Dyskalkulia

Dyskalkulia to dysfunkcja oznaczająca trudności w nauce podstawowych umiejętności matematycznych. Oznacza ona nie tylko spore problemy w szkole, lecz także wiąże się z trudnościami w sytuacjach w życiu codziennym, gdzie wykorzystuje się zdolności matematyczne, czyli określanie czasu, szacowanie cen produktów podczas zakupów, określanie temperatury czy prędkości.

Rodzaje i objawy dyskalkulii

Wyróżnia się następujące rodzaje dyskalkulii:

Polecane wideo:

 • Dyskalkulia ilościowa – objawiająca się trudnościami w liczeniu,
 • Dyskalkulia jakościowa – oznacza trudności w pojmowaniu procesów matematycznych i orientacji przestrzennej,
 • Dyskalkulia mieszana – łączy objawy charakterystyczne dla dyskalkulii ilościowej i jakościowej.

Dyskalkulię można podejrzewać, jeśli występują problemy z:

 • pojmowaniem teorii matematycznych wykładanych na zajęciach szkolnych,
 • ocenami z matematyki - dziecko stale uzyskuje złe stopnie mimo starań,
 • obliczeniem należnej reszty podczas zakupów i w banku – wydawanie i przyjmowanie,
 • skuteczną nauką abstrakcyjnych pojęć, takich jak czas, kierunek,
 • podawaniem aktualnej godziny,
 • orientacją, jaka ilość czasu upłynęła,
 • określeniem kolejności przeszłych lub przyszłych wydarzeń,
 • orientacją w terenie,
 • określaniem kierunków,
 • odczytywaniem mapy,
 • pojmowaniem procesów mechanicznych,
 • nauką pojęć muzycznych,
 • grą zespołową, w której ważna jest kolejność lub która wymaga śledzenia innych zawodników lub wyniku w trakcie trwania gry,
 • szeregowaniem szczegółowych informacji,
 • zapamiętaniem teorii i wzorów koniecznych do obliczeń.

Przyczyny dyskalkulii rozwojowej

Szkoły obecnie wspierają dzieci ze zdiagnozowaną dyskalkulią, a dysfunkcja ta wywołuje coraz większe zainteresowanie. Jednak mimo tego, nie została jeszcze precyzyjnie określona jej przyczyna. Dysfunkcja na złożoną naturę i uznaje się, że może mieć kilka powodów pojawiania się. Są to:

 • czynniki poznawcze,
 • styl uczenia niedopasowany do osobowości ucznia,
 • brak wrodzonych zdolności matematycznych,
 • opóźnienie rozwoju mowy, koniecznego do poznania matematyki – odpowiedniego słownictwa, składni,
 • nieodpowiednie operowanie wiedzą.

Badania wykonane na grupie dyslektyków pokazały, że 60 % dyslektyków ma trudności z matematyką i liczeniem, 40% nie ma żadnych problemów ( 11% z nich ma wysoce rozwinięte zdolności matematyczne, 29% ma zdolności matematyczne zbliżone do osób bez dysleksji). Zatem dysleksja nie zawsze oznacza trudności w matematyce, choć okazuje się, ze obie dysfunkcje dość często wstępują wspólnie.

Trudno jest oszacować jak duża liczba osób choruje na tę dysfunkcję, ponieważ wiele osób może nie wiedzieć, że ta dysfunkcja właśnie ich dotyczy lub że istnieje coś takiego jak dyskalkulia. Poza tym, wiele osób ma problemy z matematyką, ale odpowiedź na pytanie, ile z nich cierpi na dyskalkulię, nie jest łatwa. Ostatnie badania wskazują, że nawet około 4 % uczniów ma objawy charakterystyczne dla tej dysfunkcji, co oznacza ze w każdej klasie może się znajdować jeden lub dwóch uczniów z dyskalkulią. Osoby takie mogą wykazywać zdolności w innych dziedzinach i być prawidłowo rozwinięte intelektualnie.

Ewa Janeczko, ponad rok temu

Problemy ucznia

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Dyskalkulia
Dyskalkulia

Problemy z liczeniem

Problemy z liczeniem - tak ogólnie określa się dyskalkulię rozwojową. Niestety, trudności w zakresie rachowania nie ograniczają (...) się tylko do nieumiejętności dokonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych - dodawania,...

Dyskalkulia

Akalkulia - na czym polega?

Akalkulia - na czym polega?

. Na czym polega akalkulia i jak można ją leczyć? Diagnozowanie akalkulii Bardzo często ludzie mylą akalkulię z dyskalkulią. Czym różnią się te dwa (...) zaburzenia? Dyskalkulia ma charakter rozwojowy, tzn. powstaje...

Dyskalkulia

Problemy z matematyką u dzieci

Problemy z matematyką u dzieci

Problemy z liczeniem - tak ogólnie określa się dyskalkulię rozwojową. Niestety, trudności w zakresie rachowania nie ograniczają

Dyskalkulia

Polscy trzecioklasiści nie potrafią liczyć

Polscy trzecioklasiści nie potrafią liczyć

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił właśnie wyniki zeszłorocznego ogólnopolskiego badania kompetencji trzecioklasistów (K3) w zakresie umiejętności polonistycznych i matematycznych. Okazuje się, że chociaż część humanistyczna nie sprawiała im większych...

Dyskalkulia

Problemy z matematyką

zdolności matematycznych. Czy problemy z matematyką u ucznia zawsze muszą wskazywać na dyskalkulię? Rodzaje dyskalkulii Przez wiele lat problemy (...) umiejętności matematycznych wraz z wiekiem. W ten sposób powstaje...

Uczeń

Problemy ucznia

się ze sobą. Zaburzenia te obejmują trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia (...) i sprzyjających warunków społeczno-kulturalnych. Spowodowana jest ona zaburzeniem podstawowych...

Problemy ucznia

Dysleksja

rozmieszczenie w linijkach; dyskalkulia - problemy z pojęciem liczby, porównywaniem liczebności zbiorów, wykonywaniem rachunków matematycznych. Objawy

Uczeń

i pedagog szkolny. Dysponują oni odpowiednią wiedzą, by wyłapać takie problemy, jak dysortografia, dysleksja czy dyskalkulia.