Badania po poronieniu

Poronienie jest definiowane jako wydalenie z jamy macicy jaja płodowego przed ukończeniem 22. tygodnia ciąży. Do poronień samoistnych dochodzi stosunkowo często. Szacuje się, że około 15% rozpoznanych ciąż kończy się poronieniem. W niektórych przypadkach może także dochodzić do trzech lub więcej kolejnych poronień i wtedy określamy to jako poronienia nawracające. Niezależnie od tego każde poronienie jest dla kobiety ciężkim przeżyciem i w tym trudnym czasie potrzebuje ona wsparcia ze strony rodziny, a niejednokrotnie także pomocy psychologicznej, zwłaszcza wtedy, gdy jest to już jej kolejne niepowodzenie położnicze i do tej pory nie posiada ona dziecka. Istotną rolę odgrywa także prawidłowa opieka medyczna nad taką pacjentką. O ile w przypadku pierwszego poronienia nie jest konieczne wykonywanie żadnych badań diagnostycznych (należy po prostu odczekać jakiś czas i ponownie starać się zajść w ciążę), o tyle poronienia nawracające wymagają już wnikliwej diagnostyki i wykonania wielu badań w celu znalezienia ich przyczyny i w miarę możliwości zastosowania odpowiedniej terapii w celu uniknięcia kolejnych poronień w przyszłości i wydania na świat zdrowego dziecka.

Polecane wideo:

Badania genetyczne po pornieniu

Jedną z najczęstszych przyczyn poronień samoistnych w I trymestrze ciąży są wady genetyczne jaj płodowych. Wady te bardzo często powstają w skutek nieprawidłowości cytogenetycznych u jednego z rodziców, takich jak zrównoważona translokacja, translokacja Robertsona, mozaicyzm matczynego chromosomu X, delecje czy inwersje chromosomów. Zdarza się jednak, że dochodzi do nich przy zupełnie prawidłowym materiale genetycznym rodziców, a przyczyną wad u płodu jest nieprawidłowa gametogeneza, nieprawidłowy podział mitotyczny komórek zygoty, co prowadzi do trisomii, monosomii, triploidii czy tetraploidii. Z tego względu, w przypadku nawracających poronień, w pierwszej kolejności warto przeprowadzić badania kariotypu obojga partnerów oraz badania cytogenetyczne poronionego materiału. Mogą one dostarczyć cennych informacji co do przyczyn kolejnych poronień.

Badania w kierunku wad anatomicznych macicy

Wady anatomiczne macicy również mogą być przyczyną poronień zwłaszcza w późniejszym okresie ciąży, dlatego warto te badania przeprowadzić już po pierwszym poronieniu, aby w razie ich stwierdzenia od razu podjąć właściwe leczenie. Do najczęściej spotykanych wad macicy należą wady wrodzone, jak np. macica dwurożna czy macica z przegrodą, zrosty wewnątrzmaciczne, niewydolność szyjki macicy, mięśniaki macicy lub endometrioza miednicy mniejszej. Istnieje wiele metod pozwalających na wykrycie tych nieprawidłowości, niektóre z nich pozwalają jednocześnie na ich leczenie. W pierwszej kolejności wykorzystuje się badania nieinwazyjne, takie jak przezpochwowa ultrasonografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, następnie metody inwazyjne, czyli histerosalpingografię, histeroskopię i laparoskopię. Badania te pozwolą wykluczyć lub potwierdzić, że przyczyną poronień są właśnie wady budowy macicy.

Badania endokrynologiczne po pornieniu

Do prawidłowego przebiegu procesu zapłodnienia, implantacji zarodka i rozwoju wczesnej ciąży niezbędna jest zarówno prawidłowa folikulogeneza, czyli faza dojrzewania pęcherzyków jajnikowych, jak i prawidłowa faza lutealna i związana z nią funkcja ciałka żółtego. Wśród przyczyn zaburzeń tych procesów wymienia się zwiększoną sekrecję LH w trakcie folikulogenezy, niewydolność ciałka żółtego objawiającą się zbyt niskim stężeniem progesteronu, co sprawia, że błona śluzowa macicy nie jest przygotowana na zagnieżdżenie zarodka lub też nieprawidłową odpowiedź błony śluzowej na progesteron. Z tego względu badanie stężenia LH, stężenia progesteronu oraz ewentualnie biopsja endometrium mogą okazać się pomocne w wykryciu przyczyn nawracających poronień. Podobnie należy oznaczyć stężenia androgenów (męskich hormonów płciowych), gdyż ich zbyt wysoki poziom u kobiety także może prowadzić do poronień.

Badania immunologiczne po poronieniu

Wśród immunologicznych przyczyn niepowodzeń położniczych wymienia się przyczyny alloimmunologiczne oraz autoimmunologiczne. Przyczyny alloimmunologiczne związane mają być z nieprawidłową odpowiedzią układu odpornościowego kobiety na tkanki zarodka. Polega na tym, że nie wytwarza się na nie odpowiednia tolerancja immunologiczna i dochodzi do „odrzucenia” zarodka i poronienia. Przyczyny te nie są jednak do końca poznane i udowodnione, więc budzą jeszcze wiele kontrowersji. Natomiast wśród przyczyn autoimmunologicznych na pierwszym miejscu wymienić należy zespół antyfosfolipidowy. W zespole tym stwierdza się występowanie w organizmie kobiety przeciwciał antyfosfolipidowych, jak antykoagulant toczniowy i przeciwciała antykardiolipinowe, które są przyczyną choroby zakrzepowej, małopłytkowości i nawracających poronień. Do wykrywania przeciwciał antyfosfolipidowych wykorzystywane są różne testy, a ich stwierdzenie wymaga podjęcia próby leczenia za pomocą heparyny i kwasu acetylosalicylowego. Takie postępowanie może okazać się skuteczne w przypadku nawracających poronień spowodowanych zespołem antyfosfolipidowym.

Badania w kierunku chorób infekcyjnych

Różne infekcje, zwłaszcza wirusowe, mogą być przyczyną poronień. Do najczęstszych zakażeń wirusowych mających niekorzystny wpływ na przebieg ciąży i mogących wywołać poronienie należy różyczka, cytomegalia, opryszczka, nagminne zapalenie ślinianek, odra. W celu zdiagnozowania tych zakażeń wykonuje się badania serologiczne wykrywające swoiste przeciwciała w klasie IgM i IgG. Podobne badania są wykonywane w kierunku toksoplazmozy oraz infekcji spowodowanych bakterią Chlamydia trachomatis, które także może prowadzić do poronień. Wykrycie tych zakażeń i zastosowanie właściwego leczenia może zapobiegać niepowodzeniom położniczym w przyszłości. Należy także pamiętać, że każda choroba przebiegająca z wysoką gorączka może wywoływać czynność skurczową macicy i prowadzić do wydalenia płodu. Wśród innych przyczyn poronień powinno się brać pod uwagę udział czynników toksycznych, takich jak alkohol i tytoń oraz stres psychiczny i w razie konieczności dążyć do ich wyeliminowania.

Komentarze

dyskusje na forum

Ciąża ?

~Ppp • ostatni post 6 dni temu

2
Artykuły Badania po poronieniu
Badania po poronieniu

Badanie płci po poronieniu - dowiedz się, do czego jest potrzebne

Badanie płci po poronieniu - dowiedz się, do czego jest potrzebne

Badanie płci po poronieniu umożliwia przede wszystkim dopełnienie formalności. Znajomość płci dziecka jest warunkiem uzyskania dokumentów potrzebnych (...) ). Kobiety mają natomiast prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego. Dlaczego...

Badania po poronieniu

Badania hormonalne

, przemian energetycznych i termoregulacji, rozwoju i dojrzewania układu kostnego. Badania hormonów tarczycy po poronieniu wykonuje się najczęściej (...) . Aby dowiedzieć się, co było dokładną przyczyną poronienia...

Badania po poronieniu

Pomoc po stracie dziecka

Pomoc po stracie dziecka

Nie każda ciąża kończy się szczęśliwym happy endem, czyli narodzinami maluszka. Czasami partnerom przychodzi radzić sobie z traumą poronienia. Utrata dziecka jest wyzwaniem zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny.

Badania po poronieniu

Choroby infekcyjne

często. Niektóre zakażenia dróg rodnych mogą doprowadzić do samoistnych poronień. Badania diagnostyczne w kierunku zakażeń dróg moczowo - płciowych to bakteriologiczne posiewy moczu, posiewy materiału pobranego przez...

Badania po poronieniu

Miesiączka po poronieniu

Po poronieniu musisz się uporać nie tylko z własnymi emocjami i dojść do równowagi psychicznej, ale również przygotować się na zmiany w cyklu miesiączkowym. Organizm musi się oswoić z gwałtowną zmianą hormonalną po stracie ciąży. Jednym...

Badania po poronieniu

Okres po poronieniu

Okres po poronieniu

Po poronieniu musisz się uporać nie tylko z własnymi emocjami i dojść do równowagi psychicznej, ale również przygotować się na zmiany w cyklu

Badania po poronieniu

Pomoc po poronieniu

i zaczęła żyć „normalnie". Jak wygląda pomoc po poronieniu? Gdzie szukać takiej pomocy? Uczucia kobiety i mężczyzny po stracie dziecka Przyszli (...) do decyzji o kolejnym maleństwie. Wsparcie po poronieniu Większość...

Badania po poronieniu

Badania kariotypu

Badania kariotypu to badania wykonywane m.in. w celu ustalenia przyczyny poronienia. Nieprawidłowości w budowie chromosomów przynajmniej jednego (...) poronienia. Badanie kariotypu wykonuje się, gdy...

Badania po poronieniu

Plamienie po poronieniu

Objawy po poronieniu różnią się wśród kobiet, ale zwykle obejmują krwawienie, bóle brzucha, skurcze, wyczerpanie. Plamienie po poronieniu występuje (...) może już oznaczać poronienie niecałkowite, które wymaga opieki...

Badania po poronieniu

Krwawienie po poronieniu

do pierwszego krwawienia po poronieniu nie dochodzi tak szybko. Pierwsze krwawienie po poronieniu Aby kobieta znów zaczęła regularnie miesiączkować (...) zniknie zawartość hormonu hCG, a to z kolei następuje, gdy...