Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona na literę K

  • Kacper Jest to imię męskie pochodzenia perskiego (pers. Gathaspar). Pochodzi od słowa oznaczającego podskarbiego, stróża lub wspaniałego. Prawdopodobnie tak miał na imię jeden z trzech mędrców, królów z Nowego Testamentu.
  • Kaja Jest to imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające: ciesząca rodziców.
  • Kajetan Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego "pochodzący z Kajety", miasta w Italii.
  • Kajetana Jest to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik imienia Kajetan. Wywodzi się od słowa oznaczającego "pochodząca z Kajety", miasta w Italii.
  • Kalikst Greckie imię męskie. Pochodzi od słowa 'kalós' (łacina - Callistus, Callixtus). Słowo 'kállistos' oznacza ;bardzo dobry, bardzo piękny;.
  • Kalina Jest to imię pochodzenia polskiego lub rosyjskiego, od nazwy drzewa kalina. Może również wywodzić się z greckich słów kallimos (piękna) lub kalinos (drewniany). W Polsce występuje od XV wieku. Ciekawostka: Kalina to również rodzaj roślin zaliczany w systemach do rodziny piżmaczkowatych.W obrębie rodzaju wyróżnia się 175 gatunków, z czego Polsce dziko rosną 2 gatunki, ponadto liczne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne lub znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych.
  • Kalinik Jest to imię męskie pochodzenia greckiego, oznaczające "ten, kto się wyróżnia urodą".
  • Kalista Greckie imię żeńskie. Oznacza;najpiękniejsze;.
  • Kalistrat Greckie imię męskie. Pochodzi od zbitki słów kalios i stratos, a one oznaczają ;piękno; i ;armia;.
  • Kalmir Imię słowiańskie męskie. Składa się z dwóch elementów: Kani- oznaczającego ;gościć, zapraszać; i ;mir, czyli ;pokój, spokój, dobro;. Oznacza: ;ten, u kogo gości pokój;. Ciekawostka: Kanimir to ponadto nazwisko szlachty, właścicieli miasta Tuchowicz, która osiadła u schyłku średniowiecza na ziemi łukowskiej. Od tego imienia pochodzą imiona Kanimir, Kanimier, Kajmir.