Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona na literę T

  • Tacjan Imię pochodzenia rzymskiego, powstałe z rzymskiego przydomka Tatianus, który powstał z nazwy rzymskiego rodu Tacii.
  • Tacjusz Imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od nazwy rodowej rodu Tacjuszów.
  • Tadea Imię żeńskie, żeński odpowiednik imienia Tadeusz, którego pochodzenie jest prawdopodobnie aramejskie (i ma związek z aramejskim thad-daj; "człowiek o szerokiej piersi"), lub też hebrajskie (i wywodzi się od taddai, czyli "sprytny, mądry"). Imię Tadea jest notowane w Polsce co najmniej od 1738 roku.
  • Tadeusz Jest to imię męskie pochodzenia aramejskiego, a wywodzi się od słowa oznaczającego "odważny", "śmiały" a także "pierś;.
  • Taida Imię żeńskie pochodzenia greckiego o nieznanym znaczeniu. Inna wersja imienia: Taisa.
  • Tala Imię żeńskie pochodzenia greckiego, którego patronem jest św. Talus, wspominany razem ze św. Trofimem, zm. w 308 roku.
  • Taleleusz Imię pochodzenia greckiego utworzone na podstawie wyrazów pospolitych thallos 'gałązka' i elaios 'oliwka (drzewo)'.
  • Talita Imię pochodzenia biblijnego. Źródło: aramejskie słowo "'ţlîthâ'"; dziewczyna;. Pochodzi od wypowiedzi Jezusa: "Talitha cum(i)!" (spolszczonej na: "Talita kum!") - "Dziewczynko, tobie mówię, wstań" - użytej podczas wskrzeszenia córki Jaira.
  • Talus Imię męskie pochodzenia greckiego.
  • Tamara Jest to współczesna forma żeńskiego imienia semickiego Tamar czyli po aramejsku: palma daktylowa.