Umowa na czas określony a ciąża

Jeśli zaszłaś w ciążę, a masz umowę na czas określony, nie martw się na zapas. Przysługują ci niemal takie same prawa jak kobietom zatrudnionym na czas nieokreślony. Różnica przejawia się w postaci szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem pracy przez pracodawcę. Nie może on rozwiązać stosunku pracy lub wypowiedzieć umowy na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia, które miało na celu wypowiedzenie umowy.

Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży

Umowa na czas określony charakteryzuje się konkretnym terminem, w którym ma nastąpić zakończenie stosunku pracy. Często umowy tego typu zawiera się do końca roku kalendarzowego. Jeśli pracownica zaszła w ciążę, a jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony lub na okres wykonania zleconej jej pracy, ewentualnie na okres próbny dłuższy niż miesiąc, umowa, która zostałaby rozwiązana po trzecim miesiącu ciąży jest automatycznie przedłużona aż do dnia porodu. Ta zasada nie obowiązuje jednak w przypadku umowy na czas określony, która została zawarta w ramach zastępstwa innego pracownika w okresie, gdy był on nieobecny w pracy (ale miał usprawiedliwienie).

Polecane wideo:

Ochrona trwałości pracy w przypadku kobiet ciężarnych polega na wydłużeniu stosunku jej pracy aż do dnia porodu, jeżeli do zawarcia umowy o pracę doszło w następujących warunkach:

  • umowa została zawarta na czas określony,
  • pracownica została zatrudniona na okres wykonania konkretnie określonej pracy,
  • pracownica jest zatrudniona na okres próbny dłuższy niż miesiąc, przy czym umowa ta uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży.

Ciąża a praca

W czasie ciąży pracownicom przysługują pewne przywileje. Jeśli kobieta pracuje w nocy, jej pracodawca jest zobowiązany dokonać zmian w jej rozkładzie pracy w taki sposób, by mogła wypełniać swoje obowiązki w innej porze. Jeżeli jest to z jakiegoś powodu niewykonalne, pracodawca powinien przenieść ciężarną do innej pracy, którą może wykonywać w innej porze dnia.

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy ciężarnych ma przede wszystkim na celu zapobieganie sytuacji, w której przyszła mama byłaby zagrożona utratą miejsca pracy lub miała do czynienia z pogorszeniem warunków pracy. Warto pamiętać, że zakaz rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę w czasie ciąży nie obowiązuje we wszystkich przypadkach. Istnieją dwa wyjątki, o których warto pamiętać. Umowa o pracę może zostać rozwiązana, gdy istnieją przesłanki do wypowiedzenia bez winy pracownicy, a związki zawodowe reprezentujące kobietę wyrażą zgodę na rozwiązanie umowy. Pracodawca może również wypowiedzieć umowę o pracę w przypadku ogłoszenia upadłości lub gdy nastąpiła likwidacja miejsca pracy.

Kobiety w ciąży mają specjalne prawa, nawet jeśli nie są zatrudnione na umowę na czas nieokreślony. Jeżeli spodziewasz się dziecka i martwisz się o pracę, nie zapominaj o tym, że prawo pracy chroni ciężarne pracownice. Bądź świadoma swoich praw – przysługują ci liczne przywileje, z których powinnaś skorzystać z myślą o sobie i swoim dziecku. Nie gódź się na pracę w nocy lub wykonywanie obowiązków w warunkach stwarzających zagrożenie.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży
Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Umowa zlecenia a ciąża

, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie ciąży i następnie w pierwszych miesiącach po porodzie. W wypadku umowy o pracę stanowi to mniejszy problem niż przy innych (...) jest bowiem osoba zatrudniona...

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Rozwiązanie umowy o prace w trakcie ciąży

Rozwiązanie umowy o prace w trakcie ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Umowa na zastępstwo a ciąża

na zwykłą umowę o pracę na czas określony mogą skorzystać z pewnych przywilejów (np. umowa, która uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży zostaje (...) zatrudnionych na zastępstwo....

Prawo pracy a ciąża

Umowa o pracę na zastępstwo a ciąża pracownicy

pracownika. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej takie rozwiązanie wypaczałoby sens umowy, która odgórnie została zawarta na ustalony czas. Ciąża a umowa...

Prawo pracy a ciąża

Ograniczenia ochrony pracowniczej w ciąży

, czas określony lub czas wykonania umowy. W takich przypadkach, jeśli umowa ulegałaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, to pracodawca (...)...

Prawo pracy a ciąża

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

zatrudnionych na umowę na czas określony, na wykonanie danej pracy lub okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc, gdyż umowa o pracę wygasa z dniem porodu (...) , to w czasie trwania wypowiedzenia,...

Porady prawne dla rodziców

Prawo pracy a ciąża

miesiąca ciąży. Jeśli koniec umowy o pracę na czas określony wypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa zostaje automatycznie przedłużona (...)...

Tematy miesiąca

Opieka na dziecko - na czym polega, komu się należy

pracę, nie też znaczenia czy jest to umowa na stałe czy umowa na czas określony. Bardzo ważna jest tez informacja, że wniosek o opiekę nad dzieckiem (...) rodzicom lub opiekunom posiadającym...

Prawo pracy a ciąża

Dopuszczalny czas i warunki pracy w ciąży

ciężarna zatrudniona na umowę o pracę, na umowę na czas określony, na wykonanie danej pracy czy okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc (jeśli umowa (...) Dopuszczalny czas i warunki...

Prawo pracy a ciąża

Pracownica w ciąży - kiedy poinformować szefa?

lekarskie o ciąży nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych, a jedynie potwierdzać fakt ciąży pracownicy. Jednakże pracownica w ciążypowinna (...) w przypadku kobiet zatrudnionych na czas...