Uznanie dziecka

Uznanie dziecka to procedura prawna, którą określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 72. Stanowi ona sposób ustalenia ojcostwa, kiedy ojciec dziecka wyraża wolę uznania dziecka i deklaruje: „Tak, to jest moje dziecko”. Jeżeli dziecko rodzi się poza związkiem małżeńskim, mężczyzna, z którym kobieta poczęła dziecko, nie jest automatycznie uznawany za ojca noworodka. Taka sytuacja wymaga formalnego uznania dziecka przez mężczyznę przed odpowiednim organem prawnym – przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, sądem opiekuńczym, poza granicami Polski przed polskim konsulem albo przed notariuszem, kiedy życiu ojca lub dziecka zagraża niebezpieczeństwo. Zadeklarowanie ojcostwa przez mężczyznę wymaga potwierdzenia oświadczenia przez matkę dziecka.

Polecane wideo:

Kim jest tata?

Samotne macierzyństwo

Matka, która zostaje sama jeszcze przed narodzinami dziecka, potrzebuje szczególnego wsparcia bliskich.

Każdy szkrab ma mamę i tatę. Niestety wielu niedojrzałych mężczyzn nie chce uznać dzieci, które poczęli, np. w wyniku „jednorazowego skoku w bok”. Jeżeli maluszek rodzi się w związku małżeńskim, sytuacja jest jasna i klarowna. Jeśli jednak zachodzi domniemanie, że doszło do zdrady małżeńskiej, zachodzi konieczność ustalenia ojcostwa. Matka dziecka może wytoczyć mężczyźnie proces sądowy o ustalenie ojcostwa, domagać się wykonania badań genetycznych i przedstawić roszczenia majątkowe w związku z faktem ojcostwa (np. kwestie obowiązku płacenia alimentów na dziecko). Trzeba pamiętać jednak o tym, że podczas trwania postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa nie można uznać dziecka, jak również nie można uznać dziecka w okolicznościach, kiedy dziecko osiągnie wiek pełnoletniości. Mężczyzna może uznać dziecko poczęte, które jeszcze się nie narodziło a także uznać dziecko, które umarło przed osiągnięciem pełnoletniości, w czasie pół roku od momentu jego śmierci aż do dnia, w którym dziecko ukończyłoby 18 lat. Mężczyzna, mający zdolność do czynności prawnych, uznając dziecko, musi uzyskać zgodę matki dziecka. Jego deklaracja ojcostwa nie wymaga udowodnienia ani uprawdopodobnienia, iż jest ojcem biologicznym uznawanego dziecka. Inaczej sytuacja przedstawia się w sytuacji powództwa mężczyzny o ustalenie ojcostwa. Uznanie dziecka pociąga za sobą określone konsekwencje rodzinno-prawne, wychowawcze, jak i w kwestii dziedziczenia.

Unieważnienie uznawania dziecka

O unieważnienie ojcostwa może wystąpić mężczyzna, który wcześniej uznał dziecko, matka dziecka oraz samo dziecko po osiągnięciu pełnoletniości. Unieważnienie uznania dziecka nie może jednak nastąpić po śmierci dziecka ani po przekroczeniu przez dziecko wieku pełnoletniości. Mężczyzna, dowiedziawszy się, że nie jest biologicznym ojcem uznanego przez siebie dziecka, wytacza powództwo przeciwko dziecku, jak i matce dziecka, kiedy kobieta żyje. Kobieta może sama domagać się unieważnienia ojcostwa mężczyzny, wytaczając powództwo przeciw dziecku i mężczyźnie, który je uznał. Może to zrobić w czasie pół roku od momentu, kiedy dowiedziała się, że dany mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka. Dziecko może również samo domagać się zniesienia uznania go przez domniemanego ojca, kiedy dowie się, że mężczyzna nie jest ojcem biologicznym. Może wytoczyć proces w ciągu trzech lat po osiągnięciu pełnoletniości matce i mężczyźnie, który je uznał, a jeśli oboje nie żyją to powództwo składa przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Każdej kobiecie, nawet decydującej się nasamotne rodzicielstwo, powinno zależeć na tym, by dziecko miało ojca i domagać się, by ojciec biologiczny uznał poczęte dziecko. Nikt chyba nie chciałby oglądać swojej metryki, na której widnieje adnotacja: „Ojciec nieznany”. Łatwo wówczas o problemy emocjonalne, psychiczne i kryzys tożsamości. Nigdy bowiem nie uwolnimy się od pytania: „Kim jest mój ojciec? Jakie są moje korzenie?”.

Bibliografia

  • Ignatowicz J., Prawo rodzinne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, ISBN 83-87558-97-4.
  • Krzemiński Z., Ojcostwo i alimenty. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7526-872-0.

Samotne rodzicielstwo

Komentarze

dyskusje na forum

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 5 dni temu

5
Artykuły Uznanie dziecka
Uznanie dziecka

Co to jest badanie DNA?

określonych nukleotydów znalazło się w niekodujących fragmentach DNA ojca i dziecka. Wynik badania podaje się w liczbach, które oznaczają liczbę powtórzeń (...) się, ile powtórzeń określonych nukleotydów znalazło się w niekodujących...

Uznanie dziecka

Zaprzeczenie ojcostwa

, w której wykazuje się, że osoba uznawana w oczach prawa za ojca dziecka (zwykle jest to mąż lub partner matki dziecka) nie jest nim. Kto może wnioskować (...) ojcostwa? W niektórych sytuacjach prawo obowiązujące...

Uznanie dziecka

Ustalanie ojcostwa

Ustalanie ojcostwa

Istnieją różne sytuacje partnerskie, w których pojawienie się wątpliwości co do ojcostwa dziecka stanowić może poważny problem i jest źródłem wielu (...) był (//parenting.pl/portal/rola-ojca-w-wychowaniu-dziecka). Np....

Tematy na czasie

O chwaleniu

. Nie znam dziecka, które nie chciałoby zasłużyć na uznanie rodzica. Aby to osiągnąć są w stanie zrobić wiele, by mama i tata byli zadowoleni. Zdecydowanie (...) Pochwały są zawsze bardziej skuteczne od krytyki. Nasze...

Gry i zabawy

Konkurs "Minka Miesiąca" WP parenting

Konkurs "Minka Miesiąca" WP parenting

i nieprzerwanie. Początkowo Komisja Konkursowa wybierała zdjęcie dziecka, którego minka była najciekawsza, najzabawniejsza i najbardziej wpadała w oko (...) nam zdjęcia swoich dzieci na adres mailowy. Następnie publikowaliśmy...

Patronaty

„Za niebieskimi drzwiami" z rekordowym wynikiem w kinach!

„Za niebieskimi drzwiami" z rekordowym wynikiem w kinach!

polskiego bestsellera zdobyła uznanie nie tylko dzieci i ich rodziców, ale także krytyków oraz jurorów międzynarodowych festiwali. „Za niebieskimi drzwiami (...) się przełamać rubikon, komunikując w nowoczesny sposób...

Niemowlę

Nastoletnie matki - jakie mają prawa?

biologiczny dziecka wykazał swe ojcostwo przez uznanie dziecka lub też sądowe ustalenie, a sąd rodzinny nie pozbawił go władzy rodzicielskiej, to on wykonuje ją wobec dziecka i nie ma...

Zakupy dla malucha

Przytulanki dla dzieci

dostarczają maluchom wiele rozrywki, a długie zabawy pochłaniają całkowicie ich uwagę. Z wiekiem uznanie dzieci zyskują coraz bardziej złożone i wyrafinowane akcesoria, ale przez pierwsze lata życia nic nie może się...