Kordocenteza

Kordocenteza (percutaneous umbilical cord blood sampling, PUBS) to inaczej punkcja pępowiny, czyli inwazyjne badanie prenatalne, które polega na pobraniu krwi z naczynia pępowinowego płodu. Jest zatem bardzo istotne w diagnostyce chorób hemolitycznych płodu i wad chromosomalnych. Zabieg przeprowadza się pod kontrolą USG na zlecenie lekarza w warunkach szpitalnych z zastosowaniem znieczulenia miejscowego lub ogólnego, zwykle po 18. tygodniu ciąży. To badanie bezpieczne, gwarantujące w 99% przypadkach utrzymanie ciąży.

Polecane wideo:

Wskazania do wykonania kordocentezy

Badanie umożliwia określenie szeregu parametrów laboratoryjnych krwi płodu. Na podstawie wyników badania można m.in. ocenić stan niedotlenienia płodu. Poza tym jest coraz częściej stosowane, szczególnie w przypadku leczenia konfliktu serologicznego. Innymi wskazaniami są:

 • rozpoznanie hipotrofii płodu – ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu;
 • transfuzje dopłodowe – w ciężkim konflikcie serologicznym, kiedy matka produkuje przeciwciała niszczące krwinki płodu dochodzi do ciężkiego niedotlenienia, które może doprowadzić do obumarcia płodu;
 • infuzje dopłodowe;
 • wady dziecka stwierdzone w obrazie ultrasonograficznym – pobranie krwi płodu, by zbadać DNA pod kątem występowania nieprawidłowości genetycznych, prowadzących do rozwoju zespołu Downa, Edwardsa, Pataua itd.;
 • obrzęk płodu o nieznanej przyczynie;
 • niepowodzenia hodowli komórek płynu owodniowego;
 • potencjalnie uleczalne wady wrodzone;
 • znacznego stopnia opóźnienie rozwoju płodu o niejasnej przyczynie;
 • anomalie chromosomowe;
 • anemia, małopłytkowość, koagulopatia, hemoglobinopatia;
 • niektóre zaburzenia metaboliczne;
 • zakażenia wewnątrzmaciczne typu toksoplazmoza, parwowiroza B19, cytomegalia lub różyczka;
 • niedobór immunologiczny;
 • wczesne określenie grupy krwi płodu;
 • ocena stanu płodu w przypadku nieprawidłowego wyniku badania dopplerowskiego.

Przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu diagnostycznego są wzw typu B i C oraz HIV u matki.
W przypadku stwierdzenia ciężkiej anemii lub obrzęku płodu przystępuje się do terapii wewnątrzmacicznej, która polega na powtarzanym co 10 do 14 dni przetaczaniu wewnątrzmacicznym krwi. Takie zabiegi wykonuje się kilka razy do czasu osiągnięcia przez płód dojrzałości. Wówczas około 35. tygodnia ciąży należy wywołać poród naturalny lub ewentualnie wykonać zabieg cięcia cesarskiego.

Powikłania kordocentezy

Kordocenteza wykonywana jest w warunkach szpitalnych z uwagi na to, iż jest to zabieg inwazyjny i niesie za sobą ryzyko infekcji wewnątrzmacicznej, krwawienia, a także uszkodzenia struktur płodu. Powikłania kordocentezy są częstsze przed 19. tygodniem ciąży i w usadowieniu łożyska na ścianie tylnej.
Innymi powikłaniami mogą być:

 • bradykardia płodu,
 • ryzyko pęknięcia pęcherza płodowego,
 • krwiak pępowinowy lub zakrzep w pępowinie,
 • wewnątrzmaciczne obumarcie płodu,
 • poronienie,
 • krwawienie z miejsca nakłucia,
 • alloimunizacja matki krwinkami płodu.

Wobec ryzyka wystąpienia powyższych powikłań wskazana jest profilaktyka antybiotykowa, a matka z grupą krwi Rh– powinna otrzymać immunoglobulinę anty-D bezpośrednio po zabiegu.

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Kordocenteza
Kordocenteza

Hipotrofia płodu

Hipotrofia płodu to mniejszy niż normalnie rozmiar płodu. Mimo że może się to nie wydawać takie ważne, jest to stan groźny dla dziecka i jego dalszego rozwoju. Może być przyczyną niedotlenienia płodu. Dzieci z hipotrofią bardzo często mają także niską...

Kordocenteza

Obrzęk płodu

Obrzęk płodu to z łaciny hydrops fetalis (HF), stan oznaczający gromadzenie się płynu przesiękowego w jamach ciała płodu. Jest to poważny problem zdrowotny dla dziecka, zagrażający jego życiu (może prowadzić do poronienia). Uogólniony obrzęk płodu jest...

Kordocenteza

Kordocenteza płodu

Kordocenteza płodu

Obrzęk płodu to z łaciny hydrops fetalis (HF), stan oznaczający gromadzenie się płynu przesiękowego w jamach ciała płodu.

Wykorzystaj szansę, jaką daje Ci druga ciąża

Druga ciąża po czterdziestce

inwazyjnych należą: kordocenteza, biopsja trofoblastu oraz amniopunkcja. Z kolei nieinwazyjne badania prenatalne to: USG genetyczne, test PAPP-A oraz test (...) potrójny. Kordocenteza to ryzykowne badanie, które polega...

Badania w ciąży

Badania prenatalne

zalicza się amniopunkcja, fetoskopia, biopsja trofoblastu oraz kordocenteza. Amniopunkcja - najczęściej stosowane inwazyjne badanie prenatalne (...) można poznać już po kilku dniach. Kordocenteza - najtrudniejsze...

Badania w ciąży

Kalendarium badań w ciąży

: 11-14 tydzień ciąży - aminopunkcja oraz biopsja kosmówki 15-20 tydzień ciąży - aminopunkcja 21-26 tydzień ciąży - kordocenteza Grupa krwi (...) otaczającej zarodek. Pomaga wykryć genetyczny zanik mięśni czy niedokrwistość sierpowatą....

Ciąża po 35 r.ż.

Badania w ciąży po 35 r.ż.

. Do prenatalnych badań inwazyjnych należą: amniopunkcja , fetoskopia , biopsja kosmówki , kordocenteza. Wykonanie badań prenatalnych po 35. roku życia nie jest obowiązkowe, lecz zależne od decyzji przyszłych rodziców.

Zaburzenia pracy serca płodu

Bradykardia płodu

zdiagnozowane za pomocą KTG (kardiotokografii) lub echokardiografii. Obniżenie tętna płodu pojawia się także po zabiegu diagnostycznym o nazwie kordocenteza

Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny a ciąża

Konflikt serologiczny a ciąża

się raz w miesiącu. Jeśli jednak analizy wykazały wysokie miano przeciwciał, konieczne jest wdrożenie badań inwazyjnych (kordocenteza, amniopunkcja). Trzeba je wykonać (...) obecnie badaniem jest kordocenteza. Ma ona...

Badania w ciąży

Badania prenatalne w 2 trymestrze ciąży

, wykonuje się bardziej inwazyjne badania. Kordocenteza Kordocentoza to test diagnostyczny, podczas którego badana jest krew płodu w celu wykrycia