Wielowodzie

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka 1,5% kobiet ciężarnych. Nadmierna ilość płynu owodniowego jest często wyznacznikiem pewnych nieprawidłowości w ciąży, może także prowadzić do powikłań w trakcie samego porodu. Wielowodzie bardzo często występuje w przypadku ciąż mnogich (np. bliźniaczych). Niezwykle istotna jest kontrola ilości wód płodowych, czyli ocena indeksu AFI podczas badania ultrasonograficznego.

Polecane wideo:

Przyczyny wielowodzia w ciąży

Do przyczyn wielowodzia w ciąży należy między innymi zaliczyć:

  • choroby nerek u matki,
  • niewyrównaną cukrzycę kobiety,
  • konflikt serologiczny w ciąży,
  • wady wrodzone płodu, np. niedrożność układu pokarmowego, wady ośrodkowego układu nerwowego.
  • W około 60% wszystkich ciąż wielowodzie nie ma konkretnej przyczyny. W 7,5% wielowodzie występuje w przypadku ciąż mnogich.
Wielowodzie w czasie ciąży

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka...

Objawy i leczenie wielowodzia

O wielowodziu mówimy wtedy, gdy płynu owodniowego w terminie porodu jest powyżej 2000 l lub indeks AFI wynosi powyżej 25. Ocenę ilości płynu owodniowego wykonuje lekarz na podstawie badania USG, które jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem. W przypadku wielowodzia trudno jest również wysłuchać tętno płodu, maluszek często zmienia ułożenie, słabo wyczuwalne są części płodu. W przypadku szybko narastającego wielowodzia kobieta może zauważyć również znaczne powiększenie obwodu brzucha, rozpieranie powłok brzusznych, mniej wyraźne ruchy dziecka czy szybki wzrost masy ciała bez widocznych obrzęków.

Leczenie wielowodzia w zależności od sytuacji położniczej może być: zachowawcze (oszczędzający tryb życia, częste i regularne wizyty lekarskie), objawowe i inwazyjne (odbarczanie brzucha poprzez amniopunkcję) lub też polega na ukończeniu ciąży.

Powikłania w przypadku wielowodzia

Wielowodzie stanowi niezwykle istotny problem diagnostyczny i leczniczy, gdyż zwiększa ryzyko wielu powikłań okołoporodowych. Powikłania w przypadku wielowodzia to między innymi:

  • PROM, czyli przedwczesne pęknięcie błon płodowych i odejście wód płodowych,
  • Przedwczesne odklejenie się łożyska od ściany macicy,
  • Wypadnięcie pępowiny lub części drobnych płodu (rączka, nóżka),
  • Poród przedwczesny,
  • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu.

Wielowodzie predysponuje również do częstej zmiany ułożenia maluszka w macicy. Dlatego też w terminie porodu dziecko może być ułożone miednicowo lub poprzecznie, co jest wskazaniem do cięcia cesarskiego.

Wody płodowe to naturalne środowisko dla rozwijającego się dziecka, amortyzują i chronią go przed urazami, pozwalają na wykonywanie ruchów, utrzymują stałą temperaturę w macicy. Zarówno małowodzie, czyli zmniejszona objętość płynu owodniowego, jak też wielowodzie jest niebezpieczne dla płodu i może świadczyć o pewnych nieprawidłowościach lub powikłaniach w trakcie ciąży. Dlatego też bardzo ważne są samoświadomość i samoobserwacja kobiety oraz regularne wizyty u lekarza prowadzącego ciążę, który podczas badania USG oceni ilość płynu owodniowego.

Monika Łapczyńska, ponad rok temu

Przyczyny porodu przedwczesnego

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Przyczyny porodu przedwczesnego
Przyczyny porodu przedwczesnego

Przyczyny przedwczesnego zakończenia ciąży

- strata ciąży, która trwa krócej niż 22 tygodnie, przedwczesne pęknięcie błon płodowych - dochodzi do tego jeszcze przed wyznaczonym terminem porodu (...) zmianami zachodzącymi w jej organizmie a tymi, które mogą być...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Krwawienie przed porodem

. Przedwczesne odklejenie się łożyska jako przyczyna krwawienia przed porodem Przedwczesne odklejenie się łożyska jest jedną z możliwych przyczyn krwawień (...) Krwawienie...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

szyjki macicy będące efektem przebytego przedwczesnego porodu, poprzedzonego bezbolesnym rozwarciem szyjki macicy; urazy wynikające z przebytych (...) Niewydolność cieśniowo-szyjkowa to niezdolność szyjki macicy do utrzymania...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie w czasie ciąży

Wielowodzie w czasie ciąży

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka 1,5% kobiet ciężarnych.

Przyczyny porodu przedwczesnego

Zakażenie wewnątrzmaciczne

. Zakażenie wewnątrzmaciczne w ciąży Zakażenie wewnątrzmaciczne to jedna z najczęstszych powikłań w przebiegu ciąży i przyczyn porodu przedwczesnego. Odpowiada za ok. 50% samoistnych porodów przedwczesnych....

Przyczyny wcześniactwa

Wielowodzie w ciąży

Wielowodzie w ciąży oznacza, że w przebiegu ciąży pojawia się zbyt dużo płynu owodniowego. Zdarza się to w około 1 proc. ciąż. W połowie przypadków (...) nie wiadomo, co jest przyczyną tego zaburzenia, w pozostałych sytuacjach wielowodzie...

Przebicie pęcherza płodowego (amniotomia)

Płyn owodniowy

wypełnionych płynem, a wynik wyraża się w centymetrach. Suma czterech pomiarów określa wartość AFI. AFI małowodzie, natomiast >20-24 to wielowodzie. Indeks

Objawy porodu przedwczesnego

Odejście wód płodowych

, gdyż pomaga wykluczyć małowodzie lub wielowodzie, a w przypadku przedwcześnie odpływającego płynu owodniowego może być jednym z wyznaczników dalszego

Ćwiczenia w ciąży

Zabronione ćwiczenia w ciąży

, choroby serca, wielowodzie, małowodzie, ciężkie postacie gestozy ciążowej, przedwcześnie odklejające się łożysko, szew na szyjce macicy, zaburzenia