Trwa ładowanie...

Edukacja alternatywna. Czym jest, jakie są rodzaje edukacji alternatywnej?

 Ewa Rosiecka
14.02.2024 15:49
Nauczanie domowe to jedna z form edukacji alternatywnej
Nauczanie domowe to jedna z form edukacji alternatywnej (Adobe Stock)

Edukacja alternatywna to pewnego rodzaju sprzeciw wobec sformalizowanego systemu szkolnego i panujących w nim zasad. Ma na celu m.in. uaktywnienie dzieci zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Co to jest edukacja alternatywna? Jakie są rodzaje takiej edukacji? Jakie korzyści niesie edukacja alternatywna?

spis treści

1. Edukacja alternatywna - co to jest?

Edukacja alternatywna to podejście do nauki, które różni się od tradycyjnego systemu edukacyjnego. W odróżnieniu od szkół publicznych edukacja alternatywna stawia na bardziej elastyczne i spersonalizowane podejście do kształcenia uczniów.

Głównym celem edukacji alternatywnej jest dostarczenie uczniom unikalnych i zindywidualizowanych doświadczeń edukacyjnych, które uwzględniają ich indywidualne potrzeby, style uczenia się i zainteresowania.

2. Szkoły alternatywne - kiedy powstały?

Zobacz film: "Dlaczego dziewczynki mają lepsze oceny w szkole?"

Szkoły alternatywne mają długą historię, sięgającą czasów starożytności. Dopiero w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci stały się jednak popularne.

Współczesne szkoły alternatywne zaczęły powstawać w latach 60. i 70. XX wieku w odpowiedzi na rosnący sprzeciw wobec sztywnego systemu edukacyjnego oraz potrzebę bardziej otwartego i eksperymentalnego podejścia do nauczania.

Ruchy takie jak edukacja Montessori czy Waldorf odegrały istotną rolę w rozwoju szkół alternatywnych.

Metoda Montessori
Metoda Montessori

Maria Montessori (1870-1952) była pierwszą kobietą-lekarzem, a jednocześnie antropologiem i pedagogiem,

przeczytaj artykuł

3. Rodzaje edukacji alternatywnej

Istnieje wiele różnych podejść i metod edukacji alternatywnej, z których każde ma swoje własne cechy i założenia. Najpopularniejsze rodzaje edukacji alternatywnej to:

 • edukacja Montessori, opracowana przez Marię Montessori, kładzie nacisk na samodzielność i samodyscyplinę dziecka; uczniowie mają swobodę wyboru aktywności i materiałów edukacyjnych;
 • edukacja Waldorf - Waldorf to holistyczne podejście do edukacji, które stawia na rozwijanie intelektualnych, emocjonalnych i artystycznych zdolności uczniów; szkoły Waldorf często kładą nacisk na kreatywność i wyobraźnię;
 • nauczanie domowe - rodzice lub opiekunowie podejmują się samodzielnego kształcenia dzieci w domu, wybierając programy nauczania i metody zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka;
 • szkoły demokratyczne - tego rodzaju placówki dają uczniom prawo do podejmowania decyzji dotyczących swojej nauki i funkcjonowania szkoły; demokracja i współpraca są kluczowymi elementami tych szkół;
 • szkoły językowe lub międzynarodowe - oferują programy nauczania w różnych językach lub podążają za międzynarodowym programem nauczania, umożliwiając uczniom rozwijanie umiejętności językowych i międzykulturowych.

4. Szkoły alternatywne w Polsce

Edukacja alternatywna również w Polsce staje się coraz bardziej popularna. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2017 roku liczba dzieci tylko w domowej edukacji wyniosła 13955. Jest to wzrost o 26 proc. w porównaniu do roku 2016.

Najbardziej znaną w Polsce szkoła alternatywną jest szkoła Montessori, choć popularne stają się także szkoły Waldorf oraz placówki oferujące naukę w innych językach, takie jak szkoły międzynarodowe.

Szkoły alternatywne cieszą się rosnącą popularnością, ponieważ rodzice szukają indywidualnego podejścia do edukacji swoich dzieci. Jednak nadal stanowią one mniejszość w porównaniu do tradycyjnych szkół publicznych i prywatnych.

5. Zalety edukacji alternatywnej

Szkoły alternatywne mają wiele zalet, m.in.:

 • indywidualne podejście do ucznia;
 • specjalistyczne wsparcie;
 • większe zaangażowanie rodziców;
 • mała liczebność klas;
 • uczniowie zróżnicowani wiekowo;
 • podejście holistyczne do ucznia;
 • indywidualne programy wsparcia;
 • koncentracja na sztuce i kreatywności;
 • nauka przez doświadczenia, projekty;
 • samodzielne poszukiwanie rozwiązań przez uczniów.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze