Trwa ładowanie...

Co powinien umieć siedmiolatek?

Wielu rodziców zastanawia się, co powinno umieć ich siedmioletnie dziecko. Czy przypadkiem maluch nie odbiega od swoich rówieśników? Nie wykazuje jakichś zahamowań albo opóźnień w rozwoju? Rodzice zwracają uwagę głównie na postępy dziecka w nauce, na to, jak sprawnie czyta, pisze i liczy. Jednak rozwój siedmiolatka nie ogranicza się jedynie do sfery umysłowej. Dziecko doskonali się także w zakresie własnej emocjonalności i życia społecznego oraz moralnego. Co powinien umieć siedmiolatek? Można mnożyć szereg punktów na liście „obowiązkowych kompetencji siedmiolatka”, jednak takie podejście jest bez sensu. Każde dziecko jest indywidualne i rozwija się w swoim własnym tempie.

Zobacz film: "Wysokie oceny za wszelką cenę"
spis treści

1. Zmiany rozwojowe w okresie późnego dzieciństwa

Siedmiolatek to już poważne dziecko – nie da sobie dmuchać w kaszę, bo już za dużo wie o świecie, by dać się zwieść. Siódmy rok życia przypada na okres późnego dzieciństwa. Następuje przekształcenie dotychczasowej aktywności dziecka – z głównie spontanicznej i zdominowanej przez zabawę, w system działań sterowanych przez stałe zadania, obowiązki i normy społeczne. Dalej rozwijają się funkcje psychiczne i ich integracja, umożliwiająca dostosowywanie się do nowych zadań, sytuacji i wymagań. Poza bezpośrednim wpływem rodziców dziecko podlega innym rodzajom wpływów społecznych, odmiennych od rodzinnych, ale często tak samo ważnych.

Czy wiesz, jak wpłynąć na inteligencję swojego dziecka?
Czy wiesz, jak wpłynąć na inteligencję swojego dziecka? [7 zdjęć]

Karmienie piersią ma wiele zalet, włącznie z ochroną przed chorobami i wzmocnieniem układu odpornościowego.

zobacz galerię

2. Zdolność czytania i pisania

Aby dziecko opanowało zdolność pisania, musi umieć wzrokowo wyróżniać podstawowe znaki graficzne i nauczyć się je kształtować za pomocą własnych zdolności manualnych. Musi umieć uchwycić związek między znakami graficznymi (literami) a wyodrębnionymi wcześniej przez analizę słuchowo-artykulacyjną dźwiękami mowy. Siedmiolatki uczą się celowo kształtować za pomocą własnych czynności ruchowych odpowiednie litery (pisanie) i właściwie rozpoznawać oraz transponować określone znaki graficzna pisma (czytanie). Ucząc się czytać, dzieci opanowują najpierw czytanie głośne oparte na transponowaniu liter na dźwięki mowy – wówczas tekst nabiera dla nich znaczenia. Problem, jaki pojawia się na pierwszych etapach nauki czytania, to fakt, że dziecko niewiele rozumie z tego, co czyta, bowiem większość uwagi zostaje pochłonięta na rozpoznawanie literek.

Siedmiolatkowie stopniowo opanowują podstawowe funkcje ortograficzne. Powoli formułują się nawyki ortograficznego pisania – automatyzacja pisania zgodnie z regułami ortograficznymi. Wzrasta świadomość ortograficzna, reguły ortograficzne zyskują podbudowę dzięki zdobywanym wiadomościom o języku, np. z dziedziny gramatyki. Typowe błędy ortograficzne występujące u dzieci w początkowej fazie nauki pisania wynikają z niedostatków analizy wzrokowej i słuchowo-artykulacyjnej. Są to błędy w rodzaju:

  • opuszczania liter w wyrazach;
  • zamiany właściwych liter na inne (często liter oznaczających głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. „d” na „t”, „g” na „k”, liter o podobnym kształcie, ale innym ułożeniu elementów, np. „p” na d” albo „g” na „p”);
  • błędów ortograficznych – u starszych uczniów wynikają one z nieznajomości reguł ortograficznych albo z dysleksji.

3. Rozwój poznawczy i moralny siedmiolatka

Młodszy wiek szkolny został scharakteryzowany przez Jeana Piageta jako stadium operacji konkretnych. Stadium to trwa od siódmego do około dwunastego roku życia. Dziecko w tym czasie osiąga zdolności związane z nabywaniem i przetwarzaniem informacji o otaczającym świecie i o sobie na poziomie konkretu. Wykształca się pojęcie stałości ilości – liczby, długości, wagi i objętości. Następują operacje na pojęciach fizycznych, matematycznych, a także na pojęciach społecznych (np. co to znaczy wielka przyjaźń, solidarność, zaufanie itp.). Rozwija się myślenie słowno-logiczne, przyswajane zostają pojęcia logiczne oraz zdolności do klasyfikacji hierarchicznej (mniejszy – większy – największy, tworzenie sekwencji i serii oraz klas i kategoryzacji, np. jabłko, gruszka, śliwka to owoce itp.). Siedmiolatek rozumie już relacje całość-część oraz jest zdolny do wnioskowania przyczynowo-skutkowego. Brakuje jednak zdolności myślenia abstrakcyjnego.

Jak prezentuje się „moralność siedmiolatka”? Rozumowanie moralne siedmiolatków zdominowane jest przez perspektywę „prawa i porządku społecznego”. Moralność rozpatrywana jest z punktu wiedzenia interesu społecznego. Postawę stanowi ścisłe przestrzeganie praw i wywiązywanie się z obowiązków. Każdego obowiązują takie same zasady, a potrzeby jednostki są drugorzędne wobec utrzymania ładu społecznego. Dzieci w wieku siedmiu lat przejawiają realizm moralny, który trwa zazwyczaj do końca późnego dzieciństwa, kiedy to pojawia się zdolność do stosowania operacji formalnych. Dzieci nie zastanawiają się nad celami i słusznością narzuconych z zewnątrz reguł. Pojawia się odpowiedzialność obiektywna – ocena sytuacji na podstawie ich fizycznych i obiektywnych konsekwencji, a nie na podstawie intencji sprawcy. Dodatkowo dzieci przejawiają immanentną sprawiedliwość – kiedy reguła jest naruszona, musi nastąpić kara. Dopiero około jedenastego roku życia pojawia się relatywizm moralny, tzn. reguły są traktowane przez dzieci jako umowy społeczne. Dopuszczają one także kłamstwo w szlachetnym celu.

Następny artykuł: Co powinien umieć sześciolatek?
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze
Szukaj innego lekarza
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.