Trwa ładowanie...

Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Avatar placeholder
28.10.2020 16:44
Urlop macierzyńki przysługuje kobiecie, która urodziła dziecko
Urlop macierzyńki przysługuje kobiecie, która urodziła dziecko (Zdjęcie autorstwa Simon/(CC BY-SA 2.0))

Urlop macierzyński przysługuje kobiecie pracującej w oparciu o umowę o pracę. Jest płatną przerwą w pracy spowodowaną urodzeniem dziecka.

spis treści

1. Urlop macierzyński - zasady

Urlop macierzyński w 2011 roku uległ zmianom pod względem czasu jego trwania. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci w czasie jednego porodu. Pracownicy przysługuje podstawowy urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni, gdy urodzi ona jedno dziecko przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni, gdy urodzi ona dwójkę dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojaczków przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięcioraczków i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zobacz film: "Ciekawe gry i zabawy dla całej rodziny"

Urlop macierzyński może zostać wykorzystany przed porodem, lecz musi to być co najmniej dwa tygodnie. Jeśli kobieta w ciąży nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego to dzień urodzenia dziecka. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu maksymalnego.

2. Urlop macierzyński - wniosek

Kodeks pracy nie przewiduje obowiązku złożenia wniosku o podstawowy urlop macierzyński. Większość pracodawców stawia jednak swoim pracownicom taki wymóg, co uzasadnione jest względami praktycznymi, tzn. znajomością przewidywanej przez lekarza daty porodu, od kiedy należy liczyć termin przysługującego urlopu macierzyńskiego. Jeśli jednak pracownica w ciąży chce wykorzystać urlop macierzyński przed porodem lub ubiega się o dodatkowy urlop macierzyński, wtedy każdorazowo zmuszona jest do złożenia odpowiedniego wniosku u pracodawcy.

Pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego, ale tylko wtedy, gdy z tej części skorzysta ojciec dziecka. Jeśli nie ma pracownika-ojca wychowującego dziecko, z którym pracownica mogłaby podzielić urlop macierzyński albo ojciec odmawia skorzystania z części urlopu macierzyńskiego przysługującego matce-pracownicy, wtedy kobieta musi wykorzystać przysługujący jej urlop w pełnym wymiarze.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze