Trwa ładowanie...

Odroczenie obowiązku szkolnego. Na czym polega, na jakiej podstawie jest udzielane?

 Ewa Rosiecka
14.09.2023 17:18
Odroczenie obowiązku szkolnego udzielane jest na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
Odroczenie obowiązku szkolnego udzielane jest na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (Adobe Stock)

Odroczenie obowiązku szkolnego to ponowne uczęszczanie dziecka do "zerówki" mimo osiągnięcia wieku szkolnego. Jest możliwe na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a wśród przyczyn wymienia się brak dojrzałości poznawczej, niepełnosprawność intelektualną, a także choroby przewlekłe. Odroczenie obowiązku szkolnego - ile razy można je powtórzyć? Jak napisać podanie o odroczenie obowiązku szkolnego?

spis treści

1. Odroczenie obowiązku szkolnego - co oznacza?

Odroczenie obowiązku szkolnego ma miejsce wtedy, gdy dziecko może rozpocząć edukację szkolną co najmniej rok później w stosunku do swoich rówieśników. Może być udzielone w określonych sytuacjach, na prośbę rodziców lub opiekunów dziecka, na podstawie stosownej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawą wydania takiego dokumentu jest przeprowadzone badanie psychologiczno-pedagogiczne, a także określenie poziomu dojrzałości dziecka - gotowości szkolnej, które jest wykonywane na wniosek rodziców lub opiekunów malucha.

2. Przyczyny odroczenia obowiązku szkolnego

Zobacz film: "Jak możesz pomóc maluchowi odnaleźć się w nowym środowisku?"

Z jakiego powodu edukacja szkolna dziecka może zostać odroczona? Wśród przyczyn wymieniamy:

  • brak odpowiedniej dojrzałości poznawczej (m.in. niższe możliwości intelektualne);
  • wady rozwojowe;
  • choroby przewlekłe;
  • wady serca;
  • brak odpowiedniej dojrzałości emocjonalnej i społecznej (w tym trudności z kontrolowaniem emocji, duży lęk separacyjny, trudności z respektowaniem norm społecznych);
  • trudności z koncentracją uwagi na wykonywanych zadaniach.
Jakie kary może nałożyć szkoła na ucznia?
Jakie kary może nałożyć szkoła na ucznia? [6 zdjęć]

Opieka wychowawcza, stypendia, swoboda wyrażania myśli i poglądów - uczeń w szkole ma wiele praw. Ale

zobacz galerię

3. Odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego - jak to zrobić?

Odroczenie od obowiązku szkolnego może być udzielone po przedstawieniu w szkole opinii wydanej przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w której dziecko, jak wyżej wspomniano, poddawane jest badaniu gotowości szkolnej.

Badanie to obejmuje część psychologiczną (badanie poziomu funkcjonowania poznawczego i obserwację poziomu rozwoju emocjonalnego) i pedagogiczną (badanie poziomu opanowania umiejętności szkolnych).

Może zostać poszerzone o część logopedyczną, w niektórych przypadkach również rodzice mogą zostać poproszeni o wykonanie innych badań m.in. u okulisty, neurologa lub laryngologa.

4. Odroczenie obowiązku szkolnego - do kiedy?

Wniosek o odroczenie od obowiązku szkolnego powinien zostać złożony w roku kalendarzowym, w którym maluch kończy 7 lat. Jeśli dziecko posiada już orzeczenie o odroczeniu, wniosek można złożyć raz jeszcze w roku, w którym kończy lat 8.

Podanie należy złożyć nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym powinna rozpocząć się realizacja obowiązku. Maluch, któremu odroczono obowiązek szkolny, kontynuuje przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w przedszkolu.

Decyzja o ewentualnym pozostawieniu dziecka w przedszkolu powinna zostać podjęta już w czasie naboru do szkoły podstawowej, choć zgłoszenie i przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej nie wyklucza zmian w późniejszym okresie.

Na podjęcie decyzji rodzice mają czas do 31 sierpnia danego roku, jednak w takiej sytuacji może być trudno znaleźć miejsce w wybranej zerówce. W przypadku braku miejsc organ prowadzący wskaże placówkę, w której dziecko będzie kontynuować przygotowanie przedszkolne, jednak może być to przedszkole znacznie oddalone od naszego miejsca zamieszkania.

5. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego - jak napisać?

Wniosek o odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego należy skierować do dyrektora szkoły, w której rejonie maluch zamieszkuje.

W podaniu powinna znaleźć się prośba o wydanie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego na dany rok szkolny, wraz z danymi dziecka (imieniem, nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia). Do wniosku dołączamy opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.