Biopsja kosmówki

Biopsja kosmówki (CVS, chorionic villus sampling) – może być wykonana o wiele wcześniej niż amniopunkcja, bo już między 10. a 13. tygodniem ciąży (w Polsce nawet między 8. a 10. tygodniem). Badanie CVS stosuje się również wtedy, jeśli amniopunkcja nie jest możliwa ze względu na zbyt małą ilość płynu owodniowego (małowodzie). Biopsja kosmówki pozwala zatem na wykrycie m.in. zespołu Tay-Sachsa, niedokrwistości sierpowatej, wszelkiego rodzaju zwłóknień torbielowatych, talasemii i zespołu Downa.

Polecane wideo:

Na czym polega biopsja kosmówki?

Badanie polega na pobraniu przez powłoki brzuszne albo od strony pochwy i szyjki macicy drobnego fragmentu kosmówki jednej z błon płodowych. Wskazania do biopsji i jej czułość są podobne jak w przypadku amniocentezy, z jednym tylko wyjątkiem – za pomocą tego badania nie do wykrycia są wady rozwojowe cewy nerwowej. Nie stosuje się jej również do oceny dojrzałości płuc płodu. Zaletą CVS jest możliwość wykonania jej we wczesnym stadium ciąży, co ewentualnie umożliwia przerwanie jej ze względu na wskazania medyczne.

Pobrany materiał wysyłany jest do laboratorium w celu dokonania dokładnej i szczegółowej analizy. Bezpośrednia analiza chromosomów płodu może być przeprowadzona już w czasie pierwszej doby od pobrania tkanki. Natomiast dokładniejszą weryfikację prowadzi się na podstawie badania komórek pochodzących z około dwutygodniowej hodowli, a badania molekularne lub testy enzymatyczne mogą zostać zakończone w ciągu dwóch tygodni od pobrania materiału. Badanie wykonuje się w centralnych ośrodkach medycznych. Zarówno biopsja przezszyjkowa jak i przezbrzuszna nie jest całkowicie bezbolesna, a odczucie bólu waha się od bardzo łagodnego do mocno odczuwalnego.

W zabiegu przezszyjkowym ciężarna leży na stole zabiegowym, a długą cienką rurkę wprowadza się przez pochwę do macicy. Korzystając z pomocy USG, lekarz umieszcza ją między wyściółką a kosmówką macicy. Próbki kosmków są wówczas odcinane lub odsysane i przekazywane do dalszych badań diagnostycznych.

W przypadku biopsji przezbrzusznej USG zostaje użyte do określenia położenia łożyska i obejrzenia ścian macicy. Pod kontrolą ultrasonografu igła zostaje wprowadzona przez brzuch i ścianę macicy w brzeg łożyska, po czym węższa igła, zostaje wsunięta w igłę prowadzącą, która służy do pobierania tkanek. Przesuwa się ją w przód i tył około 20 razy i wyciąga komórki do dalszego badania.

Powikłania biopsji kosmówki

Zabieg ten jest stosunkowo bezpieczny. Kosmki, z których pobierany jest materiał do badań, wraz z rozwojem płodu, zanikają. Zabieg zwiększa ryzyko wystąpienia poronienia o około 1 - 2 %, a więc dwukrotnie więcej niż w przypadku amniopunkcji. Istnieje również niebezpieczeństwo przerwania ciąży na podstawie błędnej informacji, co zdarza się w przypadku zaburzenia zwanego mozaicyzmem, które nie występując w płodzie, może zostać wykryte w kosmkach. Jeżeli pacjentka chce mieć pewność, powinna wykonać amniocentezę.
Możliwymi powikłaniami po biopsji mogą być:

  • krwawienia z pochwy,
  • zagrożenie infekcją,
  • deformacje lub brak palców dłoni lub stóp – ryzyko tej wady wynosi 1 na 3000 urodzeń. Ryzyko to dotyczy głównie zabiegów wykonywanych przed 10 tygodniem ciąży.

Zarówno w przypadku amniopunkcji, jak i biopsji kosmówki, ryzyko poronienia zależy w dużym stopniu od doświadczenia i wprawy lekarza wykonującego zabieg.

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Biopsja kosmówki
Biopsja kosmówki

Talasemia

Talasemia to inaczej niedokrwistość tarczowatokrwinkowa. Jest to rodzaj anemii wrodzonej, wpływającej na syntezę hemoglobiny. Krwinki czerwonesą produkowane zbyt małe, w różnych rozmiarach lub kształtach. Mniejsza jest także ich ilość. Tak jak anemia...

Biopsja kosmówki

Niedokrwistość sierpowata

Niedokrwistość sierpowata to rodzaj anemiiwrodzonej. U osoby chorej pojawia się mutacja genu kodującego hemoglobinę, co sprawia, że czerwone krwinki (czyli erytrocyty) mają nieprawidłowy, sierpowaty kształt. W związku z tą mutacją czerwone ciałka krwi...

Biopsja kosmówki

Talasemia w późnej ciąży

Talasemia w późnej ciąży

Talasemia alfa to mutacja genów ABA1 i HBA2 i łączy się z delecją chromosomu 16p. Tego typu mutacje powodują zmniejszoną produkcję globiny alfa. W związku z tym, pojawia się relatywnie (w porównaniu z globiną alfa) więcej globiny beta.

Badania w ciąży

Badania prenatalne w 1 trymestrze ciąży

Jednym z badań dla kobiet w ciąży jest biopsja kosmówki. Jest ono wykonywanew celu zidentyfikowania nieprawidłowości chromosomalnych i innych (...) . Jak wygląda biopsja kosmówki? Do...

Wykorzystaj szansę, jaką daje Ci druga ciąża

Druga ciąża po czterdziestce

potrójny. Kordocenteza to ryzykowne badanie, które polega na pobraniu krwi pępowinowej do dalszych testów. Biopsja trofoblastu („biopsja kosmówki (...) inwazyjnych należą: kordocenteza, biopsja...

Ciąża po 35 r.ż.

Badania w ciąży po 35 r.ż.

. Do prenatalnych badań inwazyjnych należą: amniopunkcja , fetoskopia , biopsja kosmówki , kordocenteza. Wykonanie badań prenatalnych po 35. roku życia nie jest obowiązkowe, lecz zależne od decyzji przyszłych rodziców.

Badania w ciąży

Kalendarium badań w ciąży

: 11-14 tydzień ciąży - aminopunkcja oraz biopsja kosmówki 15-20 tydzień ciąży - aminopunkcja 21-26 tydzień ciąży - kordocenteza Zobacz (...) nerwowego oraz hemofilię. Biopsja kosmówki...

Ciąża po 35 r.ż.

Zagrożenia ciąży po 35 roku życia

. tygodniem ciąży), biopsja kosmówki (pobranie fragmentu kosmówki między 11. a 12. tygodniem ciąży) oraz kordocenteza (pobranie próbki krwi płodu drogą