Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona na literę J

  • Jacek Jest to imię, najprawdopodobniej wywodzące się od łacińskiej formy imienia Hiacynt (Hiacyntus). Pierwszym etapem spolszczenia imienia była forma Jacenty, która utrzymała się do XX wieku.
  • Jacenty Jest to imię męskie greckiego pochodzenia, inna forma imienia Jacek. Wywodzi się od łacińskiej formy imienia Hiacynt (Hiacyntus).
  • Jacław Imię to powstało poprzez połączenie imienia Jacek i typowo słowiańskiej końcówki ;sław. Jest to więc neologizm.
  • Jadwiga Jest to imię żeńskie pochodzenia germańskiego, powstałe z elementów hadu i wig, które (oba) oznaczają "walka". W Polsce imię to zostało zanotowane po raz pierwszy w XIII wieku.
  • Jagna Jest to imię żeńskie, według różnych badaczy stanowiące usamodzielnione zdrobnienie imion: Agnieszka, Jadwiga bądź Agata. Ciekawostka Imię Jagna spotykane było również wśród bohaterek literackich - Jagienka ze Zgorzelic była bohaterką powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza, Jagna Borynowa to natomiast bohaterka "Chłopów" Władysława Reymonta.
  • Jagoda Jest to imię żeńskie, powstałe jako zdrobnienie od Jagi, ta zaś stanowi formę zdrobniałą od Jadwigi lub Jagaty (Agaty). Obecnie Jagoda jest używanym zdrobnieniem imienia Jadwiga.
  • Jakert Występujące w Polsce od czasów średniowiecza, germańskie imię męskie. Składa się z dwóch elementów, oznaczających ;ostrze, szpica; i ;kąt, kant, ostrze jakiejś broni, miecz; lub gi, gi oznaczającego ;strach, trwogę;. Drugi element to hart, hard ; ;silny, mocny, krzepki, dzielny;. Ciekawostka Od tego imienia pochodzą takie imiona jak Ekard, Hekard, Ekhard, Eghard, Ekehard, Hekhard, Hekehard.
  • Jaktor Greckie imię męskie, pochodzi od słowa hektor czyli ;mocno trzymający;. Ono z kolei pochodzi od słowa echo, które oznacza ;posiadać, utrzymywać;. Ciekawostka Od tego imienia pochodzi Hektor.
  • Jakub Jest to imię męskie. Wywodzi się od hebrajskiego Jaaqob, które można tłumaczyć dwojako: "zesłany by karać nas za nasze grzechy" lub też "ten, którego Bóg ochrania". Imię to bywa także łączone z arabskim słowem "jakub" ; władca.
  • Jakubina Jest to imię żeńskie pochodzenia biblijnego, odpowiednik męskiego imienia Jakub, które wywodzi się od hebrajskiego Jaaqob - "niech Bóg strzeże" (inne tłumaczenie: "ten, którego Bóg ochrania"). Istnieje również imię Żaklina, które stanowi fonetyczny zapis francuskiego odpowiednika Jakubiny (Jacqueline).