Trwa ładowanie...

Umowa na czas określony a ciąża

Avatar placeholder
29.10.2020 09:14
Umowa na czas określony a ciąża
Umowa na czas określony a ciąża

Jeśli zaszłaś w ciążę, a masz umowę na czas określony, nie martw się na zapas. Przysługują ci niemal takie same prawa jak kobietom zatrudnionym na czas nieokreślony. Różnica przejawia się w postaci szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem pracy przez pracodawcę. Nie może on rozwiązać stosunku pracy lub wypowiedzieć umowy na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia, które miało na celu wypowiedzenie umowy.

spis treści

1. Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży

Umowa na czas określony charakteryzuje się konkretnym terminem, w którym ma nastąpić zakończenie stosunku pracy. Często umowy tego typu zawiera się do końca roku kalendarzowego. Jeśli pracownica zaszła w ciążę, a jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony lub na okres wykonania zleconej jej pracy, ewentualnie na okres próbny dłuższy niż miesiąc, umowa, która zostałaby rozwiązana po trzecim miesiącu ciąży jest automatycznie przedłużona aż do dnia porodu. Ta zasada nie obowiązuje jednak w przypadku umowy na czas określony, która została zawarta w ramach zastępstwa innego pracownika w okresie, gdy był on nieobecny w pracy (ale miał usprawiedliwienie).

Ochrona trwałości pracy w przypadku kobiet ciężarnych polega na wydłużeniu stosunku jej pracy aż do dnia porodu, jeżeli do zawarcia umowy o pracę doszło w następujących warunkach:

Zobacz film: "Zmiany w zasiłkach macierzyńskich"
  • umowa została zawarta na czas określony,
  • pracownica została zatrudniona na okres wykonania konkretnie określonej pracy,
  • pracownica jest zatrudniona na okres próbny dłuższy niż miesiąc, przy czym umowa ta uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży.

2. Ciąża a praca

W czasie ciąży pracownicom przysługują pewne przywileje. Jeśli kobieta pracuje w nocy, jej pracodawca jest zobowiązany dokonać zmian w jej rozkładzie pracy w taki sposób, by mogła wypełniać swoje obowiązki w innej porze. Jeżeli jest to z jakiegoś powodu niewykonalne, pracodawca powinien przenieść ciężarną do innej pracy, którą może wykonywać w innej porze dnia.

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy ciężarnych ma przede wszystkim na celu zapobieganie sytuacji, w której przyszła mama byłaby zagrożona utratą miejsca pracy lub miała do czynienia z pogorszeniem warunków pracy. Warto pamiętać, że zakaz rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę w czasie ciąży nie obowiązuje we wszystkich przypadkach. Istnieją dwa wyjątki, o których warto pamiętać. Umowa o pracę może zostać rozwiązana, gdy istnieją przesłanki do wypowiedzenia bez winy pracownicy, a związki zawodowe reprezentujące kobietę wyrażą zgodę na rozwiązanie umowy. Pracodawca może również wypowiedzieć umowę o pracę w przypadku ogłoszenia upadłości lub gdy nastąpiła likwidacja miejsca pracy.

Kobiety w ciąży mają specjalne prawa, nawet jeśli nie są zatrudnione na umowę na czas nieokreślony. Jeżeli spodziewasz się dziecka i martwisz się o pracę, nie zapominaj o tym, że prawo pracy chroni ciężarne pracownice. Bądź świadoma swoich praw – przysługują ci liczne przywileje, z których powinnaś skorzystać z myślą o sobie i swoim dziecku. Nie gódź się na pracę w nocy lub wykonywanie obowiązków w warunkach stwarzających zagrożenie.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze