Pęknięcie pęcherza płodowego

Pęcherz płodowy składa się z błon płodowych i jest wypełniony płynem owodniowym. Pęcherz spełnia ważną funkcję, otaczając jajo płodowe. W wyniku skurczów macicy pęcherz płodowy pęka. Jeśli poród przebiega prawidłowo, pęknięcie pęcherza płodowego następuje przy całkowicie rozwartym ujściu. Jeżeli do pęknięcia pęcherza doszło jeszcze przed rozpoczęciem akcji porodowej, jest to tak zwane pęknięcie niewczesne. Gdy pęknięcie ma miejsce przed całkowitym rozwarciem, ma miejsce pęknięcie przedwczesne. Natomiast pęknięcie pęcherza dopiero w drugim okresie porodowym określa się mianem późnego.

Polecane wideo:

Przyczyny przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego

Niestey, nie w każdym przypadku wiadomo, dlaczego doszło do przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego. Wiele wskazuje na związek pomiędzy pęknięciem pęcherza a infekcjami u ciężarnych. Podejście lekarzy do przedwczesnego pęknięcia pęcherza zależy od stopnia zaawansowania ciąży oraz ewentualnej obecności infekcji. Pęcherz płodowy stanowi ochronę dla rozwijającego się płodu. Dopóki dziecko jest w nim, ryzyko infekcji bakteryjnej lub wirusowej z powodu działania czynników zewnętrznych jest minimalne. Gdy nadchodzi czas porodu, „wody” otaczające dziecko wypływają, by dziecko mogło przemieścić się kanałem rodnym i opuścić ciało matki. Niekiedy wody odchodzą, zanim zaczyna się poród. Pęknięcie przedwczesne ma miejsce przed 37 tygodniem ciąży, a prawidłowe po tym okresie. Jeśli pęcherz płodowy nie jest nienaruszony, z czasem istnieje duże ryzyko, że infekcja zaszkodzi zarówno matce, jak i dziecku. Bez względu na przyczynę przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego lekarze trzymają się tych samych procedur. Wytyczne są uzależnione od momentu pęknięcia pęcherza oraz od obecności innych powikłań.

Postępowanie podczas pęknięcia pęcherza płodowego

Jeśli do pęknięcia pęcherza płodowego doszło po 34-37 tygodniu ciąży, ryzyko infekcji jest większe niż ryzyko związane z przedwczesnym porodem. Z tego powodu większość lekarzy zaleca wywołanie porodu. Jeżeli jednak pęknięcie nastąpiło przed 32-34 tygodniem ciąży i nie ma podejrzenia infekcji ani innych powikłań, wielu lekarzy preferuje odczekanie z porodem do czasu, aż dziecko nieco urośnie i lepiej się rozwinie. Zwykle podaje się ciężarnej antybiotyki oraz inne leki, które mają na celu przyspieszenie rozwoju płuc i innych narządów dziecka.

Kobiety w ciąży, których pęcherz płodowy właśnie pękł powinny możliwie szybko skontaktować się z lekarzem prowadzącym ciążę. Lekarze zwykle przyjmują ciężarną do szpitala, w wielu przypadkach w ciągu 24 godzin po pęknięciu pęcherza płodowego dochodzi bowiem do porodu. Jeżeli samoistny poród nie następuje, a kobieta jest po 34 tygodniu ciąży, często przepisuje się jej leki wywołujące poród. W ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo matki i dziecka.

Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego może być sygnałem ze strony organizmu, że wkrótce zacznie się poród. Niekiedy jednak pęknięcie ma inną przyczynę. Po odejściu wód większość kobiet rodzi dziecko w ciągu kilku kolejnych dni, ale jeśli ciąża jest stosunkowo mało zaawansowana, bardziej korzystne może być odczekanie, aż dziecko będzie lepiej rozwinięte.

Wskazania do indukcji porodu

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Wskazania do indukcji porodu
Wskazania do indukcji porodu

Sposoby na przyspieszenie akcji porodowej

Sposoby na przyspieszenie akcji porodowej

Nie każda sytuacja porodowa jest wskazaniem do podania środków przyspieszających poród, takich jak np. kroplówka z oksytocyną. W przebiegu porodu naturalnego dziecko samo wyznacza tempo akcji porodowej.

Wskazania do indukcji porodu

Surogatki

Jak bardzo można pragnąć dziecka? To zależy od nas samych, naszego temperamentu i oczekiwań. Można pragnąć tylko chwilę, widząc maleństwo z matką w parku. Można też pragnąć odrobinę bardziej i pójść na żywioł, czekając na to, co przyniesie los. Przychodzi...

Wskazania do indukcji porodu

Komplikacje porodu - niewydolność łożyska

Komplikacje porodu - niewydolność łożyska

Łożysko reguluje wiele procesów w organizmie kobiety ciężarnej i jest miejscem wielu przemian metabolicznych. W łożysku odbywają się podstawowe przemiany enzymatyczne, pod wpływem których wytwarzane są substancje odżywcze dla płodu.

Wskazania do indukcji porodu

Niewydolność łożyska

serca płodu, stanowi wskazanie do indukcji porodu. Łożysko rozwija się od początku ciąży, gdy zaczyna kształtować się płód. To ono warunkuje właściwy (...) nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu i...

Zabiegi okołoporodowe

Przebicie pęcherza płodowego (amniotomia)

. Następstwem zabiegu może być pęknięcie szyjki macicy i zwiększenie obciążenia dla główki dziecka. Sztuczne otwarcie pęcherza płodowego (...) Przebicie pęcherza płodowego...

Przebicie pęcherza płodowego (amniotomia)

Pęcherz płodowy

, połykania, a także naukę ruchów dziecka. Wody płodowe utrzymują stałą temperaturę w macicy, ok. 37,50C, oraz działają bakteriobójczo. Pęknięcie pęcherza płodowego umożliwia (...) przedwczesnymczy...

Indukcja porodu

Wskazania do indukcji porodu

, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, makrosomia płodu, czyli nadmierny wzrost płodu, niewydolność łożyska, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego (...) - chirurgiczne przerwanie błon płodowych,...

Objawy porodu

Wyciek wód płodowych

pęknięciem błon płodowych. W takiej sytuacji konieczne jest ustalenie przyczyny wycieku wód płodowych. Najczęściej za ten stan odpowiada infekcja bakteryjna (...) lub defekt w budowie worka owodniowego,...

Przebicie pęcherza płodowego (amniotomia)

Rola płynu owodniowego

Rola płynu owodniowego

się w szczelnie zamkniętym worku, który tworzą błony płodowe. Wody płodowe są dla maluszka przede wszystkim ochroną i amortyzacją przed wstrząsami i czynnikami mechanicznymi z zewnątrz.

Przyczyny poronienia

Poronienie samoistne

się skurcze, po których następuje pęknięcie pęcherza, wypłynięcie wód płodowych i rozwieranie się kanału szyjki macicy. Najpierw zostaje wydalony płód, a (...) i rozwieranie jej wewnętrznego ujścia;...