Trwa ładowanie...

Oceny z zachowania. Jakie są kryteria ich wystawiania?

 Ewa Rosiecka
08.01.2021 22:28
Oceny z zachowania. Jakie są kryteria ich wystawiania?
Oceny z zachowania. Jakie są kryteria ich wystawiania? (GettyImages)

Ocena z zachowania jest okresowym podsumowaniem zachowania dziecka w szkole. Nie jest tak przejrzysta i oczywista jak ocena z danego przedmiotu. Uczniowie często czują się pokrzywdzeni przez nauczycieli, ponieważ cały rok starali się dobrze zachowywać, a mimo to otrzymują niższą notę niż koledzy z klasy. Od czego to zależy? Jakie oceny z zachowania uczeń może dostać?

spis treści

1. Jak wystawiana jest ocena z zachowania?

Ocena z zachowania jest wystawiana przez wychowawcę klasy. Nauczyciel podczas wystawiania jej uwzględnia zachowanie ucznia, własne obserwacje, jego aktywność i zaangażowanie, oraz przestrzeganie przez niego regulaminu szkoły.

Ocena ta może być czasem kontrowersyjna, ponieważ to samo zachowanie obydwie strony mogą widzieć w inny sposób. Uczeń może być przekonany, że w ciągu roku szkolnego dobrze się wywiązywał ze swoich obowiązków, przestrzegał regulaminu szkoły, był pomocny i uczynny, a mimo to może nie otrzymać najwyższej oceny.

Zobacz film: "Oddychaj czysto - webcast z dr hab. n. med. Wojciechem Feleszko"

Okazuje się, że aby mieć ocenę wzorową, nie wystarczy być jedynie dobrym, pomocnym uczniem i nie sprawiać problemów. Wzorowy uczeń powinien wyróżniać się na tle innych, robić coś czego nie robią inni, godnie i z sukcesami reprezentować szkołę na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Nie powinien mieć ani jednej nieusprawiedliwionej nieobecności i mówiąc najogólniej być wzorem dla innych.

"Niegrzeczne zachowanie"
"Niegrzeczne zachowanie"

Jak nie nauczyć dziecka złych nawyków? Często rodzice nieświadomie „programują” swoje dzieci na małe

przeczytaj artykuł
 Wychowanie bez przemocy. Pomysł na niegrzeczne dziecko
Wychowanie bez przemocy. Pomysł na niegrzeczne dziecko

Większość psychologów dziecięcych jest zdania, że najlepszym sposobem na złe zachowanie i nieposłuszeństwo

przeczytaj artykuł

2. Kryteria oceny z zachowania

Jakie są poszczególne kryteria dla ocen z zachowania? Na ocenę ma wpływ wiele czynników, oprócz wyżej wspomnianych duże znaczenie ma również punktualność i frekwencja. Oprócz nich wychowawca zwraca uwagę na:

 • okazywanie szacunku i pomocy;
 • dbałość i troskę o zdrowie swoje i kolegów;
 • postępowanie zgodne z dobrem całej klasy i szkoły;
 • dbałość o tradycję i honor szkoły;
 • estetykę mowy w ojczystym języku.

3. Jakie są w Polsce oceny z zachowania?

W Polskich szkołach nauczyciele oceniają zachowanie ucznia według sześciostopniowej skali. Oceny w kolejności od najlepszej do najgorszej:

 • wzorowa;
 • bardzo dobra;
 • dobra;
 • poprawna;
 • nieodpowiednia;
 • naganna.

Poniżej opiszemy krótką charakterystykę każdej z nich.

Złe oceny dziecka to wina rodzica? Sprawdzamy!
Złe oceny dziecka to wina rodzica? Sprawdzamy!

Dziecko wraca do domu z uwagą w dzienniczku i całą odpowiedzialność za to zdarzenie bierze na siebie

przeczytaj artykuł

3.1. Wzorowa ocena z zachowania

Wzorową ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, oprócz wywiązywania się z obowiązków szkolnych i spełniania wszystkich kryteriów oceny bardzo dobrej, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, godnie ją reprezentuje, jest punktualny i odpowiedzialny.

Bierze udział w przygotowywaniu szkolnych i pozaszkolnych uroczystości. Jego zachowanie można stawiać innym za wzór do naśladowania.

3.2. Bardzo dobra ocena z zachowania

Ocena ta wystawiana jest uczniom, którzy spełniają wszystkie kryteria tej oceny, czyli wywiązują się obowiązków szkolnych, są pomocni, odpowiedzialni, punktualni, z szacunkiem odnoszą się do innych uczniów oraz nauczycieli.

Nie sprawiają problemów wychowawczych. Ocenę bardzo dobrą mogą otrzymać uczniowie, którzy mają do 3 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych i spóźnień.

5 najczęstszych problemów z zachowaniem małego dziecka – jak je pokonać? 
5 najczęstszych problemów z zachowaniem małego dziecka – jak je pokonać?  [6 zdjęć]

Niejeden rodzic natrafił na trudności wynikające z „niewłaściwego” zachowania dziecka. Najczęstsze problemy

zobacz galerię

3.3. Dobra ocena z zachowania

Ocena dobra jest przyznawana uczniom, którzy spełniają kryteria wyższych ocen, jednak robią to nieco słabiej, są mniej punktualni, mniej odpowiedzialni i w mniejszym stopniu wywiązują się ze szkolnych obowiązków.

Nie reprezentują swojej szkoły w konkursach czy olimpiadach. Uczeń z oceną dobrą może mieć do 5 godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.

3.4. Poprawna ocena z zachowania

By otrzymać ocenę poprawną z zachowania uczeń powinien wywiązywać się ze swoich szkolnych obowiązków, starać się prezentować poprawną postawę, nie ulegać nałogom (np. palenia tytoniu) i dbać o mienie szkoły.

W ciągu półrocza może mieć do 20 godzin nieusprawiedliwionych oraz spóźnień. Powinien używać poprawnej polszczyzny i nie stosować wulgaryzmów.

3.5. Nieodpowiednia ocena z zachowania

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się ze szkolnych obowiązków, ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych oraz wiele spóźnień. Używa wulgarnych słów, jego zachowanie wobec klasy i nauczycieli jest nieodpowiednie.

Uczeń z nieodpowiednim zachowaniem nie przestrzega zasad życia społecznego, naraża innych i siebie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub nawet życia, jego wygląd zewnętrzny zaś budzi obiekcje.

„Niegrzeczne dzieci. 9 kroków do posłuszeństwa”
„Niegrzeczne dzieci. 9 kroków do posłuszeństwa”

Profesor George M. Kapalka pokazuje, jak skutecznie nauczyć dziecko samokontroli. Proponuje rodzicom

przeczytaj artykuł

3.6. Naganna ocena z zachowania

Ostatnią i najgorszą z możliwych jest ocena naganna, Otrzymuje ją uczeń, który pretenduje do oceny nieodpowiedniej, jednak jego zachowanie jest jeszcze gorsze. Taki uczeń zagrożony jest niedostosowaniem społecznym, jest z nim wiele problemów, nie tylko wychowawczych.

Uczeń z oceną naganną zazwyczaj boryka się z problemami natury emocjonalnej. Nie wywiązuje się ze szkolnych obowiązków, jego zachowanie jest powodem skarg nauczycieli i dzieci. Ulega nałogom, niszczy szkolne mienie, nie dba o kulturę wypowiedzi, o siebie ani o innych. Zdarza mu się wchodzić w konflikt z prawem.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze