Dysleksja

Dysleksja u dzieci jest zaburzeniem objawiającym się trudnościami w nauce czytania i pisania. Ze względu na dobry stopień rozwoju intelektualnego, brak poważnych wad wzroku czy słuchu oraz schorzeń neurologicznych u dziecka, a także prawidłową opiekę dydaktyczną i środowiskową, nauka czytania i pisania powinna przebiegać prawidłowo. Mimo spełnienia wszystkich wymogów i warunków, problemy z czytaniem i pisaniem jednak się pojawiają. Dlaczego?

Co to jest dysleksja?

Dysleksja występuje w różnym nasileniu u kilkunastu procent populacji. Dysleksja to nie choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe życie. Dlatego ważne jest wyćwiczenie różnych strategii postępowania, dzięki którym dysleksja nie będzie przeszkadzać w życiu codziennym. Powinna w tym pomóc terapia pedagogiczna. Im wcześniej się zacznie, tym lepiej dla dziecka.

Polecane wideo:

Dyslektyk

Co dziesiąty uczeń ma trudności w szkole z powodu dysleksji.

Przyczyny dysleksji nie zostały do tej pory dokładnie poznane. Opisano jednak wiele cech różniących dyslektyków od nie-dyslektyków, m.in. inny rozkład aktywności mózgu w czasie wykonywania prostych ćwiczeń językowych. Te informacje jednoznacznie potwierdzają, że dysleksja u dzieci ma podłoże biologiczne.

Dysleksja to termin stosowany zwykle w stosunku do osób dorosłych lub przynajmniej nastolatków. W przypadku dzieci poniżej 10. roku życia mówi się raczej o tzw. dysleksji rozwojowej. Dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń. Należą do nich:

  • dysleksja – rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiające się zarówno zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści;
  • dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, robienie błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad ortograficznych;
  • dysgrafia – niski poziom graficzny pisma, koślawość liter, różna ich wielkość i niewłaściwe rozmieszczenie w linijkach;
  • dyskalkulia – problemy z pojęciem liczby, porównywaniem liczebności zbiorów, wykonywaniem rachunków matematycznych.

Objawy dysleksji

Nauka czytania małego dziecka często przebiega powoli. Tym jednak nie należy się zrażać. Dziecko dopiero poznaje literki i uczy się je składać w znaczące cząstki, jakimi są wyrazy. Nauka czytania i pisania już u sześcioletniego dziecka powinna przebiegać jednocześnie z rozumieniem poznawanej treści. Jeśli dziecko nie rozumie tego, co czyta, ma problemy ze składaniem liter w wyrazy, a wyrazów w zdania, można mieć podejrzenia o dysleksję.

Objawy sugerujące dysleksję można wykryć już u przedszkolaków, jednak rzetelną diagnozę można postawić dopiero po 10. roku życia. Po 10. roku życia dzieci, u których utrzymują się objawy dysleksji, powinny zostać skierowane na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dopiero wtedy można jednoznacznie zdiagnozować dysleksję.

Dzieci ryzyka dysleksji powinny być wykryte przez nauczycieli w szkole lub przedszkolu. Nauczyciele powinni umieć porównywać możliwości dziecka z jego osiągnięciami i osiągnięciami jego rówieśników. Dziecko ryzyka dysleksji powinno zostać poddane diagnozie, a następnie terapii. Dzieci ze stwierdzoną dysleksją mogą ubiegać się o opinię o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych do dysfunkcji ucznia.

Im wcześniej dysleksja zostanie wykryta i zdiagnozowana, tym łatwiej jest jej przeciwdziałać. Optymalny dla dzieci wariant to wykrycie u nich ryzyka dysleksji jeszcze w przedszkolu, a najpóźniej w klasie zerowej, i skierowanie ich na dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Joanna Krocz, około miesiąca temu

Problemy ucznia

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Dysleksja
Dysleksja

Diagnozowanie dysleksji

Proces diagnostyczny dysleksji rozwojowej jest skomplikowany i dość trudny, gdyż wymaga zebrania wielu różnych informacji na temat dziecka (...) i jego efektów nauczania. Rzetelna diagnoza dysleksji może być postawiona...

Dysleksja

Dyslektyk

Dyslektyk

Co dziesiąty uczeń ma trudności w szkole z powodu dysleksji.

Dysleksja

Przyczyny dysleksji

Przyczyny dysleksji

Dysleksja jest zaburzeniem rozwojowym upośledzającym zdolność dziecka do nauki czytania i pisania. Skuteczna pomoc zależy od jak najwcześniejszego (...) w sylabizowaniu, czytaniu, i to mimo prawidłowego IQ, zgodnego z wiekiem. Dysleksja...

Dysleksja

Ćwiczenia dla dyslektyków

, nie umie sporządzić notatki, nie pojmuje zasad ortograficznych. Jak pomóc dziecku z dysleksją? Nie wolno porównywać ucznia dyslektycznego do innych (...) systematyczny trening zarówno w szkole, jak i w domu. Co ćwiczyć? Warto pamiętać,...

Dysleksja

Objawy dysleksji

Dysleksja rozwojowa bywa inaczej określana jako specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Wynika najczęściej z zakłóceń pracy ośrodkowego (...) analizatora słuchowego. Ze względu na różne przyczyny dysleksji...

Dysleksja

Dysgrafia u dzieci

Pisanie wydaje się większości z nas bardzo prostą czynnością. Jest ona jednak bardzo złożona: wymaga odpowiedniej koordynacji ruchowej, zręczności, znajomości języka, a także interpretacji tego, co widzimy i słyszymy. Dysgrafia uniemożliwia prawidłowe...

Niepowodzenia szkolne

Problemy z czytaniem

Problemy z czytaniem zwykło się określać mianem dysleksji. Pierwsze kłopoty z czytaniem u dzieci ujawniają się na początku ich kariery szkolnej (...) złożyć głosek w słowa, nie rozumie treści przeczytanego tekstu. Dysleksja...

Uczeń

Problemy ucznia

specyficzne rozwojowe zaburzenia uczenia się nazywane są wspólnym mianem dysleksji rozwojowej. Poszczególne rodzaje mogą występować osobno lub łączyć (...) się ze sobą. Zaburzenia te obejmują trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia),...

Newsy

Naukowcy odkryli zasady nauki języka u dzieci

powszechnych jest dysleksja, co obejmuje trudności w czytaniu i interpretacji słów, liter i innych symboli. Teraz nowe badanie z Uniwersytetu Missouri (...) może rozumieć jej cały sens. Cowan uważa, że osoby z zaburzeniami językowymi,...