Umowa o pracę na zastępstwo a ciąża pracownicy

Umowa o pracę na zastępstwo jest umową na czas określony, co wiąże się z ograniczonymi prawami pracowniczymi. Dotyczy to także kobiet w ciąży, które nie mogą się cieszyć tak wieloma przywilejami prawa pracy jak ciężarne zatrudnione na umowę o pracę. Najważniejszym z nich jest brak obowiązku zatrudnienia kobiety na okres do dnia porodu. Oznacza to, że pracodawca zatrudniający kobietę na umowę o zastępstwo, która zaszła w ciążę, może zwolnić ją wraz z wygaśnięciem umowy.

Polecane wideo:

Umowa o pracę na zastępstwo

Na początku warto przypomnieć, czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że jest to umowa na czas określony, którą zawiera się, by zastąpić danego pracownika, który musiał przerwać pracę z uzasadnionych powodów, np. choroby czy ciąży. Taką umowę o pracę zawiera się na czas tymczasowej nieobecności w pracy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Osoba zatrudniona na zastępstwo ma prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, które opłaca jej pracodawca. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to wynika ono z warunków umowy, ale nie musi być takie samo, jak pracownika, który odszedł na zwolnienie. W przypadku umowy o pracę rozwiązanie następuje zazwyczaj automatycznie w dniu, który został wcześniej ustalony. Sformułowanie nie musi dotyczyć konkretnego dnia, ale być bardziej ogólne, takie jak np. „na czas urlopu wychowawczego danej osoby”. Szczegółowe warunki rozwiązania umowy ustala się jednak podczas jej zawierania, gdyż wtedy dokładnie wyjaśniona zostaje ta kwestia.

Ciąża a umowa na zastępstwo

Pracownica w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może liczyć na szereg przywilejów ze strony pracodawcy. Najważniejsze z nich gwarantują kobiecie, że pracodawca nie rozwiąże z nią umowy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Przywilej ten dotyczy także ewentualnego wymówienia, jakie pojawiło się, gdy kobieta była w ciąży, a jeszcze o tym nie wiedziała i nie poinformowała swojego pracodawcy. Niestety większość tych przywilejów nie dotyczy kobiety, która była zatrudniona na zastępstwo. Zgodnie z przepisami umowa na zastępstwo, która rozwiązywałaby się po 3. miesiącu ciąży, nie jest przedłużana do dnia porodu i wygasa w momencie powrotu zastępowanego pracownika. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej takie rozwiązanie wypaczałoby sens umowy, która odgórnie została zawarta na ustalony czas.

Ciąża a umowa na czas określony

W lepszej sytuacji niż ciężarne zatrudnione na zastępstwo są ciężarne, które posiadają umowę na czas określony, na czas wykonania danej pracy lub na okres próbny, który byłby dłuższy niż miesiąc. W takich przypadkach na pracodawcy spoczywa obowiązek przedłużenia zatrudnienia, które wygasałoby po 3. miesiącu ciąży. Oczywiście pracodawca ma prawo rozwiązać umowę w sytuacjach analogicznych, jak w przypadku umowy o pracę, czyli w przypadku likwidacji firmy lub zwolnień uprawomocnionych ustawą z 13 marca 2003 roku. Pracodawca jest także zobligowany do zmiany godzin pracy pracownicy, jeśli pracuje ona w godzinach nocnych lub zmienić jej warunki pracy, jeśli są one szkodliwe dla zdrowia jej lub dziecka. Możliwe jest także ograniczenie godzin pracy kobiety ciężarnej oraz zwolnienie jej na zlecone przez lekarza badania.

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Umowa o pracę na zastępstwo a ciąża pracownicy
Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Umowa na zastępstwo a ciąża

zatrudnionych na zastępstwo. Czy one także mają specjalne prawa? Praca na zastępstwo w ciąży Umowa o pracę wykonywaną na zastępstwo...

Prawo pracy a ciąża

Ograniczenia ochrony pracowniczej w ciąży

, które są zatrudnione na umowę na zastępstwo. Jest to specyficzny rodzaj umowy na czas określony, która ustaje w momencie powrotu do pracy pracownicy (...) , która znajdował się na uzasadnionym...

Porady prawne dla rodziców

Prawo pracy a ciąża

. W wytyczaniu zakresu praw i przywilejów pracownicy w ciąży istotną rolę odgrywa rodzaj zawartej umowy. Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca (...) nie może wypowiedzieć ani...

Prawo pracy a ciąża

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

. Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży może mieć miejsce w przypadku upadłości firmy, tzw. dyscyplinarki, zatrudnienia na zastępstwo lub na okres krótszy (...) dłuższy niż jeden miesiąc....

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Umowa na czas określony a ciąża

umowa ta uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży. Ciąża a praca W czasie ciąży pracownicom przysługują pewne przywileje. Jeśli kobieta (...)...

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Umowa zlecenia a ciąża

, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie ciąży i następnie w pierwszych miesiącach po porodzie. W wypadku umowy o pracę stanowi to mniejszy problem niż przy innych (...) formach zatrudnienia. Umowa...

Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim

umów na zastępstwo. Pod koniec urlopu macierzyńskiego niejedna kobieta martwi się, czy uda się jej zachować pracę na warunkach sprzed ciąży. Niestety (...) ochronie przed wypowiedzeniem, dlatego pracodawca...

Prawo pracy a ciąża

Pracownica w ciąży - kiedy poinformować szefa?

lekarskie o ciąży nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych, a jedynie potwierdzać fakt ciąży pracownicy. Jednakże pracownica w ciążypowinna (...) jest przedstawienie zaświadczenia...

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Rozwiązanie umowy o prace w trakcie ciąży

Rozwiązanie umowy o prace w trakcie ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje (...) ciężarnym, że nie zostaną one zwolnione...