Dysgrafia u dzieci

Pisanie wydaje się większości z nas bardzo prostą czynnością. Jest ona jednak bardzo złożona: wymaga odpowiedniej koordynacji ruchowej, zręczności, znajomości języka, a także interpretacji tego, co widzimy i słyszymy. Dysgrafia uniemożliwia prawidłowe skoordynowanie tych wszystkich czynników i utrudnia, a nawet uniemożliwia, pisanie. Poważnie utrudnia to życie dziecku, szczególnie, że najczęściej osoby z dysgrafią nie mają żadnych deficytów intelektualnych, a rozwój dziecka pod każdym innym względem jest poprawny.

Polecane wideo:

Co to jest dysgrafia?

Dysgrafia to zaburzenie umiejętności pisania. Pismo dziecka z tym zaburzeniem jest nie do odczytania, pojawiają się charakterystyczne błędy - dziecko "pisze tak, jak słyszy". Nie oznacza to jednak, że niewyraźne pisanie to zawsze dysgrafia. Na pisanie ma także wpływ ogólny rozwój dziecka.

Dysgrafik

Dysgrafia uniemożliwia prawidłowe skoordynowanie tych wszystkich czynników i utrudnia, a nawet uniemożliwia, pisanie.

Tak jak wszystkie zaburzenia uczenia się, dysgrafia często nie zostaje wyleczona lub pozostawia ślad w psychice dziecka. Z czasem, nieleczona dysgrafia może także objawiać się inaczej.

Dysgrafia może być wywołana takimi a nie innymi predyspozycjami dziecka lub zaniedbaniami w edukacji. Pierwszy rodzaj to dysgrafia określona, jej przyczyny to:

 • zła koordynacja,
 • zaburzenia zdolności językowych,
 • zaburzenia przetwarzania informacji,
 • problemy w interpretacji informacji słyszanych lub widzianych.

Drugi rodzaj dysgrafii to dysgrafia nieokreślona, wywołują ją:

Charakterystyczny dla dysgrafii nieokreślonej jest fakt, że psychiczny rozwój dziecka nie jest taki jak powinien. Przy dysgrafii określonej bardzo często zdarza się, że dziecko ma inteligencję ponad przeciętną, a problemy szkolne wynikają tylko z utrudnień w przelewaniu myśli na papier lub niewyraźnym pisaniu.

Przyczyny i rodzaje dysgrafii

Trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną dysgrafii. Na pewno ważne są w tym przypadku geny. Większość dzieci z dysgrafią ma chorych na dysgrafię rodziców lub rodzeństwo. Jeśli dysgrafia pojawia się w wieku dorosłym, jest wywołana problemami neurologicznymi.

Dysgrafia często towarzyszy innym chorobom, takim jak:

Istnieją 3 rodzaje dysgrafii, o różnych objawach i przyczynach:

 • dysgrafia dyslektyczna,
 • dysgrafia motoryczna,
 • dysgrafia przestrzenna.

Dysgrafia dyslektyczna objawia się wyjątkowo niewyraźnym pismem. Poza tym, dziecko "pisze tak, jak słyszy": zawsze używa bezdźwięcznych głosek na końcu wyrazu, tak jak jest to wymawiane w języku polskim i robi błędy ortograficzne. Jeśli dziecko z dysgrafią dyslektyczną przepisuje tekst, nie ma problemu z błędami.

Dysgrafia wywołana problemami z motoryką to z kolei głównie problemy z pisaniem - a także przepisywaniem. Problemem jest tu brak koordynacji ruchowej, a nie nieumiejętność zapamiętania i stosowania prawidłowej pisowni. Dziecko z taką dysgrafią nie robi wielu błędów, pismo jest natomiast nieczytelne. Często zdarzają się także trudności z narysowaniem linii prostej.

Dysgrafia, która wynika z zaburzeń orientacji przestrzennej dziecka oznacza, że pismo będzie niewyraźne, a dziecko nie będzie w stanie poprawnie przepisać tekstu. Błędów w pisowni będzie natomiast niewiele.

Objawy dysgrafii

Wczesne objawy dysgrafii:

 • nieprawidłowe, kurczowe trzymanie długopisu w ręce;
 • unikanie zadań wymagających od dziecka napisania czegoś lub namalowania;
 • problemy z nadawaniem literom odpowiednich kształtów;
 • nierówne odstępy między literami i słowami;
 • problemy z odróżnieniem wielkich od małych liter;
 • trudności w pisaniu w linijkach;
 • problemy z narysowaniem prostej linii;
 • szybkie zmęczenie podczas pisania.

Objawy dysgrafii u dziecka w wieku szkolnym:

 • nieczytelne pismo;
 • część liter pochylona w lewo, część w prawo, podczas gdy niektóre są proste;
 • używanie raz małych a raz wielkich liter;
 • niejednolity rozmiar liter;
 • problemy z wymyśleniem słów do napisania;
 • koncentracja na samym pisaniu, podczas gdy dziecko nie rozumie sensu tego, co pisze;
 • mówienie na głos tego, co dziecko chce napisać;
 • omijanie słów, niekończenie zdań.
 • Objawy dysgrafii u dorosłych i młodzieży:
 • problemy przelewaniem myśli na papier;
 • trudności ze zrozumieniem tego, co już zostało napisane;
 • problemy z gramatyką i składnią;
 • rozdźwięk między tym, co dana osoba jest w stanie napisać, a tym, co rzeczywiście wie (przy sprawdzeniu ustnym).

Czasem pisanie dla dysgrafika to - dosłownie - męka. Pisanie wywołuje fizyczny ból rozpoczynający się w piszącej ręce, który później rozchodzi się po całym ciele. Bardzo często osoba z dysgrafią nie przyznaje się do tego w obawie, że nie zostanie zrozumiana. Na szczęście, taki ból pojawia się tylko podczas pisania ręcznego. Nie jest to problem podczas pisania na wszelkiego rodzaju klawiaturach.

Leczenie dysgrafii

Są trzy drogi leczenia dysgrafii:

 • dodatkowe ćwiczenia i zajęcia mające na celu doskonalenie pisania i umiejętności z nim związanych,
 • zmiana wymagań w stosunku do dotkniętej dysgrafią osoby, np. obniżenie wymagań co do estetyki pisma,
 • zamiana pisania na inną formę ekspresji i prezentacji wiedzy (np. forma ustna lub pisanie na komputerze, jeśli problemem są zdolności motoryczne).

W przypadku dysgrafii spowodowanej zaburzeniami motorycznymi, należy ćwiczyć koordynację ruchową dziecka.

To, który sposób radzenia sobie z dysgrafią zostanie użyty, powinien zależeć od konkretnego przypadku. W leczenie dysgrafii powinien zaangażować się specjalista, ale także najbliższe osoby. Trzeba obserwować rozwój dziecka i w miarę możliwości mu pomagać.

Dysgrafia to choroba, która często towarzyszy przez całe życie - niewyleczona, lub w trudnych wspomnieniach. Dlatego bardzo ważna jest jak najwcześniejsza diagnoza i rozpoczęcie leczenia, aby dysgrafia nie zdążyła wywołać szkód w życiu dziecka.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Dysleksja
Dysleksja

Diagnozowanie dysleksji

Proces diagnostyczny dysleksji rozwojowej jest skomplikowany i dość trudny, gdyż wymaga zebrania wielu różnych informacji na temat dziecka (...) i jego efektów nauczania. Rzetelna diagnoza dysleksji może być postawiona...

Dysleksja

Dyslektyk

Dyslektyk

Co dziesiąty uczeń ma trudności w szkole z powodu dysleksji.

Dysleksja

Przyczyny dysleksji

Przyczyny dysleksji

Dysleksja jest zaburzeniem rozwojowym upośledzającym zdolność dziecka do nauki czytania i pisania. Skuteczna pomoc zależy od jak najwcześniejszego (...) w sylabizowaniu, czytaniu, i to mimo prawidłowego IQ, zgodnego z wiekiem. Dysleksja...

Dysleksja

Objawy dysleksji

Dysleksja rozwojowa bywa inaczej określana jako specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Wynika najczęściej z zakłóceń pracy ośrodkowego (...) analizatora słuchowego. Ze względu na różne przyczyny dysleksji...

Dysleksja

Ćwiczenia dla dyslektyków

, nie umie sporządzić notatki, nie pojmuje zasad ortograficznych. Jak pomóc dziecku z dysleksją? Nie wolno porównywać ucznia dyslektycznego do innych (...) systematyczny trening zarówno w szkole, jak i w domu. Co ćwiczyć? Warto pamiętać,...

Dysortografia

Dysgrafik

Dysgrafik

Dysgrafia uniemożliwia prawidłowe skoordynowanie tych wszystkich czynników i utrudnia, a nawet uniemożliwia, pisanie.

Problemy ucznia

Dysleksja

Dysleksja u dzieci jest zaburzeniem objawiającym się trudnościami w nauce czytania i pisania. Ze względu na dobry stopień rozwoju intelektualnego (...) , brak poważnych wad wzroku czy słuchu oraz schorzeń neurologicznych u dziecka,...

Niepowodzenia szkolne

Problemy z pisaniem

pięcio- i sześciolatków pojawiła się niebezpieczna wzrostowa tendencja do wtórnej dysgrafii z powodu złego przygotowania manualnego dzieci do nauki (...) pod względem manualnym do chwytania długopisów, ołówków i kredek....

Uczeń

Problemy ucznia

zaburzenia rozwojowe. Dotyczą one głównie umiejętności szkolnych i językowych. Dzieci przejawiające takie ograniczenia nie mogą osiągnąć, adekwatnego (...) . Biorąc pod uwagę obowiązujące metody nauczania, inteligencję dziecka,...

Niepowodzenia szkolne

Problemy z czytaniem

Problemy z czytaniem zwykło się określać mianem dysleksji. Pierwsze kłopoty z czytaniem u dzieci ujawniają się na początku ich kariery szkolnej (...) jak dysgrafia (niski poziom graficzny pisma, koślawe litery) czy dysortografia...