm. Masa ciała sześcioletniego chłopca to około 22 kg, a dziewczynki prawie 21 kg. Sylwetka dziecka w wieku przedszkolnym wyraźnie ulega zmianie. Następuje wydłużenie ciała pod wpływem szybszego rośnięcia kończyn, a około 5. roku życia nieznacznie powiększa się część mózgowa czaszki, natomiast rozrasta się część twarzowa (twarzoczaszka).

Modyfikacjom rozwojowym ulega także układ neuronalny dziecka. W układzie nerwowym obserwuje się cztery rodzaje zmian:

  • postępująca mielinizacja włókien nerwowych, szczególnie w płatach czołowych;
  • wzrost liczby synaps, tworzenie się nowych połączeń między neuronami i wzrost produkcji chemicznych neuroprzekaźników, które przewodzą impulsy z jednego neuronu do drugiego;
  • zmiany w zakresie formy aktywności mózgu – do 5. roku życia większą rolę w fazie czuwania odgrywają fale theta niż fale alfa, a między 5., a 7. rokiem życia ich udział wyrównuje się;
  • wzrasta synchronizacja aktywności w różnych polach mózgu oraz koordynacja między płatami czołowymi, a innymi częściami mózgu.

Koordynująca rola płatów czołowych sprawia, że dzieci w średnim dzieciństwie stają się zdolne do kierowania swoją uwagą, tworzenia planów, do refleksji nad własnym zachowaniem i rozwiązywania problemów logiczno-matematycznych.

Rozwój motoryczny przedszkolaków

W wieku przedszkolnym obserwuje się wzrost sprawności motorycznej. Szczególnie dynamiczny rozwój motoryczny zaznacza się około 5. roku życia, zwanego złotym okresem w rozwoju ruchowym dziecka. Dzieci przedszkolne cechuje znaczna ruchliwość, czyli głód ruchu. Opanowane już ruchy i czynności ulegają wyraźnemu doskonaleniu, pojawiają się nowe umiejętności. Proste ruchy łączone są w kombinacje ruchowe, jak bieg i skok, bieg i kopnięcie piłki, chwyt i rzut piłką. Dziecko przedszkolne swobodnie chodzi i biega, co zbliża jego sposób poruszania się do sposobu poruszania się człowieka dorosłego. Dzieci zwykle opanowują kilka czynności ruchowych jednocześnie. Uczą się jeździć na łyżwach, rolkach, rowerze, tańczyć, pływać, wspinać na drzewa. Maluchy nie potrafią się skupić długo na jednej czynności, toteż często zmieniają rodzaj zajęcia ruchowego.

W wykonywanych czynnościach ujawnia się właściwy rytm, harmonia i płynność ruchowa. Zaznacza się fazowa struktura ruchów. Nadal jednak czynnościom dziecka brak dokładności, elastyczności i przewidywania. Doskonalenia wymaga też koordynacja ruchowa. Rozwija się wyraźnie zwinność manualna, dziecko ćwiczy rękę poprzez rysowanie, lepienie z plasteliny, nawlekanie koralików na sznureczek, rzucanie i chwytanie piłki, wycinanie papieru nożyczkami itp. Siła i wytrzymałość ruchów pozostają raczej na niskim poziomie, co powoduje, że dzieci nie potrafią dostosować się do czynności dorosłego, szczególnie tych długotrwałych. Ważną rolę w uczeniu się ruchów odgrywają wzorce z otoczenia dziecka. Kulturowe uwarunkowania wzmacniają także zaznaczające się w tym okresie zróżnicowanie ruchów związane z płcią (dymorfizm płciowy).

Chłopcy uzyskują lepsze wyniki niż dziewczynki w czynnościach, które wymagają większej energii i siły (skakanie w dal, bieganie, kopanie, rzucanie piłką). Dziewczynki zaś przewyższają chłopców w sprawnościach motorycznych, które wymagają równowagi, rytmiczności i precyzji (skakanie na skakance, rysowanie, pisanie). Rozwój małej motoryki w wieku przedszkolnym dotyczy dwóch głównych sfer funkcjonowania dziecka – samoobsługi oraz rysowania i pisania (zdolności grafomotoryczne). Dzieci stają się coraz bardziej samodzielne w ubieraniu (w 4.-5. roku życia rozbierają się i ubierają bez pomocy, mogą pojawić się kłopoty z zapinaniem guzików i sznurowaniem butów), załatwianiu potrzeb fizjologicznych (3. rok życia) oraz jedzeniu (4.-6. rok życia, przy czym starsze posługują się sztućcami). Dzieci w wieku 3 lat rysują rozpoznawalne kształty, a starsze stosują schematy przedmiotów i człowieka oraz potrafią skomponować rysunek przedstawiający wiele obiektów.

Przedszkolaki są bardzo ruchliwe, biegają szybko po schodach, stawiając nogi naprzemiennie, doskonalą zmysł równowagi statycznej i dynamicznej, skaczą na jednej nodze, wspinają się na drabinki. W tym czasie szybko wyrastają z ubranek. Okres przedszkolny przebiega pod sztandarem ruchu i aktywności, dlatego nie warto hamować malucha podczas biegania i redukować jego „zapędów do odkrywania uroków świata”. Dzięki aktywności fizycznej dziecko ma okazję do doskonalenia się w zakresie małej i dużej motoryki, a także nabiera większej świadomości własnego ciała.

Bibliografia

  • Harwas-Napierała B., Trempała J., (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2, PWN, Warszawa 2006, ISBN 83-01-14151-4.
  • Kielar-Turska M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia [w:] Strelau J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, GWP, Gdańsk 2000, ISBN 83-87957-05-4.
  • Parczewska T., (red.), Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ISBN 978-83-227-3238-0.

Rozwój przedszkolaka

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Rozwój fizyczny przedszkolaka
Rozwój fizyczny przedszkolaka

Ruch a zdrowie malucha

Ruch a zdrowie malucha

Pod pojęciem gimnastyka dla przedszkolaka kryją się nie tylko tradycyjne ćwiczenia gimnastyczne, ale także szereg innych sportów, które może uprawiać dziecko już między 3. a 6. rokiem życia.

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Najlepsze sporty dla dzieci

Najlepsze sporty dla dzieci

Sport w życiu dziecka Dzieci uwielbiają biegać i beztrosko się bawić. Ruch na świeżym powietrzu to dla nich najlepsza okazja do rozwoju i poznawania (...) się do aktywności fizycznej należy zainteresować je sportem....

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Dziecko z nadwagą

Dziecko z nadwagą

się także brak aktywności fizycznej i propagowanie biernego wypoczynku, który staje się coraz popularniejszym sposobem spędzania wolnego czasu.

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Zdolności manualne

, owijając palcami przedmiot. Rusza rączkami bezwiednie i zaciska palce na wszystkim, co dotknie wewnętrznej strony jego dłoni. W miarę rozwoju dziecko (...) sposób rozwijać zdolności manualne u dzieci i poprawiać ich precyzję ruchów? Sposoby...

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Czego powinieneś nauczyć dziecko o aktywności fizycznej?

Czego powinieneś nauczyć dziecko o aktywności fizycznej?

multimedialnego? To rzeczywiście przydatne umiejętności. Nie można jednak zapomnieć o tym, że dla zdrowego rozwoju najmłodszych ważny jest ruch, dlatego (...) w grafiku malucha warto znaleźć czas na zajęcia sportowe. Czego, jako rodzic,...

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Rozwój czterolatka

Rozwój czterolatka

Rozwój 4-latka zadziwia wielu rodziców. Jeszcze niedawno taki szkrab ledwie mówił, teraz ma setki pytań na minutę. Maluch porusza się już biegiem, a jego aktywność wyczerpuje nawet najbardziej energicznego rodzica.

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Fizyczność dziecka

Fizyczność dziecka

, rozwojem biologicznym, sprawnością fizyczną. W tym czasie jednak dziecko kończy okres dzieciństwa i wchodzi w fazę dojrzewania płciowego. (...) Biologiczny rozwój dziecka w wieku szkolnym, czyli 6-10...

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Zaburzenia wzrostu u dzieci

zaburzeń może być opóźnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, dojrzewania płciowego i ostatecznie niski wzrost u nastolatków. Do zaburzeń wzrostu (...) dostanie brakujący hormon, tym większe szanse na prawidłowy...

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Rozwój 6-latka

, dni tygodnia i miesiące. Z sześciolatkiem można już swobodnie porozmawiać na różne tematy. Rozwój fizyczny 6-latka Sześcioletnie dziecko nadal (...) zewnętrzne - wychowanie w domu i pobudzanie rozwoju...