Trwa ładowanie...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Alimenty przysługują osobie, której zostały zasądzone z tytułu samotnego rodzicielstwa. Płacenie jest obowiązkiem prawnym, a uchylanie się od ich uiszczenia jest karalne. Niestety zdarza się, że egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna. Wówczas obowiązek alimentacyjny przejmuje państwo.

Zobacz film: "Jak zadbać o prawidłowe relacje z dzieckiem?"

spis treści
Alimenty z funduszu
Alimenty z funduszu

Alimenty przysługują osobie, której zostały zasądzone z tytułu samotnego rodzicielstwa.

zobacz galerię

1. Bezskuteczność egzekucji

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów lub nie istnieje możliwość wszczęcia egzekucji wobec osoby mającej obowiązek ich płacenia.

Mogą więc starać się o nie:

 • Rodzic samotnie wychowujący dziecko,
 • Osoba pozostająca w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej trzech miesięcy,
 • Osoba ucząca się, która zasądzone alimenty od jednego lub dwojga rodziców,
 • Osoba będąca w związku małżeńskim z osobą, która jest całkowicie ubezwłasnowolniona.

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Przy obliczaniu miesięcznych dochodów rodziny bierze się pod uwagę zarobki wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo. Jeżeli więc rodzic związał się z nowym partnerem, bierze się pod uwagę również jego zarobki.

2. Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje dziecku do ukończenia przez nie 18. roku życia lub do ukończenia przez nie 25. roku życia w czasie kontynuowania dalszej nauki. Warto też wiedzieć, że w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecku przysługują alimenty bezterminowo.

3. Komu nie przysługują świadczenia z funduszu?

Osobom, które ukończyły 18. rok życia i posiadają własne dziecko nie zostanie przyznana zaliczka alimentacyjna. Alimenty nie przysługują również osobom, które zawarły związek małżeński. Wstrzymanie alimentów może wystąpić również w przypadku, gdy dziecko zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

4. Ile na dziecko?

Przy dochodzie wyższym niż 291,5 zł na osobę:

 • 170 zł na dziecko - gdy w rodzinie jest jedno dziecko lub dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 250 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy w rodzinie jest jedno dziecko lub dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 120 zł na dziecko - gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 170 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki.

Przy dochodzie niższym niż 291,50 zł na osobę:

 • 300 zł na dziecko - gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 380 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 250 zł na dziecko - gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 300 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki.

5. Jak starać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Decyzję o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty składane wraz z wnioskiem o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów oraz zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie istnieje,
 • Aktualne zaświadczenie szkoły potwierdzające naukę, gdy dziecko skończyło 18 lat,
 • Oświadczenie, że dziecko nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, nie zawarło związku małżeńskiego i nie jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • Oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za ubiegły rok,
 • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • Kserokopię dokumentu tożsamości,
 • Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka bądź rodzica dziecka.
Następny artykuł: Uznanie dziecka

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.