Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona na literę L

  • Lambert Lambert to imię męskie pochodzenia germańskiego. Słowa od których się wywodzi, oznaczają ;ziemia;, ;rola;.
  • Lamberta Lamberta to żeński odpowiednik imienia Lambert.
  • Largus Łacińskie imię męskie oznaczające "obfity, liczny".
  • Larysa Etymologia trudna do ustalenia, prawdopodobnie pochodzenia greckiego, od słowa oznaczającego mewę.
  • Lasota Słowiańskie imię męskie złożone z elementów oznaczających "ten, który żyje w lesie". Podobne znaczenie ma łacińskie imię Sylwester, z tego powodu imię Lasota uważa się często za polskie tłumaczenie tego imienia.
  • Laura Jest to imię żeńskie pochodzące od słowa;laur;. W języku polskim nie ma męskiego odpowiednika tego imienia.
  • Laurencja Laurencja to żeński odpowiednik imienia Laurencjusz (Wawrzyniec).
  • Laurencjusz Laurencjusz to imię męskie pochodzenia łacińskiego, a słowa, z których się wywodzi oznaczają ;wieniec wawrzynowy;. Za spolszczenie imienia Laurent uznawane jest polskie imię Wawrzyniec.
  • Laurenty Laurenty to jeden z wariantów imienia Laurencjusz.
  • Laurentyn Laurentyn to wariant imienia Laurencjusz.