Wielowodzie

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka 1,5% kobiet ciężarnych. Nadmierna ilość płynu owodniowego jest często wyznacznikiem pewnych nieprawidłowości w ciąży, może także prowadzić do powikłań w trakcie samego porodu. Wielowodzie bardzo często występuje w przypadku ciąż mnogich (np. bliźniaczych). Niezwykle istotna jest kontrola ilości wód płodowych, czyli ocena indeksu AFI podczas badania ultrasonograficznego.

Polecane wideo:

1. Przyczyny wielowodzia w ciąży

Do przyczyn wielowodzia w ciąży należy między innymi zaliczyć:

  • choroby nerek u matki,
  • niewyrównaną cukrzycę kobiety,
  • konflikt serologiczny w ciąży,
  • wady wrodzone płodu, np. niedrożność układu pokarmowego, wady ośrodkowego układu nerwowego.
  • W około 60% wszystkich ciąż wielowodzie nie ma konkretnej przyczyny. W 7,5% wielowodzie występuje w przypadku ciąż mnogich.
Wielowodzie w czasie ciąży

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka...

2. Objawy i leczenie wielowodzia

O wielowodziu mówimy wtedy, gdy płynu owodniowego w terminie porodu jest powyżej 2000 l lub indeks AFI wynosi powyżej 25. Ocenę ilości płynu owodniowego wykonuje lekarz na podstawie badania USG, które jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem. W przypadku wielowodzia trudno jest również wysłuchać tętno płodu, maluszek często zmienia ułożenie, słabo wyczuwalne są części płodu. W przypadku szybko narastającego wielowodzia kobieta może zauważyć również znaczne powiększenie obwodu brzucha, rozpieranie powłok brzusznych, mniej wyraźne ruchy dziecka czy szybki wzrost masy ciała bez widocznych obrzęków.

Leczenie wielowodzia w zależności od sytuacji położniczej może być: zachowawcze (oszczędzający tryb życia, częste i regularne wizyty lekarskie), objawowe i inwazyjne (odbarczanie brzucha poprzez amniopunkcję) lub też polega na ukończeniu ciąży.

3. Powikłania w przypadku wielowodzia

Wielowodzie stanowi niezwykle istotny problem diagnostyczny i leczniczy, gdyż zwiększa ryzyko wielu powikłań okołoporodowych. Powikłania w przypadku wielowodzia to między innymi:

  • PROM, czyli przedwczesne pęknięcie błon płodowych i odejście wód płodowych,
  • Przedwczesne odklejenie się łożyska od ściany macicy,
  • Wypadnięcie pępowiny lub części drobnych płodu (rączka, nóżka),
  • Poród przedwczesny,
  • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu.

Wielowodzie predysponuje również do częstej zmiany ułożenia maluszka w macicy. Dlatego też w terminie porodu dziecko może być ułożone miednicowo lub poprzecznie, co jest wskazaniem do cięcia cesarskiego.

Wody płodowe to naturalne środowisko dla rozwijającego się dziecka, amortyzują i chronią go przed urazami, pozwalają na wykonywanie ruchów, utrzymują stałą temperaturę w macicy. Zarówno małowodzie, czyli zmniejszona objętość płynu owodniowego, jak też wielowodzie jest niebezpieczne dla płodu i może świadczyć o pewnych nieprawidłowościach lub powikłaniach w trakcie ciąży. Dlatego też bardzo ważne są samoświadomość i samoobserwacja kobiety oraz regularne wizyty u lekarza prowadzącego ciążę, który podczas badania USG oceni ilość płynu owodniowego.

Monika Łapczyńska, ponad rok temu
Ocena: 4.2

Przyczyny porodu przedwczesnego

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Przyczyny porodu przedwczesnego
Przyczyny porodu przedwczesnego

Przyczyny przedwczesnego zakończenia ciąży

zmianami zachodzącymi w jej organizmie a tymi, które mogą być oznaką problemu – przedwczesnego zakończenia ciąży. Zagrożenie ciąży poród (...) przedwczesny – szyjka macicy zaczyna się rozwierać pod...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

; uszkodzenie szyjki macicy będące efektem przebytego przedwczesnego porodu, poprzedzonego bezbolesnym rozwarciem szyjki macicy; urazy wynikające (...) Niewydolność cieśniowo-szyjkowa to niezdolność szyjki macicy do utrzymania...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Krwawienie przed porodem

. Przedwczesne odklejenie się łożyska jako przyczyna krwawienia przed porodem Przedwczesne odklejenie się łożyska jest jedną z możliwych przyczyn krwawień (...)...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie w czasie ciąży

Wielowodzie w czasie ciąży

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka 1,5% kobiet ciężarnych.

Przyczyny porodu przedwczesnego

Zakażenie wewnątrzmaciczne

. Zakażenie wewnątrzmaciczne w ciąży Zakażenie wewnątrzmaciczne to jedna z najczęstszych powikłań w przebiegu ciąży i przyczyn porodu przedwczesnego. Odpowiada za ok. 50% samoistnych porodów...

Przyczyny wcześniactwa

Wielowodzie w ciąży

Wielowodzie w ciąży oznacza, że w przebiegu ciąży pojawia się zbyt dużo płynu owodniowego. Zdarza się to w około 1 proc. ciąż. W połowie przypadków (...) nie wiadomo, co jest przyczyną tego zaburzenia, w pozostałych sytuacjach wielowodzie...

Przebicie pęcherza płodowego (amniotomia)

Płyn owodniowy

, natomiast >20-24 to wielowodzie. Indeks płynu owodniowego wskazuje na dobrostan płodu i jest elementem profilu biofizycznego płodu. Oprócz nieinwazyjnego

Objawy porodu przedwczesnego

Odejście wód płodowych

jest niezwykle istotna, gdyż pomaga wykluczyć małowodzie lub wielowodzie, a w przypadku przedwcześnie odpływającego płynu owodniowego

Wcześniak

Przyczyny wcześniactwa

Przyczyny wcześniactwa

macicy; wady bądź niewydolność łożyska, np. łożysko przodujące. Do porodu przedwczesnego może się również przyczynić wielowodzie, czyli zbyt duża

Ćwiczenia w ciąży

Zabronione ćwiczenia w ciąży

ciąż, choroby serca, wielowodzie, małowodzie, ciężkie postacie gestozy ciążowej, przedwcześnie odklejające się łożysko, szew na szyjce macicy