Trening słuchu

Twórcą treningu słuchowego jest francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra – prof. Alfred Tomatis. Inaczej trening słuchu określa się mianem stymulacji audio-psycho-lingwistycznej. Trening słuchu to metoda terapeutyczna uznana przez wielu specjalistów na świecie w dziedzinie medycyny, psychologii, pedagogiki oraz terapii zajęciowej. Trening ten poprzedzony jest zawsze konsultacją laryngologiczną oraz testem uwagi i lateralizacji słuchowej. Główny cel treningu słuchu to wspieranie funkcji słuchowej. Dzięki treningowi słuchowemu poprawie ulegają jednocześnie: koncentracja uwagi, kreatywność, komunikacja, zdolności językowe, rozwój psychoruchowy i ogólny rozwój poznawczy dziecka. Na czym polega trening słuchu?

Polecane wideo:

Słuchanie a słyszenie

Dobre słuchanie aktywizuje mózg. Ucho bierze udział w przetwarzaniu 90% informacji sensorycznych, które stymulują pracę mózgu. Dziecko może dobrze słyszeć, ale źle słuchać. Pomocą w usprawnianiu uwagi słuchowej jest trening słuchu, który polega na słuchaniu odpowiednio przetworzonych dźwięków. Do treningu słuchowego niezbędny jest idealny model ucha ludzkiego, zwany „Elektronicznym Uchem”, który zwiększa aktywność mięśni ucha (np. mięśnia młoteczkowego i strzemiączkowego). Dźwięki o różnorodnej częstotliwości stymulują z kolei korę mózgową, czyli centrum procesów umysłowych. Dzieci różnią się między sobą w zakresie poziomu uwagi słuchowej. Maluchy mogą dobrze słyszeć, ale prezentować trudności w zakresie analizy i syntezy bodźców akustycznych.

Inne szkraby mają problemy z kojarzeniem znaków graficznych (liter) z odpowiednimi dźwiękami (głoskami), co skutkuje deficytami parcjalnymi, np. dysleksją albo dysgrafią. Odpowiednia stymulacja słuchowa poprawia zdolności słuchania i odtwarzania dźwięków. Jak wygląda trening słuchowy? Trening słuchu składa się z dwóch etapów – w pierwszym etapie dziecko biernie słucha specjalnie dobranego przez specjalistów materiału muzycznego. Słuchanie odbywa się za pomocą „Elektronicznego Ucha”. W drugim etapie maluch uczestniczy w zajęciach z mikrofonem, pracując z własnym głosem. W czasie treningu nie wolno czytać, żuć gumy ani jeść.

Zalety treningu słuchowego

Trening słuchowy nie jest adresowany wyłącznie do dzieci. Mogą z niego skorzystać także osoby dorosłe, np. w walce z dekoncentracją, zmęczeniem czy problemami z zapamiętywaniem. Braki w zakresie uwagi słuchowej powodują liczne kłopoty w pracy zawodowej czy na studiach. Trening słuchu usprawnia aparat słuchowy, a jednocześnie poprawia nastrój oraz dodaje pewności siebie. W jakich problemach może przydać się zastosowanie „Elektronicznego Ucha”? W nadwrażliwości na dźwięki, deficytach koncentracji, problemach z pamięcią, nadpobudliwości psychoruchowej, opóźnieniach rozwoju mowy czynnej, dyslalii, całościowych zaburzeniach rozwoju (np. w zespole Aspergera, autyzmie), dysleksji, dysgrafii, zaburzeniach integracji sensorycznej itp.

Na co wpływa trening słuchu?

  • Wydłuża zdolność koncentrowania się.
  • Poprawia pamięć bezpośrednią.
  • Redukuje liczbę popełnianych błędów ortograficznych.
  • Kształci umiejętność słuchania.
  • Poprawia umiejętności odbioru i nadawania mowy.
  • Wpływa na wzrost motywacji.
  • Poprawia zdolność przyswajania wiedzy.
  • Korzystnie wpływa na poczucie kontroli głosu, koordynację ruchową, tonus mięśniowy i ruchy celowe.
  • Rozwija potencjał umysłowy.

Jak widać, trening słuchu to nie tylko oddziaływanie na sam narząd słuchowy. To kompleks ćwiczeń, które usprawniają funkcjonowanie całego człowieka, od sfery poznawczej, po motoryczną.

psycholog Kamila Krocz, ponad rok temu

Brak koncentracji słuchowej

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Brak koncentracji słuchowej
Brak koncentracji słuchowej

Ćwiczenia na koncentrację

Ćwiczenia na koncentrację

Koncentracja uwagi, zarówno słuchowa, jak i wzrokowa, jest jednym z czynników gwarantujących sukcesy ucznia w szkole. Maluchy, które wykazują (...) deficyty w zakresie uwagi, mogą trenować koncentrację...

Brak koncentracji słuchowej

Problemy z koncentracją

Problemy z koncentracją

Czasem mamy wrażenie, że nasze dziecko nas nie słucha. Może to być działanie celowe, ale zdarza się, że przyczyna leży głębiej.

Brak koncentracji słuchowej

Kinezjologia edukacyjna

pamięci czy koncentracji uwagi. Dennison wychodził z założenia, że proste ruchy aktywizują połączenia neuronalne w ciele człowieka i służą integracji (...) pracy mózgu. Według Dennisona, problemy emocjonalne i poznawcze wynikają z...

Problemy ucznia

Brak koncentracji słuchowej

czy popełnianie błędów ortograficznych. Dlatego też brak koncentracji słuchowej powinien być leczony poprzez odpowiedni trening słuchu. Może być on prowadzony przez rodziców lub można wykorzystać profesjonalnie przygotowane...

Dziecięce choroby

Zaburzenia słuchu u dzieci

Masz problemy ze słuchem, a może ma je Twoje dziecko lub ktoś z bliskich? Nie wpadaj w panikę, obecnie nowoczesna technologia jest w stanie (...) przywrócić słuch niemal w każdym przypadku. Operacja, aparat słuchowy...

Problemy w wychowaniu dziecka

Metoda Tomatisa

znana jest również jako trening uwagi słuchowej, stymulacja słuchowa albo trening audio-psycho-fonologiczny. Profesor Tomatis przez lata swojej pracy (...) , która jest pomocna dla osób z zaburzeniami uwagi i lateralizacji...

Ćwiczenia w ciąży

Korzyści z ćwiczeń w ciąży

Korzyści z ćwiczeń w ciąży Odtwórz wideo

Jak ćwiczyć w ciąży? Trening ogólnorozwojowy dla kobiety w ciąży jest bardzo korzystny. Trener personalny opowiada o tym, na co powinny zwrócić uwagę panie ćwiczące w tym czasie.

Metody wychowywania

Poradnik dla rodziców i terapeutów

Poradnik dla rodziców i terapeutów

Wychowanie dziecka może być prostsze dzięki wskazówkom z poradnika „Trening umiejętności wychowawczych". Wydawcą „Treningu umiejętności wychowawczych" jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.