Trwa ładowanie...

Rodzaje map. Jaki jest podział map według poszczególnych kryteriów?

 Ewa Rosiecka
23.05.2023 15:59
Mapa jest graficznym obrazem powierzchni Ziemi lub jej fragmentu
Mapa jest graficznym obrazem powierzchni Ziemi lub jej fragmentu (Adobe Stock)

Mapa to graficzny obraz powierzchni Ziemi lub jej części. To podstawowe narzędzie prezentacji oraz badań wyników w geografii, historii i geodezji. Wyróżniamy różne rodzaje map, które dzielimy ze względu m.in. na skalę lub treść, uczymy się o nich na lekcjach geografii w szkole podstawowej. Jakie są rodzaje map?

spis treści

1. Co to jest mapa?

Mapa (łac. obrus) to przedstawiony na płaszczyźnie obraz Ziemi lub jej części w określonym zmniejszeniu, z zachowaniem zasad odwzorowania, przy użyciu umownych znaków graficznych.

Aby przenieść powierzchnię ze sfery na płaską powierzchnię mapy należy:

Zobacz film: "Wysokie oceny za wszelką cenę"
 • zastosować odpowiedni rzut - odwzorowanie kartograficzne;
 • zmniejszyć obraz do żądanej skali;
 • zastosować przyjęte znaki umowne;
 • uogólnić przedstawiony obraz.

Naukę o mapach nazywamy kartografią, znaki kartograficzne zaś to symbole, za pomocą których wyrażamy na mapie treści.

2. Cechy mapy

Każda mapa powinna mieć następujące cechy:

 • wykonanie na płaszczyźnie - mapa jest zawsze płaska; nie jest nią globus ani tzw. "mapa plastyczna";
 • czytelność - można ją osiągnąć poprzez zastosowanie właściwych graficznych znaków umownych, zamieszczonych w legendzie mapy; niezbędna jest także generalizacja treści mapy;
 • wymierność, którą można osiągnąć dzięki znajomości skali i siatki kartograficznej, na podstawie której została stworzona mapa; by dokonać obliczeń, musimy wiedzieć, które wymiary są wiernie odwzorowane w danej siatce kartograficznej (pole, kąty czy odległości).

Kartograf, gdy rysuje mapę, musi wybrać treść, którą chce na niej przedstawić. Powinien także uogólnić jej treść - pominąć mało ważne szczegóły, uprościć linie. Uogólnienie zależy także od skali mapy - im mniejsza skala, tym większe uogólnienie.

Wielkie odkrycia geograficzne: przyczyny, przebieg, skutki
Wielkie odkrycia geograficzne: przyczyny, przebieg, skutki

Wielkie odkrycia geograficzne to dokonania europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku. Dalekomorskie

przeczytaj artykuł

3. Rodzaje map i ich zastosowanie

Podstawowy podział map dzieli je według kryterium treści oraz skali.

3.1. Rodzaje map geograficznych ze względu na treść

Według tego kryterium mapy dzielimy na ogólnogeograficzne, w których skład wchodzą mapy:

 • topograficzne - przedstawiają szczegółowo rzeźbę terenu, sieć rzeczną, budynki, drogi, i inne elementy topograficzne;
 • przeglądowe - z uwagi na małą skalę ten rodzaj mapy jest bardzo ogólny i zawiera jedynie najważniejsze treści;
 • przeglądowo - toporaficzne (ich treść jest nieco uboższa niż map topograficznych, nie można na nich zmierzyć szerokości obiektów liniowych, jak np. rzeki lub drogi).

oraz na tematyczne, przedstawiające wybrane zagadnienia z zakresu geografii społeczno - ekonomicznej lub fizycznej; są to mapy:

 • społeczno - gospodarcze - społeczne, gospodarcze, gospodarki mieszkaniowej;
 • przyrodnicze - geologiczne, glebowe, klimatyczne, rozmieszczenia roślinności lub zwierząt itd.
 • fizyczno - geograficzne;
 • polityczno - administracyjne.

3.2. Podział map geograficznych ze względu na skalę

Rodzaje map ze względu na skalę:

 • mapy wielkoskalowe (skala od 1:100 do 1:10 000);
 • mapy średnioskalowe (od 1:20 000 do 1:300 000);
 • mapy małoskalowe (poniżej 1:500 000).

Istnieje jeszcze drugi podział według tego kryterium:

 • mapy zasadnicze w skali od 1:500 do 1:5 000;
 • mapy topograficzne w skali od 1:5 000 do 1:200 000, przedstawiające szczegółowo np. rzeźbę terenu lub sieć dróg;
 • mapy przeglądowe w skali mniejszej niż 1:1 000 000, mocno zgeneralizowane, przedstawiają ogólny obraz kontynentów lub ich większych części;
 • mapy przeglądowo - topograficzne w skali od 1:200 000 do 1:1 000 000, które zawierają zgeneralizowane elementy bardziej szczegółowych map topograficznych; przedstawiają np. pokrycie i rzeźbę terenu, sieć wodną lub komunikacyjną.

3.3. Rodzaje map według innych kryteriów

Rodzaje map ze względu na terytorium:

 • mapy, które obejmują ziemię w całości;
 • mapy oceanu światowego - mapy oceanów, mórz, zatok, cieśnin i basenów oceanicznych;
 • mapy lądów - klasyfikowane na podstawie regionalizacji fizycznogeograficznej lub kryterium politycznego.

Rodzaje map ze względu na przeznaczenie:

 • mapy dla gospodarki narodowej i zarządzania (inwentaryzacji, projektowe, nawigacyjno - drogowe, operacyjno - gospodarcze);
 • mapy dla oświaty, nauki i kultury (kultury i oświaty, turystyczne, naukowo - informacyjne, szkolne, turystyczne).

4. Typy map

Możemy wymienić następujące typy map:

 • mapy analityczne;
 • mapy syntetyczne;
 • mapy kompleksowe;
 • mapy dokumentacyjne;
 • mapy prognostyczne;
 • mapy hipotetyczne;
 • mapy inwentaryzacyjne;
 • mapy rekomendacyjne;
 • mapy oceniające.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze