Pęknięcie szyjki macicy

Pęknięcie szyjki macicy podczas porodu naturalnego zwykle rozpoczyna się od jej zewnętrznego ujścia i biegnie bocznie ku górze. Pęknięcie szyjki macicy może sięgać aż do jej ujścia wewnętrznego i grozi krwawieniami porodowymi. Jeśli występuje uszkodzenie gałęzi szyjkowej odchodzącej od tętnicy macicznej, może wystąpić silne krwawienie z dróg rodnych, a nawet krwotok. Przy mocnym pęknięciu szyjki macicy dochodzi często do szerokiego i głębokiego uszkodzenia przymacicz.

Polecane wideo:

Przyczyny i objawy pęknięcia szyjki macicy

Komplikacje porodu - pęknięcie szyjki macicy

Pęknięcie szyjki macicy podczas porodu naturalnego zwykle rozpoczyna się od jej zewnętrznego ujścia i biegnie bocznie ku górze. Pęknięcie szyjki macicy...

Niebezpieczne, wysokie pęknięcie szyjki macicy jest prawie zawsze związane z użyciem siły, np. w trakcie przedwczesnej, nieprawidłowo wykonanej operacji położniczej (m.in. użycie kleszczy położniczych lub wyciągacza próżniowego). Pęknięcie szyjki macicy może nastąpić zwłaszcza wtedy, gdy nie dojdzie do całkowitego rozwarcia szyjki macicy lub gdy konieczne jest wykonanie okołoporodowego zabiegu położniczego. Pęknięcie występuje zazwyczaj na boku szyjki i ma linijny przebieg. Pojawia się przeważnie po jednej stronie szyjki macicy. Przypadki obustronnego uszkodzenia szyjki macicy zdarzają się niezwykle rzadko.

Charakterystycznym objawem pęknięcia szyjki macicy podczas porodu jest krwawienie z dróg rodnych. Czasami zdarza się jednak, że nawet głębokie uszkodzenia szyjki macicy nie krwawią. Pęknięcie szyjki macicy przebiegające z uszkodzeniami tętnic może skutkować bardzo silnymi krwotokami. Nierozpoznane i niezaopatrzone pęknięcie szyjki macicy grozi krwawieniami połogowymi, zakażeniami poporodowymi i wystąpieniem gorączki. Do zakażenia dochodzi drogą wstępującą, w wyniku przenikania drobnoustrojów do krwiobiegu i tkanek sąsiadujących. Nawet drobne urazy szyjki macicy stanowią wrota dla bakterii i mogą kończyć się uogólnionym zakażeniem krwi, czyli sepsą, albo dawać nacieki zapalne w przymaciczach.

Diagnostyka i leczenie pęknięcia szyjki macicy

Rozpoznanie pęknięcia szyjki macicy ułatwiają kliniczne objawy, do których zalicza się krwawienia po porodzie, występujące pomimo prawidłowego obkurczania się ścian macicy. Krwawienia z dróg rodnych mają zazwyczaj nasilony charakter. Na uszkodzenia szyjki macicy może również wskazywać stężenie fibrynogenu mieszczące się w granicach normy, a także występowanie atonii macicy. Niedowład macicy spowodowany pęknięciem szyjki można rozpoznać już w trakcie porodu, gdy nagle następują zaburzenia czynności skurczowej macicy lub gwałtowne zatrzymanie akcji porodowej.

Jeśli pęknięcie szyjki macicy zostanie rozpoznane w trakcie porodu naturalnego, postępowaniem z wyboru jest szybkie wydobycie łożyska. Wskazane jest niezwłoczne zszycie uszkodzenia szyjki macicy, zaopatrzenie urazu i zatamowanie ewentualnego krwawienia tętniczego. Gdy pęknięcie szyjki macicy przebiega powyżej jej ujścia wewnętrznego, konieczna jest laparotomia, czyli chirurgiczne otwarcie jamy brzusznej i zaopatrzenie uszkodzenia. Jeśli pęknięcie szyjki macicy jest zaopatrzone odpowiednio wcześnie, rokowanie jest pomyślne. Rokowanie w przypadku przeoczonych pęknięć szyjki macicy jest gorsze, ponieważ wiąże się z możliwością rozwoju późnych powikłań: krwawienia połogowego i wtórnego zakażenia rany szerzącego się na sąsiednie tkanki i grożącego rozwojem posocznicy połogowej.

Joanna Krocz, ponad rok temu

Bibliografia

  • Bręborowicz G.H., (red.), Położnictwo i ginekologia, t. 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3927-6.

Wady porodu domowego

Komentarze

Dyskusje na forum

Artykuły Wady porodu domowego
Czynnik szyjkowy

Szyjka macicy przed okresem

Pozycja szyjki macicy ma związek z etapem cyklu miesięcznego u kobiety. Wiele kobiet sprawdza położenie i cechy szyjki macicy, gdy starają się o dziecko i próbują ustalić czas owulacji....

Masaż szyjki

Rozwarcie macicy

Rozwarcie macicy

Rozwieranie szyjki macicy to proces długotrwały dla rodzącej, która od początku porodu tylko czeka na magiczne 10 cm.

Przyczyny porodu przedwczesnego

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa to niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do wyznaczonego terminu porodu. Pojawia się najczęściej jako efekt uszkodzeń anatomicznych szyjki macicy...

Czynnik szyjkowy

Dolegliwości związane z miesiączką

Dolegliwości związane z miesiączką

Pozycja szyjki macicy ma związek z etapem cyklu miesięcznego u kobiety. Wiele kobiet sprawdza położenie i cechy szyjki macicy, gdy starają się o dziecko i próbują ustalić czas owulacji.

Komplikacje okołoporodowe

Pęknięcie macicy

Pęknięcie macicy należy do bardzo ciężkich i dramatycznych w skutkach, zarówno dla matki, jak i dziecka, powikłań porodu. Zdarza się ono stosunkowo (...) . Najczęściej dochodzi do niego w trakcie porodu, jednak może także...

Pęknięcie macicy

Wizualizacja macicy

Wizualizacja macicy

Wiedza dotycząca tego, jak macica jest zbudowana i jak funkcjonuje, pozwala na pogłębienie wiadomości dotyczących cyklu menstruacyjnego oraz płodności kobiety.

Diagnostyka niepłodności

Histeroskopia - badanie

Histeroskopia - badanie

Histeroskopia to badanie wziernikowe szyjki i jamy macicy. Wykonuje się ją za pomocą histeroskopu, specjalnego wziernika, wprowadzanego przez pochwę do szyjki i jamy macicy.

Przyczyny porodu przedwczesnego

Krwawienie przed porodem

szyjki macicy, pęknięcie macicy, pęknięcie żylaka pochwy, krwawienie z naczyń błądzących, pęknięcie zatoki brzeżnej łożyska, rak szyjki...