Szczepionka na pneumokoki

Szczepionka na pneumokoki powinna być wykonana między 6. tygodniem życia dziecka a 5. rokiem. Pneumokoki są bakteriami odpowiedzialnymi za wywoływanie zakażeń w organizmie. To one powodują choroby pneumokokowe, np. posocznicę lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Dodatkowo często są przyczyną zapalenia płuc, zatok, oskrzeli czy też ucha środkowego.

Szczepienie na pneumokoki to jedno z najważniejszych szczepień u dziecka. Według WHO, tj. Światowej Organizacji Zdrowia, zakażenie pneumokokami to jedna z najczęstszych przyczyn zachorowalności i umieralności małych dzieci na świecie. Poprzez szczepienia przeciwko pneumokokom można temu zapobiec. Niestety szczepienia takie nie należą do kalendarza obowiązkowych szczepień u dzieci, lecz do szczepień zalecanych. Przyszli rodzice powinni jednak zastanowić się nad takim szczepieniem, aby odpowiednio uchronić dziecko przed ewentualną chorobą.

Szczepienie na pneumokoki

Szczepienie na pneumokoki nie należy do obowiązkowych szczepień dziecka, lecz zalicza się do szczepień zalecanych, tj. takich, które nie muszą być wykonane u każdego dziecka. Warto jednak je przeprowadzić. Szczepienia nieobowiązkowe wiążą się z tym, iż nie są one refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jeżeli rodzice dziecka decydują się na takie szczepienie, to jest ono wykonywane odpłatnie. Wyjątek stanowią jedynie dzieci z grup ryzyka. Te powinny być obowiązkowo zaszczepione przeciw pneumokokom.

Szczepionki przeciw pneumokokom to tzw. skoniugowane szczepionki, a więc takie, które zawierają 3,7 lub 13 najważniejszych serotypów bakterii, wywołujących objawy chorobowe. Zaaplikowanie szczepionki z największą ilością serotypów bakterii, a więc 13, gwarantuje największą skuteczność spośród innych na niezachorowanie na chorobę pneumokokową. Jak jednak można się domyślić, koszt takiej szczepionki będzie większy. Najlepiej, aby pierwsze rutynowe szczepienie w kierunku pneumokoków było rozpoczęte przed 6 miesiącem życia. Wtedy też zapewniona jest najlepsza ochrona dziecka. Takie działania pozwalają na zmniejszenie rozprzestrzeniania się pneumokoków wśród dzieci i doprowadzają do ograniczenia zachorowalności na choroby pneumokokowe oraz zgonów przez nie wywołanych.

Kiedy należy wykonać szczepienie przeciw pneumokokom?

Szczepienie przeciw pneumokokom powinno być wykonane u dzieci w przedziale wiekowym od 2. miesiąca życia do 3. roku życia. W tej grupie wiekowej taka szczepionka należy do grupy szczepień zalecanych. Ich wykonanie jest więc dobrowolne i decydują o tym rodzice dziecka. Jeżeli jednak dziecko należy do tzw. grupy ryzyka zakażenia pneumokokami, takie szczepienie wchodzi w grupę szczepień obowiązkowych. Przedział wiekowy dzieci tutaj nieco różni się, bowiem wynosi od 2. miesiąca życia do 5. roku życia. Obowiązkowo takie szczepienie powinno być wykonane u wcześniaków, które cierpią na dysplazję oskrzelowo-opłucną. Wtedy też należy je wykonać przed ukończeniem 1. roku życia.

Grupa ryzyka chorób pneumokokowych to dzieci, które uczęszczają do żłobków, przedszkoli i chorują na jedną z chorób przewlekłych, w tym z obniżoną odpornością. Do takich chorób zalicza się np.:

  • przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,
  • choroby immunologiczne i hematologiczne,
  • małopłytkowość idiopatyczną,
  • białaczkę typu ostrego,
  • chłoniaki,
  • sferocytozę wrodzoną,
  • asplenię wrodzoną,
  • zespół nerczycowy,
  • pierwotne zaburzenia odporności,
  • zakażenie HIV.

Takie szczepienie ochronne powinno być obowiązkowo wykonane także u dzieci po splenektomii, przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych czy po wszczepieniu implantu ślimakowego.

Obecnie instytucje zajmujące się szczepieniami ochronnymi dzieci starają się o włączenie tych szczepień do kalendarza szczepień obowiązkowych dla wszystkich dzieci, ze względu na dużą częstość występowania chorób pneumokokowych w Polsce oraz coraz większą oporność szczepów tej bakterii na leczenie antybiotykami.

Marta Bednarska, ponad rok temu

Szczepienia zalecane 3 - 5 lat

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Szczepienia zalecane 3 - 5 lat
Szczepienia zalecane 3 - 5 lat

O grypie pomyśl jesienią

O grypie pomyśl jesienią

. W tym roku skład szczepionki przeciw grypie został zaktualizowany. Pojawiły się w niej dwa nowe szczepy wirusa. Szczepienie przeciw grypie powinny rozważyć (...) , ważna jest konsekwencja i regularność. Ta sama reguła dotyczy szczepień....

Szczepienia zalecane 3 - 5 lat

Szczepionka IPV

Szczepionka IPV

Szczepionka IPV to inaczej szczepionka przeciwko poliomyelitis, czyli przeciw chorobie Heinego-Medina. Choroba ta to dokładniej wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego.

Szczepienia zalecane 3 - 5 lat

Szczepienie IPV

rogów przednich rdzenia kręgowego. Szczepienie przeciw poliomyelitis należy do szczepień obowiązkowych. Szczepionka zawiera żywe atenuowane wirusy (...) lub zabite inaktywowane wirusy. Podawana jest w czterech dawkach....

Szczepienia zalecane 3 - 5 lat

Ci rodzice błagają, by szczepić dzieci

Ci rodzice błagają, by szczepić dzieci

z nowotworem opublikowali wzruszający list. Szczepić czy nie szczepić? O faktach i mitach dotyczących skuteczności szczepień dla dzieci słyszymy nieustannie (...) . I chociaż niektórym chorobom można...

Zdrowie dziecka

Szczepienie na pneumokoki

pomiędzy 6. tygodniem a 5. rokiem życia dziecka. Szczepienie na pneumokoki jest szczególnie ważne dla małych dzieci i osób starszych. Taka szczepionka (...) osierdzia, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie szpiku kostnego, zapalenie...

Szczepienia dla niemowląt

Nowe szczepienie obowiązkowe dla polskich dzieci

Nowe szczepienie obowiązkowe dla polskich dzieci

szczepionka na pneumokoki Wiceminister zdrowia potwierdził, że państwo wyda 170 milionów na nowe szczepienie obowiązkowe. To ogromny wzrost kosztów na ten cel (...) przeciwko pneumokokom zalecało się...

Maluch

Co 2016 rok przyniósł polskim rodzinom?

Co 2016 rok przyniósł polskim rodzinom?

tak solidarna postawa Polaków wpłynęła na wynik głosowana. Projekt ustawy został bowiem przez Sejm odrzucony. Bezpłatna szczepionka na pneumokoki Od 2017 (...) roku do obowiązkowego kalendarza szczepień wpisane zostanie...

Niemowlę

Pediatrzy alarmują: Nie mamy czym szczepić!

Pediatrzy alarmują: Nie mamy czym szczepić!

ministerialnego przetargu na szczepionki przeciw pneumokokom. W rywalizacji wygrała firma GlaxoSmithKline, która zaproponowała preparat działający (...) obecnie szczepionka przeciwko pneumokokom...

Szczepienia dla niemowląt

Szczepienia dodatkowe

. Szczepionka przeciwko pneumokokom to szczepionka uodparniająca na bakterie wywołujące różne schorzenia. Choroby wywoływane przez pneumokoki (...) szczepienie przeciw grypie, pneumokokom...