Przedwczesne pęknięcie wód płodowych

Pęcherz płodowy, który uformowany jest z błon płodowych, jest środowiskiem rozwoju dziecka i chroni je przed infekcjami. Zawartość płynu owodniowego w pęcherzu wpływa na wzrost i rozwój płuc u dziecka. Kiedy dojdzie do jego rozerwania, może stanowić to zagrożenie zarówno dla matki, jak i dziecka.

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych to przerwanie błon płodowych jeszcze przed wystąpieniem akcji porodowej po 37. tygodniu ciąży. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży niedonoszonej następuje jeszcze przed 37. tygodniem ciąży. Śmierć komórek i zaprogramowana aktywacja enzymów katabolicznych, takich jak kolagenozy, i sił mechanicznych, powoduje pęknięcie błon. W przypadku ciąż niedonoszonych przyczyny pęknięcia błon płodowych są najprawdopodobniej takie same. Jednakże wczesne przerwanie błon powiązane jest także ze stanami zapalnymi lub infekcjami samych błon.

Polecane wideo:

Przyczyny przedwczesnego pękania wód płodowych

Czynniki, które im sprzyjają to także niski status socjalno-ekonomiczny, niska masa urodzeniowa, palenie papierosów w ciąży, wcześniejsze porody, infekcje pęcherza moczowego, krwawienia z pochwy, amniopunkcja.

85% przypadków zachorowań i śmiertelności noworodków wynika z ich niedojrzałości do porodu. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych komplikuje ok. 3% ciąż i odpowiada za 30-40% przedwczesnych porodów. Im dalej od terminu zakończenia ciąży nastąpi pęknięcie błon płodowych, tym większe staje się ryzyko zachorowania i śmiertelności zarówno dla dziecka jak i matki.

Dlatego też opieka lekarska jest tak ważna, gdy dochodzi do takich komplikacji w ciąży.

Przedwczesne przerwanie błon płodowych po 37 tygodniu dotyczy ok. 10% ciąż. U pacjentek następuje wtedy wyciek płynu, wydzieliny z pochwy, krwawienie z pochwy, ciśnienie w obrębie miednicy, ale nie czują skurczów.

Diagnoza przedwczesnego pęknięcia błon płodowych

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych diagnozowane jest podczas wziernikowego badania szyjki macicy i pochwy. Płyn w pochwie lub wyciek płynu z szyjki macicy, badanie mikroskopowe i zasadowość płynu potwierdzają diagnozę.

W 90% przypadków przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w ciągu 24 godzin rozpoczyna się poród. Podstawowym pytaniem jest, czy pozwolić pacjentkom na poród z własnej inicjatywy czy wywoływać go, ponieważ im dłużej cała sytuacja trwa, tym większe jest ryzyko wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego. Badania potwierdzają, że wywołanie porodu zmniejsza ryzyko zapalenia błon płodowych, nie zwiększając konieczności stosowania cesarskiego cięcia.

Ryzyko wystąpienia zapalenia błon płodowych wynosi ok. 10%, po 24 godzinach rośnie do 40%. Lekarz może zdecydować, że w ciągu 12-24 godzin poród nie będzie wywoływany, ale po upłynięciu doby jest to już kwestia dyskusyjna.

Zagrożona ciąża

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych obarczone jest ryzykiem wystąpienia zakażenia, przedwczesnego odklejenia się łożyska, niedotlenienia płodu, deformacji płodu i niedorozwojem jego płuc, śmiercią noworodka lub płodu. Do śmierci płodu dochodzi w średnio w 1% przypadków.

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży niedonoszonej jest trudniejszym przypadkiem. Wcześniactwo jest głównym zagrożeniem dla rozwoju płodu, a zakażenia i jego powikłania są głównym ryzykiem dla matki.

Większość kobiet wkrótce po pęknięciu błon pomiędzy 24. a 37. tygodniem rodzi dzieci. Średnio 50% porodów następuje w przeciągu tygodnia od pęknięcia błon po zastosowaniu odpowiedniej terapii.

Po początkowym okresie ciągłego monitorowania tętna płodu i skurczów macicy (24-48 h), jeżeli nic złego się nie dzieje, kobieta umieszczana jest na oddziale położniczym. Ponieważ leżenie w łóżku w ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokim, powinna być wprowadzona odpowiednia profilaktyka. Płód powinien być monitorowany przynajmniej raz dziennie. Także czynności życiowe matki muszą być monitorowane.

Tachykardia i gorączka sugerują zapalenie błon płodowych i wymagają dokładnej oceny w celu stwierdzenia obecności zakażenia wewnątrzowodniowego. Podaje się wtedy antybiotyki o szerokim spektrum działania, stosowane mogą być też sterydy.

Jeśli kobieta zaobserwuje u siebie jakiś płyn lub wydzielinę z pochwy, lekarz powinien mieć możliwość wykluczenia przedwczesnego pęknięcia błon płodowych i zagrożenia ciąży. Może okazać się, że wcale do tego nie doszło, a plamienie może być wynikiem infekcji bakteryjnej, zakażenia grzybiczego lub mogło pojawić się z innych przyczyn. Jeśli plamienie pojawia się przez miesiąc jest mało prawdopodobne, aby doszło do pęknięcia błon płodowych.

Małgorzata Kamińska, ponad rok temu

Bibliografia

  • Kruszyński Z. Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 978-83-200-4173-6
  • Bręborowicz G. Ciąża wysokiego ryzyka, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010, ISBN 83-7314-059-2
  • Dębski R. Ginekologia kliniczna Tom 1-3, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-013-9
  • Dudenhausen J. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, ISBN 978-83-200-4032-6

Poród przedwczesny

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Poród przedwczesny
Poród przedwczesny

Objawy porodu przedwczesnego

Poród przedwczesny to zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka. Jeśli jest to możliwe, lekarze starają się mu zapobiec, czasami (...) w większości przypominają objawy porodunormalnego, są to więc głównie skurcze i bóle. Czym...

Poród przedwczesny

Przyczyny porodu przedwczesnego

Poród przedwczesny to sytuacja, której zazwyczaj każdy stara się uniknąć, gdyż stanowi pewne zagrożenie dla dziecka i jego matki. Im wcześniej (...) . Jednym z jego typów jest zagrażający poród przedwczesny....

Poród przedwczesny

Najmłodszy na świecie wcześniak wraca do domu

Najmłodszy na świecie wcześniak wraca do domu

Losy tej dziewczynki z zapartym tchem śledził cały świat. Uznana za jednego z najmłodszych wcześniaków na świecie, E'Layah Faith Pegues, stoczyła ciężką walkę o życie. Niebawem opuści oddział intensywnej terapii i po raz pierwszy zaśnie w domowym łóżeczku. E'Layah...

Poród przedwczesny

Postępowanie w porodzie przedwczesnym

(WHO), za poród przedwczesny uznaje się przedwczesne zakończenie ciąży w okresie od 22. do 37. tygodnia jej trwania. Im krócej trwa ciąża, tym mniejsze są szanse przeżycia dziecka. Rokowanie co do przeżycia...

Objawy porodu

Wyciek wód płodowych

lub defekt w budowie worka owodniowego, macicy lub szyjki macicy. Przedwczesne pęknięcie wód płodowych może doprowadzić do dalszych komplikacji (...) ) - Przedwczesne...

Objawy porodu przedwczesnego

Odejście wód płodowych

dla bakterii i nie jest już ochroną dla dziecka. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych to sytuacja, w której wody płodowe odpłynęły przed 37 (...) Jeśli odejdą ci wody płodowe,...

Wskazania do indukcji porodu

Pęknięcie pęcherza płodowego

. Przyczyny przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego Niestey, nie w każdym przypadku wiadomo, dlaczego doszło do przedwczesnego pęknięcia pęcherza (...) płodowego....

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie

powikłań okołoporodowych. Powikłania w przypadku wielowodzia to między innymi: PROM, czyli przedwczesne pęknięcie błon płodowych i odejście wód (...) Wielowodzie w ciąży to sytuacja,...

Kalendarz ciąży

Jak rozwija się płód?

warstw komórek i z jednych z nich rozwijają się błony płodowe. Jest to pęcherz, który otacza komórkę jajową, wypełniony płynami owodniowymi (wodami (...) płodowymi), których objętość sięga jednego litra....