Bradykardia płodu

Bradykardia płodu oznacza, że akcja serca płodu jest zbyt wolna. Zaburzenia rytmu serca płodu wymagają specjalistycznych badań, a przede wszystkim kardiotokografii, czyli połączenia badania kardiograficznego i tokografii. Bradykardia pojawia się u płodu także po zabiegu diagnostycznym polegającym na pobraniu krwi pępowinowejdo dalszych badań. Zaburzenia rytmu serca płodu to także arytmia, trachykardia, skurcze dodatkowe i zaburzenia przewodzenia.

Jakie jest prawidłowe tętno płodu?

Do szóstego tygodnia rozwoju płodu za bradykardię uznaje się tętno poniżej 100 uderzeń na minutę. Między szóstym a siódmym tygodniem już tętno poniżej 120 uderzeń na minutę jest uznawane za stan patologiczny i zbyt wolną akcję serca u płodu. Powyżej czternastego tygodnia rozwoju płodu prawidłowe bicie serca powinno mieścić się między 110-150 uderzeń na minutę. Każde zaburzenie rytmu serca płodu, zarówno bradykardia, jak i trachykardia (zbyt szybkie tętno), musi być diagnozowane za pomocą specjalistycznych badań.

Polecane wideo:

Przyczyny bradykardii płodu

Bradykardia przewlekła płodu najczęściej wynika z nieprawidłowości rozwojowych płodu i różnego rodzaju wad genetycznych. Bradykardia często pojawia się u dzieci, które cierpią na trisomię 18 pary chromosomów (czyli zespół Edwardsa). Wady serca, które powodują bradykardię, powinny być jak najszybciej zdiagnozowane za pomocą KTG (kardiotokografii) lub echokardiografii.

Obniżenie tętna płodu pojawia się także po zabiegu diagnostycznym o nazwie kordocenteza (w skrócie PUBS, od angielskiego percutaneous umbilical cord blood sampling). Jest to pobranie za pomocą igły punkcyjnej krwi pępowinowej, którą można następnie przebadać w kierunku choroby hemolitycznej (konfliktu serologicznego), anemii, infekcji wewnątrzmacicznej lub wad genetycznych. Jest to zabieg przeprowadzany pod kontrolą USG, w celu zminimalizowania ryzyka powikłań. Nadal jednak jest to badanie inwazyjne i przeprowadzane tylko jeśli istnieje taka konieczność.

Inną przyczyną bradykardii jest niedotlenienie. Może być ono wynikiem zaciśnięcia się pępowiny lub owinięcia jej na szyi płodu. Tętno płodu spada także w przypadku innych powikłań ciąży, takich jak przedwczesna i nasilona akcja skurczowa macicy, a także przedwczesne odklejenie się łożyska.

Niezbyt silna bradykardia u płodu jest także stanem fizjologicznym, który pojawia się w niektórych przypadkach podczas rodzenia się główki. Dzieje się tak ze względu na ucisk na główkę dziecka, który wywołuje odruch zwalniający tętno płodu.

Diagnostyka przyczyn bradykardii

Aby zdiagnozować, co powoduje bradykardię u płodu, wykonuje się przede wszystkim wspomniane już badanie KTG. Stosowane jest także badanie o nazwie magnetokardiografia, czyli badanie czynności elektrycznej serca płodu. Przydatne jest także EKG płodu. USG może być także źródłem informacji o stanie serca płodu i jego ewentualnych wadach. W przypadku ostrej bradykardii płodu, niereagującej na leczenie, może być konieczne nawet cesarskie cięcie.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Zaburzenia pracy serca płodu
Zaburzenia pracy serca płodu

KTG płodu

KTG płodu

zwolnienia pracy serca, nie powinny występować wcale u zdrowego płodu. Trwają one również około 10 sekund i oznaczają o 15 uderzeń na minutę mniej. (...) KTG to badanie, które umożliwia lekarzowi albo...

Zaburzenia pracy serca płodu

Tachykardia u płodu

Tachykardia u płodu

Tachykardia płodu to przyspieszenie akcji serca płodu. Wykrywanie takiego zaburzenia jest możliwe dzięki badaniom kardiotokograficznym (KTG

Zaburzenia pracy serca płodu

Tachykardia płodu

Tachykardia płodu

Tachykardia płodu to przyspieszenie akcji serca płodu. Wykrywanie takiego zaburzenia jest możliwe dzięki badaniom kardiotokograficznym (KTG (...) , jak i matki. Zaburzenia...

Tętno płodu

Wysokie tętno płodu

płodu o tydzień lub więcej, może to być oznaką zwiększonego ryzyka poronienia. - Tętno płodu - Detektory tętna płodu - Bradykardia płodu - Echo (...) Pomiar tętna...

Badania w ciąży po 35 r.ż.

Kordocenteza

mogą być: bradykardia płodu, ryzyko pęknięcia pęcherza płodowego, krwiak pępowinowy lub zakrzep w pępowinie, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu (...) na pobraniu krwi z naczynia pępowinowego płodu....

Komplikacje okołoporodowe

Zaburzenia pracy serca płodu

zwolnienie poniżej 80 uderzeń na minutę stanowi już sygnał alarmowy. Bradykardia płodu może być wynikiem działania leków, obniżonego ciśnienia, obniżonej temperatury oraz niskiego stężenia glukozy u matki. Może także...

Badania w ciąży

Tętno płodu

po dłuższym czasie w zależności od metody. Prawidłowo tętno płodu wynosi 110-150 uderzeń na minutę. Wartości poniżej 110/min określane są jako bradykardia (...) Badanie tętna u płodu jest jednym z najczęściej...

Etapy porodu naturalnego

Poród naturalny po cesarskim cięciu

. Zaburzenia czynności serca płodu, takie jak osłabienie tętna, bradykardia, tachykardia i późne deceleracje, bywają pierwszym znakiem, że w czasie porodu może dojść do pęknięcia macicy lub innych powikłań okołoporodowych. ...

Kordocenteza

Kordocenteza płodu

Kordocenteza płodu

Obrzęk płodu to z łaciny hydrops fetalis (HF), stan oznaczający gromadzenie się płynu przesiękowego w jamach ciała płodu.