Zagrożenia ciąży po 35 roku życia

W dzisiejszych czasach coraz więcej kobiet odkłada decyzję o zajściu w ciążę i wybiera późne macierzyństwo. Z każdym rokiem wzrasta liczba ciężarnych, często pierworódek, powyżej 35. roku życia. Lekarze ginekolodzy określają takie ciąże jako ciąże wysokiego ryzyka. Niosą one ze sobą wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia wad genetycznych i wad wrodzonych u płodu.

W takim wieku istotnie wzrasta ryzyko wystąpienia powikłań zarówno u matki, jak i u dziecka. W związku z tym kobiety w ciąży po 35. roku życia powinny być objęte szczególnym nadzorem medycznym, zarówno w okresie planowania ciąży, podczas jej trwania, jak i w trakcie porodu. Istotne jest również poinformowanie o możliwości, a wręcz konieczności, wykonania badań prenatalnych. Pozwalają one na określenie ryzyka lub wczesne wykrycie wad genetycznych u płodu. Ponadto kobiety muszą być poddane szczególnej kontroli, jeśli chodzi o możliwość wystąpienia u nich schorzeń, takich jak cukrzyca ciążowa lub nadciśnienie tętnicze.

Polecane wideo:

Opieka prenatalna

Ciąża po 35. urodzinach może być udana. Ale wymaga szczególnej opieki prenatalnej.

Powikłania późnej ciąży

W przypadku kobiet powyżej 35. roku życia częściej zdarzają się trudności z zajściem w ciążę. Problem niepłodności w tej grupie wiekowej jest zdecydowanie częstszy niż wśród młodszych kobiet. Największe zagrożenie, jeśli chodzi o ciążę po 35. roku życia, jest związane z możliwością wystąpienia wad genetycznych u płodu. Należą do nich zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Pataua.

Rośnie także ryzyko wad rozwojowych płodu o typie embriopatii lub fetopatii, czyli przepuklin mózgowo-rdzeniowych, wad serca, wad w obrębie przewodu pokarmowego itp. Ryzyko takie jest szczególnie duże w przypadku wcześniejszego urodzenia dziecka z wadami genetycznymi oraz przy występowaniu takich schorzeń w najbliższej rodzinie. Wiąże się to prawdopodobnie ze wzrostem odsetka komórek jajowych z nieprawidłowym materiałem genetycznym. U wszystkich kobiet ciężarnych powyżej 35. roku życia, zwłaszcza w przypadku dodatkowych czynników ryzyka, zaleca się przeprowadzanie pełnej diagnostyki prenatalnej.

Kolejnym powikłaniem związanym z późną ciążą jest większa częstość poronień. Zdarza się, że są one nawracające, czyli trzy lub więcej następuje po sobie. Przyczyn takiego stanu upatruje się właśnie w zwiększonej częstotliwości wad genetycznych u płodów, co doprowadza do ich samoistnego wydalenia z jamy macicy.

Wśród innych powikłań ciąży powyżej 35. roku życia wymienia się wzrost odsetka płodów hipotroficznych (o zbyt małej masie), makrosomii płodu (zbyt duża masa), większą częstość zgonów wewnątrzmacicznych oraz porodów przedwczesnych. Częściej występuje też konieczność wykonania cesarskiego cięcia. Jeżeli chodzi o powikłania późnej ciąży dla kobiety, to należy wspomnieć o wzroście ryzyka występowania cukrzycy ciążowej i nadciśnienia tętniczego.

Badania prenatalne u kobiet powyżej 35. roku życia

Kompleksowymi badaniami prenatalnymi, mającymi na celu wykrycie wad genetycznych płodu, są objęte wszystkie kobiety powyżej 35. roku życia oraz te, które urodziły dzieci z wadami genetycznymi lub wrodzonymi. Badania te możemy podzielić na nieinwazyjne i inwazyjne. Do metod nieinwazyjnych zaliczamy rutynowo stosowaną u każdej kobiety ultrasonografię. Ocenia ona tzw. przezierność karkową (NT) oraz budowę kości nosowej płodu, co ma znaczenie w diagnostyce zespołu Downa. Ponadto powyżej 20. tygodnia ciąży ocenia się narządy wewnętrzne w celu wykrycia wad rozwojowych.

Badaniami nieinwazyjnymi, które są wykonywane jedynie u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka, są test podwójny oraz test potrójny. Test podwójny wykonuje się pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży. Polega on na oznaczeniu w surowicy krwi ciężarnej stężenia białka ciążowego A (PAPP-A) oraz podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej (beta-HCG). Z kolei test potrójny wykonuje się między 15. a 17. tygodniem ciąży. Oznacza się w nim stężenia podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej (beta-HCG), estriolu oraz alfa fetoproteiny (AFP). W obu testach, w zależności od uzyskanych wartości, określa się ryzyko wystąpienia wad genetycznych.

Zarówno USG, jak i testy podwójny oraz potrójny to jedynie badania przesiewowe, mające na celu określenie ryzyka wady płodu. Pełne rozpoznanie uzyskuje się dopiero po wykonaniu badań inwazyjnych, takich jak amniopunkcja (pobranie płynu owodniowego drogą nakłucia przez powłoki brzuszne, wykonywanego między 12. a 15. tygodniem ciąży), biopsja kosmówki (pobranie fragmentu kosmówki między 11. a 12. tygodniem ciąży) oraz kordocenteza (pobranie próbki krwi płodu drogą nakłucia naczyń pępowinowych). Uzyskany w ten sposób materiał poddaje się badaniom genetycznym, które potwierdzają lub wykluczają istnienie wady genetycznej u płodu. Badania inwazyjne są obarczone ryzykiem, ale jest ono niewielkie i wynosi od 0,5% do 3%.

 

Komentarze

dyskusje na forum

Praca

~Niezrejestrowany • ostatni post 2 dni temu

8
Artykuły Zagrożenia ciąży po 35 roku życia
Zagrożenia ciąży po 35 roku życia

Depresja częstsza u kobiet, których matki rodziły w późnym wieku!

Depresja częstsza u kobiet, których matki rodziły w późnym wieku!

się u młodych kobiet, które przyszły na świat, gdy ich matki miały co najmniej 35 lat. Do powyższych wniosków badacze doszli po trwającej dwadzieścia (...) ? Coraz więcej kobiet decyduje się na założenie rodziny po 30. roku życia,...

Zagrożenia ciąży po 35 roku życia

Poronienia nawykowe

Poronienia nawykowe

są w szczególności kobiety ciężarne po 35. roku życia. Poronienie w drugim trymestrze ciąży sugeruje zazwyczaj problemy maciczne. Poronienie ciąży w pierwszym (...) Poronienia nawykowe...

Zagrożenia ciąży po 35 roku życia

Zespół Pataua w późnej ciąży

Zespół Pataua w późnej ciąży

Zespół Pataua jest stosunkowo mało znany, co nie zmienia faktu, że wiążą się z nim poważne zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka. Ponad 80% dzieci z tym zespołem umiera w pierwszym roku życia.

Zagrożenia ciąży po 35 roku życia

Późna ciąża

Późna ciąża

dla każdej kobiety decyzję. Coraz więcej pań stara się zostać mamą dopiero po trzydziestym roku życia. Plusy: dojrzałość, więcej cierpliwości, więcej (...) ? Kobieta po trzydziestce powinna o siebie dbać, zrobić odpowiednie badania...

Zagrożenia ciąży po 35 roku życia

Zespół Pataua

, co nie zmienia faktu, że wiążą się z nim poważne zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka. Ponad 80 proc. dzieci z tym zespołem umiera w pierwszym roku życia (...) oraz problemy z sercem, które mogą...

Ciąża po 35 r.ż.

Siedem zalet urodzenia dziecka po 35. roku życia

Siedem zalet urodzenia dziecka po 35. roku życia

zachodzenie w ciążę po 35. roku życia ze względów medycznych, istnieją także powody, dla których dobrze urodzić dziecko po przekroczeniu tej magicznej (...) socjologów. W Stanach Zjednoczonych jedna...

Ciąża po 35 r.ż.

Najstarsza matka na świecie

Najstarsza matka na świecie

. Po pierwsze, ciąża w tak późnym wieku wiąże się z wieloma powikłaniami dla kobiety. Może stanowić nawet bezpośrednie zagrożenie życia. Po drugie (...) ojciec chłopca, Mohinder Singh Gill. Ciąża...

Niemowlę

Najczęstsze przyczyny poronień

Najczęstsze przyczyny poronień

We współczesnym świecie wiele kobiet zachodzi w ciążę w późnym wieku. Na pierwsze dziecko decydują się po 30., a nawet 35. roku życia. Wraz z wiekiem (...) płodowych. Negatywny wpływ ma także nieodpowiedni...