Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona na literę W

  • Wacław Jest to imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Oznacza: ;ten, który zdobędzie więcej sławy;. Forma Wacław jest czechizmem - po staropolsku imię to brzmiało: Więcesław.
  • Wacława Jest to żeński odpowiednik imienia Wacław. W źródłach polskich obecne od XXIII wieku w formie Więcesława oraz od XXIV wieku jako Więcsława.
  • Walbert Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego, złożone z członów waldan ; "panować, rządzić" i beraht ; "jasny, błyszczący". W Polsce bardziej znane w zromanizowanej formie Gwalbert. Ciekawostka: Inna formy tego imienia to Waldebert, Gwalbert.
  • Walburga Jest to imię żeńskie pochodzenia germańskiego, powstałe jako złożenie członów waldan - "rządzić, panować" i burg - "gromadzić, strzec, pilnować, ochraniać". Ciekawostka: Imię to zapisywano również w formie Walpurga, stąd noc Walpurgi (Noc Walpurgii).
  • Waldebert Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego, złożone z członów waldan ; "panować, rządzić" i beraht ; "jasny, błyszczący". W Polsce bardziej znane w zromanizowanej formie Gwalbert Ciekawostka: Inne formy tego imienia to Waldebert, Gwalbert.
  • Waldemar Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego "ten, który jest sławny poprzez swoje panowanie".
  • Walenty Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od przydomka Valentinus, utworzonego od łacińskiego słowa valens ; "mocny, silny, zdrowy". Imię to znane jest w Polsce od XIII wieku w formie Valentinus, natomiast w formie Walenty i Walentyn ; od wieku XV.
  • Walentyn Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od przydomka Valentinus, utworzonego z kolei od łac. valens ; "mocny, silny, zdrowy". Imię to było notowane w Polsce od XIII w. w formie Valentinus, natomiast w formie Walenty i Walentyn ; od XV w. (zapis formy Walentyn jest o niemal 30 lat późniejszy, niż formy Walenty). Ciekawostka: Inna forma tego imienia to Walenty. Święty Walenty jest patronem Limanowej.
  • Walentyna Jest to imię żeńskie, odpowiednik imienia Walenty, Walentyn.
  • Waleria Jest to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, utworzone od nazwy rodu Waleriuszy, jest żeńskim odpowiednikiem imienia Walery.